Studium glazur v Kohoutově

Už ani nedohlédnu dne, kdy u nás měli první zájemci možnost absolvovat specializovaný glazurový a dekorační kurz. Učili se jak zacházet s materiály dodávanými průmyslovými výrobci. Vytvářeli vzorníky glazur, engob, barev a barvítek. Osvojovali si zásady bezpečného míchání a aplikace těchto materiálů na povrchy svých keramických výrobků. Podobné kurzy fungují na různých úrovních pokročilosti do dnešních dnů.

Základní seznámení se sortimentem glazur a zásadami jejich správného použití získá účastník kurzu D1 – Glazury a dekorace. Spoustu vad spojených s glazováním a pálením řešíme právě na „D jedničce“. Zde se glazování pod vedením Lenky Stodůlkové stává zálibou. Jistě k tomu přispívá i výpal amerického Raku na závěr týdne.

Program D1M – Malovaná keramika si klade za cíl provést účastníka třemi hlavními štětcovými technikami – malbou pod glazuru, do glazury a na glazuru. Jako jedinečný inspirační zdroj slouží návštěva barokní lékárny na Kuksu. Zde se keramičtí malíři noří do barevných kompozic prastaré majoliky z Čech i Itálie. Výsledky svých bádání poté zachycují na sadě přežahnutých nádob ze školních zásob. Technikou malby, přípravou barev, ale i výběrem vhodných štětců samozřejmě provede zkušený lektor.

Jako třetí možnost pronikání do tajů tenkého sklovitého povlaku na keramice je program D2 – Alchymie glazur a barev. Od svého začátku se náplň vyvíjí tak, aby respektovala potřeby studiového keramika a zároveň odrážela současnou úroveň přípravy glazur v zahraničí. O „Alchymii“ dokážu napsat zevrubněji, protože ji sám připravuji a učím.

Alchymie glazur a barev

V roce 2006 proběhl v  keramické škole první program s názvem „Alchymie glazur a barev“. Postupem času se náplň vyprofilovala jako studium tvrdých kameninových a porcelánových polev s teplotou výpalu nad 1250°C. Alchymie se tak svou náročností řadí na vrchol dekorační větve kohoutovského stromu kurzů.

http://www.keramiko.cz/strom-kurzu.htm

Přestože je program omezen na tzv. surové glazury pro vysoké teploty, nebyli jsme sto vtěsnat všechny informace do jednoho týdne. Účastníci získávají poznatky formou systematického studia jednotlivých „rodin“ glazur. Tak například v letech 2009-2011 byly předmětem studia šlemovky, popely a vzorování bez znalosti chemického složení surovin. Letos už máme za sebou třetí ročník míchání pomocí Segerova vzorce. Naší pozornost přitahovaly seladony a temmoku. Výsledky minulých ročníků nejsou zapomenuty a často se k nim vracíme. V rámci kurzu řešíme i různé technické obtíže na vzorcích přivezených z domova. Účastníci mají také možnost přivézt své materiály (např. šlemy) a vyzkoušet je v jiných podmínkách.

Jeden ze vzorků z tříletého cyklu šlemovek

Pokusím se poněkud přiblížit poslední tři roky našeho úsilí. Jako hlavní pilíř Alchymie slouží Segerův vzorec a jeho výpočet. Hlavním cílem není pouze namíchat nějakou pěknou glazuru, ale především pochopit vzájemné vztahy vstupních surovin. Využíváme k tomu vzorníkové desky do kterých umisťujeme 35 jehlanových vzorků podle druhu a vzájemných poměrů zásaditých, amfoterních a kyselých složek. Zjednodušeně řečeno podle taviv, oxidu hlinitého a oxidu křemičitého. Vzhledem k velkému množství možností lze toto naše bádání označit jako základní. Pro přehlednost prozatím používáme jako jedinou barvící složku oxidy železa. Pozornost upínáme k chování nejdůležitějších vlastností základních transparentů tj. mat/lesk, teplota výpalu, krakelování, rozpustnost složek ve sklovině, krystalizaci, viskozita atd.

Pro takové studium je vždy zapotřebí zajistit dostatečné množství vzorků. Jen letos jich bylo okolo 900! Postupem času jsme vypracovali efektivní metodu pomocí lisu, šablon a forem. To nám umožnilo velmi rychlou produkci naprosto stejných vzorků snadno umístitelných do čtvercové sítě. Jako základní hmotu používáme lounský porcelán. Pro trvalé zachování polohy glazujeme jehlánky i vespod. Ty se snadno přilepí na vzorníkovou desku, což ušetří složité popisování a umožní přehledné porovnání glazur.

Vzorky z elektroporcelánu připravené do přežahu.
Tři sady vzorníkových desek s glazurami s různým obsahem feprenu. Jehlánky se v během výpalu k podkladu přilepí.

Důležitým okamžikem kurzu je výpal. Všechny vzorníkové desky jsou vyhotoveny 3x. Vzorky jdou do elektrického výpalu na 1320°C. Dále využíváme experimentální pec na dřevo. Tady nakládáme po jedné sadě na nejchladnější místo (1280°C) a na nejteplejší místo (1350°C).....

Vypálené vzorníkové desky vyhodnotíme, vybereme nejzajímavější glazury a jimi naglazujeme předem připravené nádoby.

Po výpalu výsledky zhodnotíme a vybereme tři nejzajímavější zástupce.

Tyto glazury namícháme ve větším množství a naneseme je na nádoby připravené v prvním dni kurzu. Jak už bylo řečeno, vysokých teplot nezbytných pro produkci tvrdých dosahujeme v různých typech dřevopecí. Účastníci si své výrobky vypalují sami. Mají tak možnost získat osobní zkušenosti s technikami nakládání a pálení těchto zařízení. Keramici uvažující o stavbě vlastní dřevopece si osvojí řadu důležitých dovedností a rozšíří své znalosti o typech, materiálech a technikách stavby. V neposlední řadě přináší práce s živým ohněm radost, napětí a nezapomenutelné zážitky.
Každý z účastníků má možnost pálení dřevem.

Toto druhé pálení je vždy velmi napínavé. Prověřuje, zda předchozí tvrdá práce ponese ovoce. Při otevírání pece bývají všichni svědky malého zázraku. Chvíli trvá než pochopíme že se za tou spoustou abstraktních čísel může schovávat taková krása.

Přerod čísel Segerova vzorce do reálných glazur.

V příštích ročnících budeme jistě pokračovat započatým směrem. Určitě rozšíříme škálu barvících přísad. Jako další adept nás čeká měď.

Kurz je vhodný pro středně pokročilé až pokročilé. Každý ročník navštěvují zároveň nově příchozí i účastníci minulých běhů. Velký důraz klademe právě na přijímání nováčků mezi ostřílené glazurové matadory. Zkušení míchači se stávají vedoucími 3-4 členných pracovních skupin a pomáhají s výpočty a vážením profesně mladším. Účast nově příchozích přispívá ke stále svěží atmosféře, což samozřejmě vítáme.

Webové stránky keramického studia: http://www.keramiko.cz/

Více obrázků z roku 2012 najdete zde:

[https://plus.google.com/u/0/photos/103930664606222352770/albums/5754404139744718161]

Více obrázků z roku 2013 najdete zde:

[https://plus.google.com/photos/103930664606222352770/albums/5890810044340363681]

Více obrázků z roku 2014 najdete zde:

[https://plus.google.com/photos/103930664606222352770/albums/6018793565150077473]

Na setkání u glazur se těší lektor keramického studia

Petr Toms

P.S.: V průběhu let vzniklo v kurzu hodně přes 5000 vzorků glazur. Tady je malá ochutnávka:

Alchymie glazur a barev 2010, Šlemovky
Alchymie glazur a barev 2013, Segerův vzorec , Temmoku
Alchymie glazur a barev 2013, Segerův vzorec
Alchymie glazur a barev 2014, Segerův vzorec, Seladon
Alchymie glazur a barev 2014, Segerův vzorec, Shino
Alchymie glazur a barev 2014, Segerův vzorec

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod