Výrobky a jejich názvosloví

Výrobky Předlitá část

je část výrobku, která se z technologických důvodů předlévá.

Vrchni dil

je horni dil výrobku vytvořeného ze dvou dilů lepených na sebe buď vytvářeci hmotou, nebo glazurou, např. u omáčniků nebo hořčičniků.

Dno výrobku

je spodek dutého výrobku z vnitřniho pohledu.

Hubička

je rozšiřená vylévaci část dutých výrobků, např. džbánů, mlékovek apod.

Nožka

je spodni část výrobku ohraničujici podedni, na kterém výrobek při použiváni stoji.

Okraj

je horni okrajová část plochých výrobků a šálků určujici průměr a velikost výrobku.

Členěný okraj

je zdobený plastickým reliéfem ve střepu nebo festonem.

Festonový okraj

je symetricky vykrajovaný, charakteristický dlouhými vlnami, přerušovanými mělkým oblým zářezem.

Osazenim vička

rozumime spodni část vička dutých výrobků formovanou podle profilu okraje výrobku tak, aby do něho přesně zapadla.

Dosedaci plocha

je a) styčná spodni plocha nožek výrobků b) styčná plocha osazeni viček s hornim okrajem výrobků c) plocha oušek a úchytek výrobků určená k přilepeni.

Hlavni plocha

je plocha nejčastějšiho pohledu na výrobek: a) u plochých výrobků - vnitřni užitková plocha včetně praporu, b) u šálků, cukřenek bez viček a omáčniků - vnějši i vnitřni plocha mimo podedni, c) u ostatnich dutých výrobků - vnějši plocha mimo podedni.

Užitková, funkčni plocha

je plocha určená ke styku s potravinami.

Vedlejši plocha

je plocha méně častého pohledu na výrobek.

Podedni

je spodek dna výrobku ohraničený nožkou.

Pojistka vička

je výstupek na spodni straně vička zabraňujici jeho vypadnuti při nakloněni nádoby.

Prapor výrobku

je rovný okrajový pás plochých výrobků postavený šikmo v předepsaném úhlu a navazujici vnitřnim průměrem na zrcadlo výrobku.

Protinožka (kontranožka)

je druhá vnitřni nožka, která u některých výrobků většich rozměrů bráni prosednuti dna.

Reliéf (pozitivni, negativni)

je plastické provedeni povrchu výrobku. Bohatý reliéf je členitý, široký minimálně 2/3 praporu plochých praporových výrobků; u ostatnich výrobků je široký minimálně 20 mm.

Obrubový reliéf (nesprávně kantový)

tvoři souvislý pás.

Negativni reliéf

je výlučně dekorativni, proláklý pod úroveň hlavni plochy výrobku.

Pozitivni reliéf

vystupuje nad úroveň plochy výrobku.

Tělo výrobku

je hlavni část dutých výrobků od kraje po nožku, bez oušek, hubiček a úchytek. Tvarem rozumime charakteristické tvarové provedeni soupravy porcelánových výrobků.

Festonový tvar

je tvar s festonovým okrajem.

Hladký tvar

uplatňuje jako dekorativni prvek hladkost a jednoduchost povrchu; výrobně jsou hladké tvary obtižnějši než tvary reliéfni nebo festonové.

Reliéfni tvar

uplatňuje jako dekorativni prvek reliéf.

Slohový tvar

je přizpůsobený výzdobou i celkovým pojetim určitému dobovému slohu (např. tvar barokni, empirový apod.).

Ucho, ouško

je vystupujici část šálků, hrnků, konvic, polévkových mis, džbánů apod., za kterou lze výrobek uchopit.

Úchytka

je vystupujici část výrobku (vička), za kterou se při použiváni drži.

Vičko, viko

je horni část výrobku (cukřenek, konvic, polévkových mis) opatřená úchytkou a sloužici k jejich přikrýváni; vička konvic bývaji zpravidla opatřena pojistkami.

Výlevka

je trubičková vylévaci část porcelánových konvic.

Kupové výrobky

jsou miskovitého tvaru bez rozděleni na zrcadlo a prapor.

Duté výrobky

jsou výrobky, u kterých zpravidla převládá výška nad šiřkou a dekorativně a tvarově se uplatňuje jejich vnějši plocha; vnitřni plocha je užitková (např. šálky, konvice, polévkové misy, cukřenky apod.).

Ploché výrobky

jsou výrobky, u nichž převládá šiřka nad výškou, takže se tvarově i dekorativně uplatňuje převážně jejich vnitřni užitková plocha (např. taliře, misy, oválné misy apod.).

Praporové výrobky

jsou výrobky s plochým okrajovým pásem (praporem).

Vyztuženim

rozumime zesileni stěny (zpravidla v mistě před ukončenim) zvětšenim tloušťky střepu, aby se předešlo neokrouhlosti a křivosti.

Zrcadlo výrobku

je středni, převážně rovná užitková část plochých výrobků.
V případě zájmu o více informací z tohoto oboru si můžete zakoupit knihu: Modelářství.... od autora, nebo se jen dotazovat na adrese: spis.jiri@volny.cz nebo na tel. :723 391 452

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod