Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

Výroba hlavni formy

- podlitim pomocné poloviny - zakládánim modelu do hliny Výroba hlavni formy podlitim pomocné poloviny Připravime jednoduchý pracovni výkres budouci formy. Upřesnime jeji tvar i ostatni proporce, zejména tloušťku stěn formy, umistěni počet a velikost zámků apod. Vyhneme se tim budoucim improvizacim, které většinou nemaji pozitivni výsledky. Výkres je možné i okótovat, to urychli a usnadni práci při přenášeni rozměrů z výkresu na výrobek. Sádrový, šelakem natřený model těla výrobku s modelem nalévaciho otvoru důkladně napustime pěnivým mýdlem. Po setřeni a naleštěni vlhkou houbou naizolujeme povrch mastným mýdlem. Na ploše či hranách modelu nesměji zůstat stopy po štětci. Správně naizolovaný model je naprosto hladký a matně lesklý. Model položime na vodorovnou naizolovanou podložku na čtyři hliněné hrudky a pomoci měřidla ho ustavime tak, aby dělici čára byla ve všech bodech po obou stranách modelu stejně vzdálena od podložky. Tim je zajištěna vodorovná poloha modelu. Pracujeme-li na rovně stočené hlavě kruhu, je vodorovnost podložky zajištěna. V připadě, že pracovni plocha je stůl, zkontrolujeme vždy vodorovnost ve směru podélném i přičném pomoci vodováhy (obr. 55). Na podložku narýsujeme tužkou tvar budouci formy a postavime z čistých naizolovaných prkének ohrádku (obr. 56). Při stavěni ohrádky dbáme na to, aby prkénka vůči sobě i vůči podložce svirala pravý úhel (nebráni-li tomu nepravidelný tvar modelu). Dodrženim tohoto pravidla později ušetřime značnou část práce při opracováni budouci formy. Při stavěni ohrádky pochopitelně nesmime porušit uloženi modelu. Ohrádku zajistime motouzem, který můžeme u rozměrnějšich forem citlivě napnout vhodnými vzpěrami (obr. 56).
Ve spodni části utěsnime ohrádku pomoci navlhčených válečků keramické hmoty. Stejné utěsněni provedeme i ve svislých spárách. Utěsněni slouži zároveň jako dalši zpevněni ohrádky proti hydrostatickému tlaku řidké sádry, který je zvlášť u rozměrnějšich forem značný a může způsobit roztrženi ohrádky. Použijeme-li ke stavbě ohrazeni prkénka s kovovými háky (obr. 57), snižime sice nebezpeči uvolněni ohrádky tlakem sádry, ale musime počitat se zhoršenou manipulaci při rozebiráni ohrádky. Je-li ohrádka připravena, přikročime k připravě sádry z vápenné vody. Sádrovou břečku namicháme tak, aby byla o něco řidši, to umožni dobré podliti modelu. Před nalévánim sádry do ohrádky (zvláště u reliéfnich tvarů) přikryjeme model listem papiru, čimž předejdeme jeho eventuálnimu politi rozstřikujici se sádrou. 55/ Uloženi modelu na hrudky plastické hliny do vodorovné polohy 1 půlici čára 56/ Postaveni a zajištěni ohrádky kolem modelu 1 model 2 ohrádka 3 motouz 4 vzpěry Při podléváni pamatujeme na vzlinavost, a sádru tedy přelijeme 1-2 mm nad dělici čáru (obr. 58). Po naliti se snažime s podložkou mirně zahýbat, abychom dosáhli stejnoměrného rozliti sádry v celé ohrádce. Timto zákrokem nesmime porušit usazeni modelu. Zde je třeba upozornit na to, že u vysokého modelu může po podliti sádry dojit vlivem vztlaku k odlepeni modelu od stolu a jeho vyplaváni na hladinu sádry. Tomuto nebezpeči zabránime zatiženim modelu vhodným závažim položeným na hliněné kuličky, které zabráni poškrábáni modelu (obr. 59). Po dokonalém ztvrdnuti sádry odstranime hliněné utěsněni, motouz a ohrádku rozebereme. Pomocnou polovinu strhneme ze stolu, obrátime na bok a vyjmeme hliněné podpěry. Vzniklými otvory pak tlačime na model (někdy se osvědči potopit celý odlitek do vody), až se uvolni a lze ho vyjmout. Model očistime mokrou houbou od zbytků hmoty a sádry a odložime na bezpečné misto. Pomocnou polovinu brousime na karborundové desce (kterou neustále poléváme vodou) tak dlouho, až model zapadne do poloviny přesně podle dělici čáry. Z výkresu přeneseme na sádrovou destičku odpovidajici tloušťky tvary zámků, které pilou vyřizneme a nožem vytvarujeme. Konečné podoby zámků docilime broušenim na mokré karborundové desce. Hotové zámky nalepime na pomocnou polovinu. Lepime-li sádru na sádru za sucha, použijeme např. disperzni lepidlo nebo lepidlo ze šelaku. Máme-li sádrové dily mokré, naneseme na zámek velmi slabou vrstvu řidké jemné kašičky z vazné hliny a tlakem obě části spojime. Tento způsob však užijeme pouze k provizornimu přilepeni zámků. Do pomocné poloviny vložime model, vše naimpregnujeme pěnivým mýdlem a přeleštime mastným mýdlem. Zhotovime ohrádku, na jejiž vnitřni straně tužkou naznačime, jak vysoko budeme sádru nalévat, resp. jak silná bude polovina hlavni formy. To opět ušetři zbytečnou práci při odstraňováni přebytečné tvrdé sádry nebo zabráni přiliš malé tloušťce formy. Do zajištěné ohrádky nalijeme sádrovou břečku připravenou z vápenné vody a připadně přelitou přes sito, které zachyti event. hrudky, jež by znesnadňovaly budouci opracováni. Sádru zalijeme do poloviny požadované výšky a mokrým štětečkem nalitou sádru důkladně promicháme, abychom vypudili vzduchové bublinky, které by odlitek znehodnotily. Pak dolijeme sádru ke značce. Po vyhřáti odstranime ohrádku a odlitek obrátime na bok. Do dělici spáry vložime ostři sádrařského nože a poklepeme na něj kladivkem. Totéž podle potřeby provedeme na protilehlé straně. Tim dojde k uvolněni obou polovin od sebe; pomocnou polovinu lze sejmout a odložit. Zásadně ji však před úplným dokončenim hlavni formy nezahazujeme, ale uschováme ji pro připad, že by bylo nutné odléváni opakovat. Citlivým kývánim uvolnime a vyjmeme modely zámků. Vyjimáni modelu je zpravidla nesnadné. Raději si nepomáháme nožem, protože bychom poškodili model nebo formu. Snažime se vyhnout i vyklepáváni modelu pomoci špaliku, který na čerstvé sádře vždy zanechá stopy poškozeni. Model nezdviháme z jedné strany, aby se neodštipl nebo nezlomil následkem páčeni. Máme-li k dispozici kompresor, použijeme k uvolňováni modelu stlačený vzduch, který pomoci ofukovaci pistole opatrně vhánime mezi model a hlavni formu.
Ocelovým pliškem opravime připadné nerovnosti na dělici rovině či v oblasti zámků. Očištěný model vložime zpět, vše naimpregnujeme, ohradime a zalijeme do naznačené výšky druhou polovinu hlavni formy. Použiti hotových zámků z plastu Dnes se při výrobě hlavnich forem použivaji i hotové zámky z plastu (tzv. středici koliky). Jejich tvar a rozměry jsou řešeny tak, že je lze do sebe sestavovat (obr. 42 d). Jejich výhodou je naprosto přesné sesazeni polovin formy, které vylučuje možnost tzv. přesazeni spáry na odlitém výrobku. U menšich forem, kde nepůsobi přiliš velký tlak lici hmoty, neni třeba poloviny forem zajišťovat proti roztaženi. Aplikuji se podle velikosti formy v počtu nejméně dvou kusů, u většich výrobků se použivaji zpravidla čtyři kusy. V mistech, kde chceme umistit zámky, navrtáme do pomocné poloviny formy otvory o průměru dřiku výlisku. Po připravě k liti sádry umistime do otvorů jednotlivé zámky. Po odliti poloviny formy a odstraněni pomocné části zůstanou zámky pevně zalité ve formě. Cidlinou uhladime sádrové plochy a připravime je k zaliti. Nasadime na výstupky nové zámky a provedeme odliti druhé poloviny hlavni formy.
V případě zájmu o více informací z tohoto oboru si můžete zakoupit knihu: Modelářství.... od autora, nebo se jen dotazovat na adrese: spis.jiri@volny.cz nebo na tel. :723 391 452
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod