Tri pece keramicke - pec druhá

Pokračování Druhou, z příběhu tří pecí...

http://www.artkeramika.cz/tri-pece-keramicke

Autor: Amália Holíková

http://hrnciarstvo.webnode.sk/

O dva týždne neskôr stavbársku šnúru pokračujeme v archeoparku Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Z okolia tohto mestečka pochádzajú nálezy gávskej kultúry. Archeopark obohnaný palisádou poskytuje prechádzku časom s možnosťou nahliadnuť do obydlí najstarších lovcov a zberačov, ľudu doby bronzovej až slovanského obyvateľstva.

Mojou úlohou je postaviť neskorolaténsku hrnčiarsku pec s vertikálnym plameňom podľa nálezov pochádzajúcich z blízkeho Prešova. Pec je charakteristická okrúhlou kupolou, podľa nálezového materiálu s polomerom 1300 mm pri základoch. Vypaľovaciu komoru od ohniska pod pecou oddeluje hlinený rošt, ktorý je podopretý stredovým múrikom rozdeľujúcim ohnisko na dva kanály. Ohnisko presahuje plášť pece o 300 mm a ústi do predpecnej jamy. Uvedená výška páliacich kanálov, 110 mm sa mi javí ako nedostatočná z hľadiska úspešného priebehu pálenia, doporučujem údaj upraviť na 300 mm. Z vlastných skúseností viem, ako ľahko sa nízke páliace komory upchajú prikladaním dreva, čo má za následok rýchly zostup teploty vo vypaľovacej komore.

Prácu začíname v piatok, mojimi spolupracovníkmi sú zamestnanci múzea, ale na víkend sa sľúbili aj kamaráti. Kým hlinu v Nižnej Myšli už dobre poznám z predošlých skúseností so stavbami chlebových piecok, v Hanušovciach sa spolieham na sľúbenú dovezenú hlinu. Už počas miesenia sa javí ako nesúrodý, nevhodný materiál. Našťastie si kolegovia spomenú na čerstvý výkop na susednom cintoríne, tak sa vyberáme tam fúrikmi strašiť. O druhej konečne začíname stavať. Pec má byť zahĺbená pod úroveň terénu aspoň do výšky vnútorného roštu, neskôr do polovice kupoly zasypaná zeminou. Umiestnenie pece vôbec nie je ideálne, v tomto prípade musím brať ohľad na nutnosť jej umiestnenia k dobovému objektu, ústím ohniska k prehliadkovej trase. Tým pádom páliaca komora nemôže byť otočená do zvyčajného smeru vetra a nemôžeme využiť ani mierny svah. Materiál pripravujeme podobne, ako v prípade tunelovej pece. Okrúhly základ vyznačujem pomocou zapichnutého dreveného kolu v strede kruhu a špagátu o dĺžke polomeru pece. Hradári medzi nami hneď komentujú, že sa takto stavali aj okrúhle bašty. Pekne, mám rada podobné analógie. Táto jednoduchá pomôcka nám ďalej umožňuje kontrolovať pravidelnosť tvaru kupoly.

V piatok sme stihli vytiahnuť steny ohniska a stredový múrik, počas soboty pokračujeme roštom. Dvaja vyslanci sa vracajú s lieskovými prútikmi, ktoré poslúžia ako podpery budúceho roštu. V časoch, keď sa tieto pece často využívali, rošt a vnútorné priestory sa riadne vypálili, niekedy sa zachovali až do dnešných čias. Slabým článkom týchto pecí je nedostatočne vypálený rošt, ktorý sa po čase zvetráva, rozpadá sa. Vopred mysliac na nutnosť jeho výmeny v budúcnosti, obvodovú stenu základu robíme hrubšiu, ako kupolu. Takto vzniknutá rímsa po vnútornom obvode nám v budúcnosti podoprie prípadný nový rošt.

Po dôkladnom vypracovaní platne prevrtávame okrúhle otvory roštu, ktoré navyše pomocou kolíka a kladiva zcelujeme po obvodoch. V nedeľu stihneme akurát vytiahnuť kupolu o 200 mm vyššie, ďalej nás už materiál nepustí. Musíme týždeň počkať, kým sa základy mierne spevnia. O týždeň pokračujeme ďaľšími vrstvami hlinených tehál, ktoré pripravujeme v jame miesením a formovaním z pevnejšieho materiálu, zmesy hliny, piesku, slamy a vody. Kupolu staviame bez akejkoľvek výstuže, stenu dôkladne ubíjame z obidvoch strán. Akonáhle sa na chvíľu stiahneme z pracoviska, nastupuje druhá smena v podobe miestnej hydiny lákanej vidinou čerstvých dažďoviek a červíkov. Bohužiaľ nepoznajú rozdiel medzi čerstvo vykopanou zeminou a novopostavenou stenou, hrabú všade. O dianie sa živo zaujíma aj neurotický baranček, tohto času bez adekvátnych partneriek. S kozami vraj nepestuje medzidruhové radovánky, život vie byť pes! Chlapi z technického oddelenia múzea sú znamenití kuchári, vyvárajú nám kompletné obedy, kávičky, sú veľmi pohostinní. Chodievam tam rada.

Posledné rady kupoly ukladáme v nedeľu, nechávame jediný otvor na vrchu, ktorý poslúži ako komín, aj nakladací otvor pre vsádku keramiky. Pec už len zasypať a pomaly sušiť.

" comming soon" akože pokračovanie, nebo i pokračování příště............................

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

macek@artkeramika.cz
22. 11. 2016 15:47:00

No teda už nyní, z pece se kouří.....brzy budou i výsledky ???

Amália Holíková
22. 11. 2016 21:45:34

Zatiaľ len sa pec presúša, nepáli sa v nej.

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod