Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

Vzhled glazur v redukčním a oxidačním prostředí výpalu.

Vzhled glazury ovlivňuje mnoho faktorů. Výsledný vzhled glazury záleží nejen na materiálu nebo kombinaci materiálů z kterých je vytvořena, ale také na teplotě výpalu, teplotní křivce, atmosféře v peci, hlíně na kterou je glazura nanesena, byla-li hlína přežahnuta či nikoliv, v jaké vrstvě byla glazura nanesena a u některých glazur na jejich stáří.

V případě předchozího článku od Tondy Bureše došlo v případě glazury k naplnění těch nejdůležitějších a to správné namíchání materiálů a dodržení teploty výpalu a křivky výpalu – glazura je (tak dalece, jak mohu soudit z fotek) již dobře vytavená a i dle popisu autora nevykazuje defekty.

Jak je tedy možné, že glazura, která je deklarovaná jako namodralý celadon je sice celadonem (takto je označována skupina živcových polotransparentních nebo transparentních glazur zabarvených oxidem železa), ale již nevykazuje deklarovanou barvu?

Odpovědí je atmosféra v peci, Tonda Bureš vypálil glazuru v elektrické peci s oxidační atmosférou výpalu a tudíž oxid zabarvující glazuru – v tomto případě oxid železa vykazuje barvu po oxidačním výpalu.

Jak je to možné? V čem se tyto dva výpaly liší?

Redukcí se rozumí ochuzení plynů v pecní atmosféře o kyslík. Prvky jako C(uhlík) H(vodík), N (dusík) pak mají pak tendenci vázat na sebe kyslík obsažený v oxidech glazur a hlín (když si jej nemohou vzít k hoření ze vzduchu). Se změnou chemického složení (ochuzení o kyslík) pak oxidy mění svou barvu.

Fe2O3 – fepren bude tedy zabarvovat glazuru jinak v el. Peci – oxidační výpal a jinak v pecích na plyn, olej, dřevo – tyto druhy pecí umožňují redukční výpal (je možné v nich ovšem pálit i více či méně oxidačně dle typu – v některých typech pecí na dřevo bude částečná redukce ať chceme nebo ne).

A stejně se bude chovat nejen fepren, ale i další oxidy. Např. oxid mědi. Na druhou stranu oxidy jako kobalt nebo chrom se v barvě budou lišit jen málo a větší rozdíl bude způsoben rozdílnou hlínou na kterou bude glazura nanesena.

Je tedy možné glazury určené pro redukční výpal použít v el. Peci?

Ano, je to možné, ale glazura nebude vykazovat DEKLAROVANÉ zabarvení. Vhodným postupem je namíchat test glazury bez barvících oxidů, poté glazuru otestovat a v případě spokojenosti s jejím vzhledem – transparentní, semimatná, sametová, matná pak přidat vhodné barvící oxidy. Na paměti je však nutné také mít skutečnost, že právě základ glazury je také zodpovědný za zabarvení oxidů. Pro zelené zabarvení v transparentní živcové glazuře doporučuji vyzkoušet 0,5% uhličitanu měďnatého.

Pro lepší představu si prohlédněte fotky glazury (tu kterou zmiňuje Tonda Bureš jsem mezi vzorky bohužel neměla): Za pozornost stojí také rozdílnost vzhledu glazur na rozdílných hlínách.

Modrý celadon (glazura určená na teplotu 1260-1280°C pro redukční výpal)

Wollastonit - 27g

Glazura Roudnice P017 – 36g

Kaolin – 35g

Křemen – 5g

Celkem 103g

Fepren 0,25% = cca 0,26g

:

Výše uvedená glazura vypálená v el. peci nanesená na kamenině :
Výše uvedená glazura vypálená v peci na dřevo (redukční výpal)nanesená na kamenině :
Výše uvedená glazura vypálená v el. peci nanesená na licí hlíně LUD Keramost :
Výše uvedená glazura vypálená v peci na dřevo nanesená na licí hlíně LUD Keramost :
Příklady zabarvení oxidem železa v závislosti na teplotě výpalu, základních surovinách glazury (bohužel zrovna transparentní v redukci s obsahem železa 0,25-2% tu není ukázána) a druhu výpalu - redukční nebo oxidační (foto je z knihy The ceramics glaze handbook,autor: Mark Burleson) :
Příklady zabarvení oxidem mědi v závislosti na teplotě výpalu, základních surovinách glazury a druhu výpalu - redukční nebo oxidační (foto je z knihy The ceramics glaze handbook,autor: Mark Burleson)
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod