Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v železném Brodě

Střední uměleckoprůmyslová škola v ®elezném Brodě se zásadním způsobem podílí na světově unikátním systému sklářského vzdělávání v České republice. Největší evropská, a zároveň také první česká sklářská škola zde byla založena v roce 1920. Sídlí v unikátní budově, která si získá každého návštěvníka svou ojedinělou atmosférou a velkoryse pojatými výstavními prostory. Pro své studenty má k dispozici profesionálně vybavené dílny, výtvarné ateliéry a další, zejména počítačové učebny. Přestože je institucí se specifickým zaměřením, jež pro praxi komplexním způsobem připravuje výtvarníky, mistry sklářského řemesla a technology, absolventi se uplatňují také jako učitelé, manažeři, podnikatelé ve sklářství nebo pracují v oblasti kultury. Studenti, kteří se během čtyř let učí rozumět sklu, přemýšlí o jeho vlastnostech a ztvárňují ho podle své invence, mívají značnou úspěšnost také v přijímání na vysoké školy.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v ®elezném Brodě

®eleznobrodská škola od svých počátků až po dnešek vždy stavěla svou obecně respektovanou pověst především na osobnostech pedagogů a schopnosti jít s dobou. Studenti této školy náleží do nejmladší generace budoucích sklářských výtvarníků a uměleckých řemeslníků, kteří ve svých dílech zhodnocují své dosavadní řemeslné dovednosti s využitím moderních technologií. Hledání nových možností a jejich prolínání s klasickými technologiemi je cesta, kterou škola ve svém vzdělávacím procesu preferuje. Spolupráce školy s konkrétními firmami do značné míry ovlivňuje témata a zadání, na základě kterých studenti navrhují a realizují své práce. Zvolená koncepce tak přináší dvojí pozitivní efekt – rozvíjí invenci studentů a učí je naplňovat požadavky a kritéria firem.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v ®elezném Brodě
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v ®elezném Brodě

Díky výtvarně přesvědčivým a řemeslně kvalitně provedeným pracím naplňuje sklářská škola další důležité aktivity – početné účasti na výstavách, veletrzích a designérských soutěžních. Úspěchy školy potvrzuje řada prestižních ocenění. Škola nabízí ke studiu dva výtvarné obory: Design skla a Produktový design. Oba obory mají vynikající a zcela profesionální zázemí. Obor Design skla se dělí do šesti různých zaměření, ze kterých si žáci na konci prvního ročníku jedno zvolí. Všichni studenti absolvují praxe v českých nebo zahraničních firmách, škola pořádá sympozia a výstavy.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v ®elezném Brodě

Maturitní a klauzurní práce studentů jsou celoročně prezentované ve výstavních prostorách školy. Jejich práce zastupují dva hlavní tvůrčí proudy: umělecké solitéry v podobě tavených skleněných plastik, hutně tvarovaného dekorativního skla, rytého nebo broušeného skla; a sklo ryze užitkové – nápojové, stolní soubory, interiérová svítidla, kolekce šperků nebo skleněných figurek. Během každoročně konané letní výstavy skla mají návštěvníci ®elezného Brodu přístup do budovy, kde si mohou prohlédnout umělecké sklo

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v ®elezném Brodě

a originální design. Škola také pořádá tvůrčí dílny pro děti i dospělé nebo se zapojuje do veřejných akcí propagujících skla a sklářství. Nejprestižnější událostí jsou slavnosti sklářského řemesla „Skleněné městečko“, které připadají každý rok na třetí zářijový víkend. SUPŠ sklářská nabízí jako jediná střední škola v Libereckém kraji další studijní obor: Aplikovanou chemii. Tento ryze technicky zaměřený obor se od druhého ročníku dělí na šest různých specializací. Škola totiž disponuje moderně vybavenými laboratořemi, doplněnými výpočetní technikou. Pro žáky tohoto oboru pořádá odborné praxe v tuzemských i zahraničních firmách, ve specializovaných laboratořích a dalších průmyslových odvětvích s chemickým zaměřením.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v ®elezném Brodě
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v ®elezném Brodě

Související informace od silisu:

http://www.artkeramika.cz/clanek-1440-keramicky-casopis.html

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v ®elezném Brodě
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v ®elezném Brodě
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v ®elezném Brodě

Je zveřejněno se souhlasem vydavatele Sillikátového svazu.http://www.silis.cz/cz/uvod/

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v ®elezném Brodě
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod