Živcové keramické glazury

Autor: Karel Žila 

http://www.karelzila.cz/

Technologie

Živcové glazury

Zatímco v Evropě je pojem glazura něčím naprosto neznámým a na Blízkém a Středním východě se pozvolna rozšiřuje používání nizkotavitelných olovnatých glazur, je v Číně situace poněkud rozdílná.

Vznik živcových glazur si můžeme ověřit už z nálezů během období první historicky doložené dynastie Šangů (1550 - 1025 př. n. I.). Předchozí dynastie je považována za legendární, vzhledem k nedostatku písemných a archeologických důkazů o její existenci. Je to částečně způsobeno obrovskou rozlohou území a rovněž díky nedostatečnému vědeckému zkoumání. Je tudíž možné, že jednoho dne dojde k částečnému posunu na základě budoucích objevů.

uvědomit, že použití živcových glazur vyžaduje vypalovací teploty minimálně okolo 1200 °C. Dosažení tak vysokých teplot se podařilo v Německu v Porýní teprve během 13. století. To je rozdíl bezmála dvě tisíciletí. Navíc i dnes po 350 letech je to pro mnohé tuzemské keramiky, jak se zdá, teplota nedosažitelná.

(Rélyéfní dekor pod živcovou glazurou.

.http://www.artkeramika.cz/relyef-dekoracni-nastroje)

Jak název napovídá, hlavní součástí je na prášek rozdrcená živcová hornina. Obsahuje totiž všechny složky potřebné pro vznik glazury (SiO2, AI203 a převážně sodnodraselná taviva). Železité příměsi pak dávají sklovině zelené odstíny. Na tmavších podkladech vyznívají do olivova a na světlejších pak jako sefladon. Kvalita živcových glazur je špičková, srovnatelná s nejlepšími zemitými glazurami (šlemovkami), a vedle solných mají pouze o něco horší soudržnost se střepem. Jsou doslova tvrdé jako kámen a konkurenční olovnaté glazury vedle nich působily jako máslové polevy. I přes tyto přednosti nejsou dodnes používány v nijak velké míře a přednost je dávána spíše fritovým glazurám. Je to jednoduše dáno poněkud obtížnější prací s těmito surovinami na straně jedné a bohužel i estetickými vadami na straně druhé. Jsou výrazně náchylné ke zkrakelování a stahování se ze střepu. Běžně se na nich vyskytují drobné vpichy, kráterky a bublinky. Obtížně se roztékají, což je na jedné straně přínosné, protože při přepálení nestékají se střepu, avšak při špatné aplikaci na střep jsou většinou patrné stopy po doteku a stékání. Tyto „stopy" po ruční práci nejsou bohužel většinou zákazníků akceptovány, a tak keramici spíše používají méně kvalitní, avšak bezproblémové glazury fritové. Zivcové glazury tak doposud zůstávají doménou zejména japonských a korejských hrnčířů. Tamější tradice a estetické cítění dává jejich použití neomezené možnosti a zákazníci znalí podstaty technologie je právem upřednostňují. Barevnost je poměrně skromná. Díky nízké roztékavosti se vyskytují pastelové odstíny i u tak agresivních komponentů, jako je kobalt, chrom či nikl. Zato velmi jednoduché je docílit vysoce krycí bílé barvy a je celkem lhostejné, použijeme-li zirkon, cín nebo titan. Je to dáno tím, že živec při vytavení dostává mírně mléčný zákal už sám o sobě. Ortodoxním příkladem jsou glazury nazývané v Japonsku „shino" a v Koreji „maxavel". Často je nános tak silný, že připomíná cukrovou polevu, a to i barvou a strukturou. Obzvláště ceněno je tzv. „sněžné shino". Název je v tomto případě velmi výstižný, s výjimkou již zmíněné tvrdosti.

I výpal živcových glazur vyžaduje jisté zkušenosti. Vzhledem k již zmíněné obtížné roztékavosti potřebují spíše dlouhodobý výpal, na který není většina středoevropských keramiků zvyklá. Rovněž redukční prostředí, které dodává těmto glazurátm hedvábný lesk (nebo mat) je v našich zemích přesycených elektrickými pecemi přece jen jistým problémem. Přesto je používání živcových glazur ve větší míře zastoupeno u porcelánu, i když už nejde o čistou přírodní surovinu. Podstatná část je totiž vzhledem k provozním potřebám zafritována.

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod