VÝPAL KERAMIKY V MILÍŘI

napsala:Jana Krejzová

Milíř je jednoduchý způsob výpalu keramiky v polní peci , peci postavené na místě samém, v peci na jedno použití. Dnešní milíř vznikl pravděpodobně z jeho pravěké obdoby. Výrobky se obložily dřevem, které se na povrchu oplácalo vrstvou hlíny a takto vzniklý milíř se zapálil. Dnes využíváme ke stavbě milíře šamotových cihel a jako palivo slouží uhlí , koks, dřevěné uhlí a dřevo. Obdobou šamotového koksového milíře je takzvaná papírová pec. A papírovou pecí se zase tak trochu obloukem vracíme k jeho pravěké formě. Papírová pec jsou vlastně výrobky obložené dřevem, které je střídavě potaženo vrstvou hlíny a vrstvou křídového papíru.

Tvar milíře je podobný kuželu. Pálené objekty se umísťují doprostřed na rošt. Horní část kuželu slouží jako komín. Tuto část milíře po jeho zdárném rozhoření odbouráváme a kužel znovu zakleneme. Tím zamezíme rychlému vyhoření vsádky milíře. Milíř se zapaluje odspoda. Dle jeho velikosti ze dvou nebo čtyř stran. Vlastní stavba milíře není složitá, avšak vlastní průběh výpalu, jak to již u těchto způsobů bývá, je jen částečně ovlivnitelný a dosažená teplota se dá jen obtížně regulovat. Během výpalu můžeme dosáhnout i teplot kolem 1300 stupňů, ale rozložení teploty bývá nerovnoměrné. Z tohoto důvodů se snažíme o co nejpomalejší prohořívání vsádky celého milíře tak, abychom udržovali co možná nejvíce rovnoměrné rozložení teploty a udržovali tím co možná nejstálejší prostředí uvnitř milíře během jeho pálení.

Z výše popsaných důvodů není vhodné, aby milíř hořel příliš rychle, a proto po jeho rozhoření odbouráváme komín a případně celou stavbu,nebo její část ,zabalujeme další vrstvou izolačního materiálu /např. další řadou cihel /.

Doba výpalu záleží na velikosti milíře a způsobu jeho naložení. Po schladnutí celou stavbu milířové pece rozebereme a pálené objekty se obnaží.

Způsob naložení a velikost milíře ovlivňují nejen dobu trvání výpalu, ale hlavně také ovlivňují celý výsledek výpalu. Do magické hry nepředvídatelného výsledku pak vedle těchto dvou veličin vstupují zcela nevypočítatelné elementy jako vzduch, voda, oheň a země. Země, zem v podobě pálené hlíny v podobě vsazeného objektu uprostřed celé milířové stavby a země jako milířové lůno, lůno ve kterém dozrává proces našeho hledání. Proces hledání jak pálit milíř. ..

napsala:Jana Krejzová
Pokud chcete začít s výpaly, které jsou méně náročné na práci, kupte si elektrickou pec: http://www.artkeramika.cz/index.php?node=3
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod