Rozmnožovaci zařizeni z epoxidových pryskyřic

Výroba epoxidového zařizeni je poměrně pracná a nákladná. Tento způsob volime tam, kde předpokládáme velmi vysoký počet odlitých provoznich forem (např. při sériové výrobě).

Ke zhotoveni epoxidového rozmnožovaciho zařizeni se použivá nová hlavni forma, na které se provedou úpravy popsané na začátku této kapitoly. Formu natřeme velmi řidkým roztokem šelaku a necháme dokonale vyschnout. I nepatrně vlhká forma může ztižit výrobu, protože nebude možné ji oddělit od epoxidového odlitku.

Kolem hlavni formy zhotovime sádrové kroužky s klinky (jako při výrobě sádrového zařizeni). Po dokonalém vysušeni a našelakováni složime hlavni formu s kroužky a naizolujeme.

Ve skleněné nádobě rozpustime 2 gramy včeliho vosku ve 100 ml tetrachlóru (trichlóretylénu). Tento roztok naneseme 2 až 3krát vlasovým štětcem na všechny plochy, které přijdou do styku s epoxidem. Jednotlivé nátěry provádime až po zaschnuti předchozich (asi 30 min.). Misto včeliho vosku můžeme použit izolaci Neukadur Ttrennmittel - SE ve dvou vrstvách. Jako dalši impregnačni vrstvu lze použit silikonovou pastu Lukosan ředěnou Lukaoilem nebo petrolejem. Pastou plochy hlavni formy pouze přeleštime, aniž bychom ponechali nánosy na funkčnich plochách nebo hranách hlavni formy. Po naizolováni postavime kolem kroužků a hlavni formy ohrádku (musi být též opatřena izolaci), jejiž spáry dokonale utěsnime plastelinou. Dbáme na to, aby do formy nepadaly drobečky plasteliny či jiné nečistoty. Proto je vhodné před touto praci vložit do ohrádky list papiru. Nakonec zajistime ohrádku motouzem nebo řeminkem a můžeme přikročit k práci s epoxidovou hmotou. Použiti různých materiálů - epoxidů vyžaduje i různé pracovni postupy.

Klasickým způsobem je vrstveni epoxidu, které se použivá hlavně při práci s epoxidem Epoxy 1200 (371) + tvrdidlo P 1(P11).

Epoxidová pryskyřice prvnich tři vrstev je v různém poměru smišená s plnidlem. Prvni vrstvu lze obarvit např. práškovou barvou nebo barevnou pastou pro snazši orientaci ve skladu rozmnožovacich zařizeni. Tmavý povrch zařizeni také zřetelněji odhali nedostatky v čistotě připravy zařizeni před litim forem (zbytky mýdla, drobečky sádry apod.).

Čtvrtá vrstva je složena z epoxidové pryskyřice s hrubým plnidlem (drcený šamot nebo hrubý křemičitý pisek).

Pátá vrstva je uzaviraci - dřive sádrová nebo z plátu silné pryže, dnes většinou opět epoxidová.

Pro potlačeni křivosti lze do prvnich tři vrstev vkládat různé armatury (např. děrované desky ze stavebni překližky) nebo se misto sádry zalije do posledni vrstvy plát silné tuhé pryže. Způsobuje pruženi zařizeni při poklepáváni paličkou, které je nutné při snimáni odlitých sádrových forem (obr. 70). Postup připravy epoxidové směsi: Do vhodné nádoby odvážime potřebné množstvi epoxidu, přisypeme přesnou dávku plnidla (popř. barvy) a dokonale promicháme. Poté je výhodné nechat tuto směs delši dobu odstát, aby mohly uniknout drobné vzduchové bublinky. Jejich unikáni napomůžeme mirným ohřátim směsi. Přilijeme odměřené množstvi tvrdidla a opět pečlivě promicháme. Skladba směsi pro jednotlivé vrstvy je rozdilná. Přiklad poměrů je patrný z tabulky 2.

Tabulka 2 Vrstva Pryskyřice. Plnidlo Tvrdidlo Poznámka (plnidlo) I. 1 000 gramů 650 gramů 70 gramů Jemně mletý živec, II. 1 000 gramů 1 000 gramů 70 gramů křemen apod. III. 1 000 gramů 1 200 gramů 70 gramů IV. 1 000 gramů 1 500 gramů 70 gramů Hrubý křemen, šamot

Připravenou odlévaci hmotu, ze které pozvolným michánim opět odstranime vzduchové bublinky, ihned naléváme do připravených hlavnich forem.

Množstvi hmoty volime tak, aby po rozprostřeni vytvořila vrstvu asi 0,5 cm silnou. Po naliti odstranime pomoci dřevěné špachtle vzduchové bublinky usazené na povrchu hlavni formy a stěrkou z plastické hmoty neustále roztiráme a vytahujeme pryskyřici po stěnách a plochách formy, kroužků a ohrazeni. Pokud necháme hmotu stéci do silnějši vrstvy, mohlo by dojit k exotermické reakci (epoxid začne vařit a odlitek se znehodnoti).

Když pryskyřice začne tuhnout a vznikne nebezpeči odchlipnuti tuhnouci vrstvy od stěn hlavni formy, práci přerušime a pryskyřici necháme vytvrdnout. Pak nanášime obdobným způsobem dalši vrstvy. Použijeme-li jako čtvrtou vrstvu hrubý křemičitý pisek nebo podobný materiál obalený pryskyřici, je nutné ho v rozmnožovacim zařizeni řádně zhutnit (udusat). Nakonec nalijeme slabou epoxidovou vyrovnávaci vrstvu. Postupujeme-li jiným způsobem, ponořime do posledni nalité vrstvy desku pryže tak, aby asi jednou třetinou vyčnivala (obr. 70). Pro obaleni šamotu nebo křemičitého pisku lze požit řidši epoxid Neukadur EP 202 s tvrdidlem T 6 (poměr 100 : 10).

Pro natahováni asi 3mm vrstvy epoxidu špachtli lze použit Axon S 15 (modré barvy). Po nataženi dvou vrstev se zbytek prostoru opět zaplni a udusá piskem obaleným např. ChS Epoxy 371. Jako izolaci hlavni formy a kroužků s ohrádkou se použije prostředek Axon Agent Demoulage 841 ve 3 vrstvách. Timto prostředkem lze izolovat i vlhkou sádru.

Pro vrstveni štětcem použijeme např. pastu Araldite SV 410 s tvrdidlem Ren HY 2404 v poměru 100 : 14. Nanášeji se většinou dvě vrstvy silné cca 1,5 mm a poté se prostor vyplni piskem s epoxidem. Nevýhodou této hmoty je jeji relativni křehkost.

Odliti pomoci sádrového jádra stejným způsobem jako při výrobě sádrového rozmnožovaciho zařizeni provedeme nezbytné úpravy na hlavni formě, tu natřeme řidkým roztokem šelaku, naizolujeme a zhotovime sádrové kroužky.

Potom vyrobime sádrové výplně hlavnich části - tzv. jádra. Z plastické hmoty vytvořime rovnoměrně silnou placku a položime ji na hlavni formu a kroužek. Kolem sádrového kroužku postavime ohrádku a nalijeme sádrovou břečku (obr. 71a). Po zatuhnuti sádry do máslovitého stavu opatrně odstranime ohrádku a cidlinou nalitý blok opracujeme. Podle požadované tloušťky epoxidové vrstvy ubereme sádru po stranách a rohem cidliny vytvořime do bloku rýhy. Po vytvrdnuti sádry pečlivě očistime hlavni formu i kroužek a vše necháme dokonale vyschnout. I nepatrně vlhká sádra způsobi přichyceni epoxidového odlitku k formě. Vyschlé jádro na několika mistech provrtáme vrtákem většiho průměru.

Na krajich do spodni části jádra zatlučeme hřebičky tak, aby se vytvořila rovnoměrná mezera pro vrstvu epoxidu. Do horni části zatlučeme 3 hřebičky tak, abychom na ně později mohli umistit závaži.

Po dokonalém vysušeni všech sádrových části přistoupime k impregnaci povrchu. Včeli vosk rozpustime v tetrachlóru (trichlóretylénu) nebo technickém benzinu. Tento roztok nanášime 2 - 3krát vlasovým štětcem na všechny plochy hlavni formy a kroužku, které přijdou do styku s epoxidem. Jednotlivé nátěry necháme několik hodin zaschnout a poté měkkým hadřikem přeleštime. Jako dalši impregnačni vrstvu lze použit silikonovou pastu Lukosan, kterou zředime napřiklad silikonovým olejem. Pastou plochy pouze přeleštime, aby nikde nezůstaly nánosy. Po naizolováni postavime okolo kroužků ohrádku, která musi být též opatřena izolaci. Mezery a spáry pečlivě utěsnime plastelinou. Nakonec ohrádku zajistime motouzem nebo truhlářskými svorkami a můžeme přikročit k samotnému odléváni epoxidu.

Do vhodné nádoby odvážime potřebné množstvi epoxidu a přisypeme odpovidajici dávku plniva. Jako plnivo nejčastěji použiváme mikromletý živec nebo mikromletý křemen. Poměr epoxidu a plniva se pohybuje od 1 : 0,5 až 1 : 1. Důkladně promichanou směs je vhodné na několik minut zahřát. Odměřime přesně odpovidajici dávku tvrdidla (na 100 dilů epoxidu 7 dilů tvrdidla) a pečlivě promicháme. Barvou, nejlépe v tubě, můžeme epoxidovou směs obarvit. Do připravené ohrádky naléváme epoxid malým proudem, aby unikaly vzduchové bublinky. Množstvi nalité hmoty by mělo být o něco větši, než je požadovaná sila vrstvy. Dřevěnou špachtli odstranime vzduchové bublinky usazené na povrchu hlavni formy a kroužku rozmnožovaciho zařizeni. Sádrové jádro umistime do ohrádky a zatižime. Otvory v jádru a mezerami po stěnách se vytlači přebytečné množstvi epoxidu, a vytvoři tak požadovanou vrstvu kolem celého jádra. Na hřebičky v horni části umistime závaži (viz. obr. 71 b).

Po dokonalém vytvrdnuti (druhý den) odstranime ohrádku a pomoci nože uvolnime od epoxidového odlitku sádrové kroužky a hlavni formu. Ostré hrany strhneme nejlépe brusným kotoučem upevněným do vrtačky. Nakonec celou hlavni plochu omyjeme lihem, abychom odstranili zbytky izolace.

Výroba epoxidových kroužků je poměrně pracná. Podstatně jednodušši, levnějši a mnohdy i dostačujici je vyrobit kroužky rozmnožovaciho zařizeni ze sádry a nafermežovat je.

Pro speciálni účely lze pro výrobu rozmnožovaciho zařizeni použit pružnou hmotu, která umožni snimáni např. reliéfnich forem z mirně protikónických mist .

Takovou hmotou je Polyuretan Pelmann Neukadur Fleximasse N, která se též nanáši štětcem ve dvou vrstvách nebo ChS Epoxy 1582. Rozmnožovaci zařizeni se pak buď ponechá duté (vice pruži), nebo se opět vyplni obaleným piskem.

V případě zájmu o více informací z tohoto oboru si můžete zakoupit knihu:

Modelářství.... od autora, nebo se jen dotazovat na adrese: spis.jiri@volny.cz nebo na tel. :723 391 452
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod