Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

Všeobecný postup výroby sádrových forem pro keramiku

2 | VŠEOBECNY' POSTUP VY'ROBY V MODELÁRNĚ A SÁDROVNĚ
2.1 NÁVRH
Při realizaci nového keramického výrobku se vycházi z řady skic, na kterých si ujasňujeme výtvarný záměr. Z různých alternativ se pak obyčejně vybirá jedna, která je tomuto záměru nejbliže. Tu pak použijeme k dalšimu konkrétnimu rozkreslováni, při němž upřesňujeme a zkoumáme tvar, poměr jednotlivých proporci, estetický účinek a v neposledni řadě užitnou hodnotu budouciho výrobku. Výslednou studii zvětšime do skutečné velikosti navrhovaného výrobku (obr. 7). Timto způsobem však ziskáme pouze plošný výkres, ze kterého nemůžeme spolehlivě posoudit výsledný dojem budouciho keramického předmětu . Proto je nutné podle výkresu zhotovit ve výpalkové velikosti z modelovaci hliny plastický model, na kterém si lze s jistotou ověřit správnost proporci a provést připadné tvarové korekce. Nejspolehlivějši způsob je vytvořit trojrozměrnou sádrovou skicu ve výpalkové velikosti a na ni srovnávat i vztahy jednotlivých výrobků vůči sobě. Nejvěrnějši dojem u šálků, podšálků a podobných výrobků ziskáme vytočenim tzv. skořepin (obr. 8).
7/ Návrh porcelánového výrobku ve výpalkové (skutečné) velikosti
8/ Výroba sádrových skořepin 1 vnitřni otvor výrobku 2 skořepina
Na základě výsledku předchozich zkoumáni vypracujeme tzv. pracovni výkres ve výpalkové velikosti, tj. ve velikosti budouciho hotového výrobku. Pro navrhováni a konstrukci těchto výkresů lze použit možnosti počitačového zpracováni, např. pomoci grafických programů Corel DRAW. Protože keramická hmota se smršťuje (u porcelánu to je 11-15 %, u keramiky méně), je nutné zhotovit ještě druhý výkres navrhovaného tvaru, který se o toto smrštěni zvětši do modelové velikosti podle vzorce:
Vv Mv je modelová velikostMv = ------- x 100, kde Vv je výpalková velikost 100 - s s je smrštěni keramické hmoty v %
V tomto připadě raději volime pracovni výkres provedený klasicky tužkou, neboť do výkresu v modelové velikosti je nutné téměř vždy v průběhu práce na sádrových modelech a následně formách mnohokrát zasahovat. Tyto operativni úpravy nám pochopitelně výkres vytištěný z počitačové tiskárny neumožňuje.
Na pracovnim výkresu v modelové velikosti musi být s naprostou přesnosti rozkresleny všechny detaily potřebné ke zhotoveni sádrového modelu (u oušek a hubiček řezy v několika mistech profilu, sila střepu výrobku, rozkresleni reliéfu apod.), obr. 9.
Zvětšováni
Pro zvětšováni opět mohou posloužit funkce kopirky nebo počitače, ale modelář by si měl přesto osvojit metody klasických postupů. Pak se použivá nejčastěji zvětšováni pomoci opsaného obdélniku.
9/ Výkres porcelánového výrobku v modelové (zvětšené) velikosti
Kolem poloviny navrhovaného výrobku opišeme obdélnik ABCD. Trojčlenkou vypočitáme zvětšenou výšku výrobku a tim určime bod Á, kterým vedeme kolmici k ose o (obr. 10). Pomoci úhlopřičky CB nalezneme bod B' a spustime kolmici, která v průsečiku se základnou urči bod D'. Bod C' je totožný s bodem C.
Bodem C vedeme libovolnou přimku p, která protne tělo nádoby v bodě a. Body a a A vedeme přimku a sestrojime rovnoběžku s přimkou aA procházejici bodem Á. Hledaný bod á vznikne v mistě, kde tato rovnoběžka protne přimku p. Opakovánim tohoto postupu sestrojime řadu bodů, jejichž spojenim vytvořime obrys zvětšeného výrobku. Pokud je výrobek rotačni podle osy o, lze druhou stranu přenést pauzovacim papirem. V opačném připadě je nutné každou stranu zvětšit zvlášť.
Vypočitáváni objemu
Vzhledem k tomu, že objemy některých porcelánových užitkových nádob mohou být stanoveny normou nebo požadavkem zákaznika, je třeba objem navrhované nádoby zjistit a popřipadě změnou rozměrů upravit. K tomuto účelu výrobek na výkrese výpalkové velikosti rozdělime na geometrická tělesa (většinou válec a komolý kužel). Součtem objemů jednotlivých těles zjistime celkový objem nádoby, který se počitá asi 1 cm od horniho okraje (resp. osazeni pro vičko) přislušného výrobku (obr. 11).
Vzorce pro výpočet objemů základnich geometrických těles:
Kvádr V = a . b . c
Krychle V = a3
Válec V = Theta r2 . v
Rotačni kužel V = Theta r2 . v : 3
Koule V = 3/4 Theta r3
10/ Zvětšováni pomoci opsaného obdélnika
11/ Rozděleni nádoby při výpočtu objemu
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod