Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

Šálek nekónického tvaru

=S klinkem podedni=

Model

Postup výroby modelu je stejný jako u šálku kónického tvaru. Vytočime základnu se zámkem (může být vytočen i dovnitř základni desky), nalijeme a vytočime model šálku. Protočime podedni. Kolem nožky zhotovime ohrádku, nalijeme sádru a vytočime klinek (obr. 94).

Hlavni forma

Kolem celého modelu opět postavime ohrádku, zalijeme sádru, ze které vytočime sádrový prstenec. Vyřizneme do něj zámek, naizolujeme, ohradime a přelijeme plášť hlavni formy (obr. 95).
Po vyhřáti celek rozebereme, prstenec ve dvou protilehlých mistech do poloviny jeho tloušťky nařizneme pilou a pomoci plišků a klinku roztrhneme na dva kusy, tim vznikne vložka hlavni formy. Vyschlou hlavni formu našelakujeme nebo nafermežujeme a dáme sušit.

Rozmnožovaci zařizeni

Hlavni formu, do které jsme vložili model s klinkem, naizolujeme, postavime na kruh, vycentrujeme a připevnime válečkem plastické hliny. Na horni plochu formy ve vzdálenosti asi 2 cm od vyčnivajici části modelu postavime ohrádku a přelijeme sádrou, ze které vytočime pomocný prstenec. Pro pozdějši přesné usazováni prstence můžeme do hlavni formy vyhloubit tři malé mělké půlkulaté zámky. Prstenec na jednom mistě nařizneme pilkou a natřeme šelakem (obr. 96).
Z hlavni formy vyjmeme model s klinkem, nasadime prstenec a po kontrole centričnosti zalijeme sádrou. Přebytek sádry po zatuhnuti strhneme cidlinou podle prstence. Když sádra vyhřeje, roztrhneme v nařiznutém mistě prstenec, který cidlinou uvolnime a sejmeme. Do vyčnivajici části odlitku vyhloubime z boku žlábkovitý zámek, naizolujeme a po ohrazeni zalijeme sádrou. Vytočime základnu rozmnožovaciho zařizeni (obr. 97).
Po vyhřáti celek na kruhu obrátime, sejmeme plášť hlavni formy a opatrným páčenim odstranime obě poloviny vložky. Základnu vycentrujeme a upevnime válečkem hmoty. Do základny vytočime zámek a usadime sádrový kroužek, který jsme mezitim odlili pomoci bronzového zařizeni. Horni plocha kroužku musi být ve stejné úrovni s horni plochou jádra rozmnožovaciho zařizeni (obr. 98).

Rozmnožovaci zařizeni na pomocné prstence

Na kruh postavime ohrádku a z nalité sádry vytočime komolý kužel se základnou. Zkoseni kužele musi být stejné jako zkoseni vnitřni plochy kroužku rozmnožovaciho zařizeni na hlavni část formy; to je patrné z výkresu hotové formy (obr. 103). Do základny vytočime zámek a nasadime kroužek odlitý z bronzového zařizeni. Tim vznikne rozmnožovaci zařizeni na pomocné kroužky provoznich forem (obr. 99).

Rozmnožovaci zařizeni na klinek podedni

Naizolovaný klinek položime na hlavu kruhu, vycentrujeme, ohradime ve vzdálenosti asi 3 cm a podlijeme sádrou . Takto vzniklou pomocnou polovinu srovnáme, naizolujeme a přelijeme sádrou; vznikne prvni část rozmnožovaciho zařizeni (obr. 100).
Po vyhřáti celek obrátime, pomocnou polovinu sejmeme a model s prvni polovinou zařizeni na kruhu vycentrujeme. Vyčnivajici část modelu klinku stočenim stejnoměrně zmenšime o 0,5 -1 mm. Do prvni části zařizeni vytočime kruhový zámek, do kterého v jednom mistě nožem vyřizneme zářez (zámek bránici protáčeni horni části zařizeni). Vše naizolujeme, ohradime a odlijeme druhou část rozmnožovaciho zařizeni. Tento dil po vyhřáti sádry sejmeme a vodorovnou část zámku stočime asi o 2 mm tak, aby mezi oběma dily zařizeni v mistě zámku vznikla mezera na silu cidliny. Hotové rozmnožovaci zařizeni natřeme fermeži a necháme schnout (obr. 101).

Odliti provozni formy

Oba kroužky zařizeni (na hlavni dil formy i na pomocný kroužek) v jednom mistě nařizneme pilou asi do poloviny jejich tloušťky. Všechny dily rozmnožovaciho zařizeni důkladně promydlime řidkým mýdlem, přeleštime emulzi a po složeni zalijeme sádrou. Po zatuhnuti sádry srovnáme cidlinou plochy podle zařizeni a sádru necháme vyhřát. Vlivem roztažnosti sádry při vyhřiváni prasknou kroužky v mistě nařiznuti. Do tohoto řezu zasuneme cidlinu, jemně na obě strany zapáčime, čimž se uvolni kroužek od odlité formy. Kroužek směrem nahoru z formy sejmeme. Při odléváni dalšich forem musime kroužky sejmout ještě před vyhřátim sádry, jinak by mohlo dojit k roztrženi kroužku na dvě části, byl by pro dalši práci nepoužitelný. Podobným způsobem cidlinou odpáčime horni část rozmnožovaciho zařizeni na klinek a pomoci špaliku odklepneme odlitek ze spodni části zařizeni. Pomoci úhelniku na těle odlité formy v protilehlých mistech naznačime rysky a formu pilou nařizneme. Do řezů vložime plišky a pomoci kovového klinu formu roztrhneme na dvě části, vyjmeme jádro a začistime mista řezů (obr. 102).
Do formy vložime odlitý klinek a obě části složime přesně na sebe. Takto složenou formu vložime do pomocného kroužku a necháme vysušit
a
(obr. 103).
V případě zájmu o více informací z tohoto oboru si můžete zakoupit knihu: Modelářství.... od autora, nebo se jen dotazovat na adrese: spis.jiri@volny.cz nebo na tel. :723 391 452

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod