VÝSTAVNÍ PLÁN VSD FUD UJEP - DUBÍ- 2010

Kurátor: doc. ak. soch. Pavel Jarkovský

ateliér Design keramiky FUD UJEP

Tovární 50 417 02, Dubí 2 tel. + fax: 417 571 931 mobil:736 641 790 atelier.dubi@seznam.cz Pomocný kurátor: MgA. Jan Löbl mobil: 721219371 jan.lobl@seznam.cz

Anotace:

Výstavní síň designu napomáhá svojí činností kultivaci myšlení obyvatelstva severních Čech, výchově ke kvalitnímu životnímu standardu a seznamuje návštěvníky s českým a zahraničním designem a jeho výraznými představiteli. Zároveň je místem pro prezentaci pedagogů a studentů Fakulty umění a designu a ústecké univerzity, dává prostor k osobním setkáním a diskuzím. Od letošního roku spolupracuje se studenty Kurátorských studií FUD.

Fenomén porcelán – 300 let evropského porcelánu s první českou porcelánkou 20.1. – 19.2.

Výstava slavkovského porcelánu je časově orientována k výročí vzniku evropského porcelánu a k datu založení první evropské porcelánky 23.1.1710. Porcelánka v Horním Slavkově svým datem založení v roce 1792 je nejstarší porcelánkou v českých zemích. Vyznačuje se kontinuitou výroby, která chybí na příklad nejstarší manufaktuře Rakouska-Uherska ve Vídni. Na výstavě bude vedle výběru historických exponátů ze sbírek firmy Haas & Czjzek v zámku Mostov prezentována aktuální produkce slavkovské porcelánky v široké paletě tvarů a dekorů. Součástí expozice se stane i přehled individuální tvorby současných designérů z dosavadních dvou ročníků výstavy Letní porcelánová plastika Mostov.Výstava bude doplněna o přednášku a komentovanou výstavu ředitelem porcelánky Ing. Zdeňkem Uhlířem. Na vernisáži k výstavě promluví PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM v Praze.

Helena Samohelová – keramika

3.3. – 26.3. Autorka je absolventkou VŠUP, Speciálního ateliéru keramiky a porcelánu prof. Otty Eckerta (1961 – 1967). Výstava zahrnuje páce z posledních čtyř let: plastiky - architektonické kunstrukce, reliéfy, dózy, vázy. Zabývá se vztahem dvou identických tvarů. Jejich řazením,spojováním, skloubením, vzájemnými průniky. Významné jsou její práce v architektuře např. pražské metro , hlavní nádraží Praha, OD Kotva a další. Ve své autorské tvorbě pracuje s odlišně ostřenými různými druhy keramických hmot. Výstava bude doplněna o besedu s autorkou. Na vernisáži k výstavě promluví Mgr. Milan Hlaveš Ph.D., kurátor Sbírky keramiky a skla 20.století UPM v Praze.

Helena Krbcová a její škola

31.3. – 23.4. Doc. ak. mal. Helena Krbcová je absolventka VŠUP Ateliéru oděvního výtvarnictví – 1985. Od roku 1992 vedla Ateliér designu obuvi a oděvních doplňků VŠUP ve Zlíně a v letech 1999 - 2008 vedla Ateliér oděvu a obuvi VŠUP v Praze. Od roku 2008 vede Ateliér Fashion design na Ústavu umění a designu plzeňské univerzity. V roce 2009 její ateliér sklidil, přes svoji teprve krátkou existenci, významný úspěch v USA. Její studentka Iva Solilová patří k sedmi vítězům mezinárodní soutěže Art of Fashion, pořádané Drexel university ve Philadelphii, která patří k pěti nejlepším universitám v USA. Odměnou je měsíční studijní stáž, kterou studentka absolvuje během léta 2010 v Paříži při Muzeu Art Decoratifs v programu Fashion. Její čtyři absolventi v minulých letech následně úspěšně studovali na prestižním Institute Francais de la Mode v Paříži. Výstava bude doplněna přednáškou doc. Heleny Krbcové na téma vlastní kreativity výuky a představení prací jejich absolventů a vývoje výuky fashion designu v Čechách.

Miloš Michálek

28.4. -21.5. Prof. Mgr. Miloš Michálek patří mezi zakladatele a přední pedagogy Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem . Prostřednictvím kurzů kresby a grafiky přibližuje studentům svět výtvarného umění a osvojení grafických technik. Směruje studenty k projektům, které jsou zakončeny vytvořením souborů kresebných, grafických a fotografických děl. Ve vlastní tvorbě se věnuje grafice (dřevořez, linořez), kresbě (v minimalistických kresbách tematizuje architekturu, krajinu, případně krajinný detail), fotografii (soubory ®lutá, Sloupoví, Chodec). Za svoji grafickou tvorbu získal řadu ocenění: Grafika roku 2008 – 1. Cena ( Desky II., tiskze dřeva) a čestné uznání (Křídlo III., dřevořez). Opakovaně získal 1.cenu rektora UJEP za uměleckou činnost (2001a 2009) a Cenu rektorky UJEP za nejhodnotnější knihu roku 2009 (Jaroslav Prášil - Přítomnost paměti). Miloš Michálek patří mezi přední české grafiky.

Jindřiška Viková

26.5. – 18.6. Keramička Jindra Viková studovala na VŠUP ve Speciálním ateliéru keramiky a porcelánu prof. O. Eckerta (1964-1970). Vystavovala v USA, Itálii, Belgii, Německu, Nizozemsku, Kubě, Maďarsku, Koreji, Iráku, Turecku, Francii, Švýcarsku, Číně, Japonsku, Austrálii atd. Zúčastnila se mnohých keramických sympozií a učila na školách v USA, Austrálii a Egyptě. Od roku 1983 je členkou IAC v ®enevě, od roku 2004 členka výboru IAC. Za svoji práci získala řadu mezinárodních ocenění. Vedle užité tvorby je veřejnosti zejména známá svými keramickými a porcelánovými plastikami. Bravurně pracuje s tenkým porcelánovým plátem. Od devadesátých let se věnuje i tvorbě koláží a asambláží. Je výborná kreslířka a malířka. Zůčastnila se několika mezinárodních malířských sympozií malba kobaltem pod glazuru v Dubí. Výstava je termínově koncipová na letošní Mezinárodnímu sympoziu malba kobaltem pod glazuru v Dubí.Výstava bude doplněna o besedu s autorkou.

ZUŠ Dubí

23.6. – 10.9. Termín je vyhrazen pro město Dubí

The Best

13.9. – 22.9. Výstava bude prezentovat výběr z nejlepšího designu programově vyhledávaného za poslední dva roky např. design prezentovaný v rámci Designbloku, Studentského designu apod. Výstava navazuje na loňskou úspěšnou výstavu nejlepších prací studentů a pedagogů ateliéru Design keramiky. Uskuteční se v době konání Mezinárodního studentského sympozia DK. Záměrem je z této výstavy vytvořit tradici. Její koncepcí a realizací jsou pověřeni studenti Kurátorských studií FUD, v letošním roce MgA. Jan Löbl.

Mezinárodní studentské sympozium DK

24.9. - 15.10. Sympozium navazuje na úspěšné loňské symposium. Opět se bude konat ve spolupráci s a.s. Český porcelán a městem Dubí. Snahou ateliéru a města Dubí je získat finanční příspěvek z evropských fondů. V historii DK se jedná o páté sympozium pořádané ateliérem.

Vladimír Kopecký

20.10.-19.10. Prof. Vladimír Kopecký malíř, grafik a sklářský výtvarník, absolvent VŠUP, student prof. Josefa Kaplického (1949 - 1956). V letech 1990 -2008 vedl na VŠUP Ateliér sklářského výtvarnictví. Ve své tvorbě vedle skla pracuje s kovem, dřevem, a dokonce i cihlou. Dalo by se říci, že je abstraktním sochařem v médiu skla. Sklo neglorifikuje. Sám říká ,,Vím, že se o mně někdy hovoří ve spojení s ošklivým sklem. Nevadí mi to. Sám jsem tento termín v šedesátých letech razil. Tím nemyslím, že sklo takové musí být. Já jen vyjadřuji to, že když jdu za výrazem, myšlenkou, a ne ozdobou, tak tedy bezohledně. Tak, že z toho skla i kůži sedřu až na krev. Bude-li to třeba. Jde o to, aby hotová skleněná věc dávala pozorovateli hlubší význam. Stavět jen na vlastnostech skla jako takového mi připadá málo. V šedesátých letech navrhoval i vitráže a mozaiky. Od roku 1967 se věnoval na čas pouze malbě a vytvořil velmi nadčasové kompozice-koláže, na nichž používal vzorovaná linolea. V sedmdesátých letech se vedle malby vrací i ke sklu a pracuje na velkých geometrických artefaktech, které vznikaly skládáním mnoha vrstev různě zpracovaných skleněných desek, které někdy doplňoval i nanášením barev. V osmdesátých letech dochází k radikálním změnám v Kopeckého tvorbě. Autor vytváří rozměrné instalace z nejrůznějších nalezených materiálů, odpadů, kusů kolejnic a vše gesticky polévá barvami. V současné době se věnuje sklu i malbě, ve které se dostal do svébytné, uvolněné, téměř abstraktní polohy se silným emotivním nábojem, podpořeným velkými tahy štětce. Významné jsou i jeho práce v architektuře a to nejen v Čechách (v Ústí n. L. hotel Bohemia), ale i v Holandsku ,USA, Japonsku, Německu. Své obrazy vystavoval roce 1997 v ústecké Výstavní síni Emila Filly. Získal významná ocenění za svoji práci: 1958 Zlatá medaile, EXPO '58, Brusel, Belgie 1984 Glass in Japan '84, Tokio, Japonsko The Bridgestone museum Prize. Výstava bude doplněna o besedu s autorem.

Diplomanti DK

24.11. - 17.12. Studenti ateliéru DK mají povinnost při ukončení svého studia, na vlastní nebo společné výstavě, prezentovat svůj výtvarný názor prostřednictvím svých prací. Po druhé se výstava studentů DK uskuteční ve spolupráci se studenty Kurátorských studií FUD. Dubí 30.12.2009 PJ 1

Vše na výrobu keramiky pořídíte v našem e-shopu:

http://www.artkeramika.cz/index.php?node=5

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod