Rozmnožovaci zařizeni

Budeme-li zhotovovat pouze jedno rozmnožovaci zařizeni (dá se z něj odlit až 100 kusů provoznich forem) a nebudeme nadále potřebovat sádrový model, lze tento model použit rovnou jako rozmnožovaci zařizeni. Na vedlejšim kruhu odlijeme pomoci rozmnožovaciho zařizeni (je většinou bronzové - obr. 82, 83)
a
kroužek (obr. 84),
jehož výška v se rovná výšce šálku zvětšené o 2-3 cm.

Bronzových zařizeni je v modelárně k dispozici několik v různých velikostech podle rozměru modelu šálku. Zvolime takovou velikost, aby se tloušťka budouci formy pohybovala v rozmezi 2-3 cm. (obr. 85).

Na podstavu modelu sestrojime tužkou kružnici o průměru x a želizkem protočime kolmý zámek. Svislou stěnu zámku stáčime do kónusu tak dlouho, až při zkoušeni, které průběžně provádime, dosedne sádrový kroužek plochou p na spodni část rozmnožovaciho zařizeni. Výšku zámku volime tak, aby mezi oběma dily zůstala mezera na silu cidliny (obr. 85).

Odliti sádrového kroužku pro rozmnožovaci zařizeni šálku 1 bronzové rozmnožovaci zařizeni 2 ohrádka 3 budouci tvar sádrového kroužku

Kroužek se musi v zámku volně protáčet, nesmi však v žádném připadě vykazovat radiálni vůli, která by později způsobila házeni provozni formy. Orientaci při tomto citlivém stáčeni nám usnadni následujici postup: uvnitř zámku na kroužku rozmnožovaciho zařizeni inkoustovou tužkou zhotovime v protilehlých mistech čtyři značky , kroužek nasadime na stáčený zámek a značky, které se na zámek obtisknou, označi misto, kde je třeba dále opatrně ubirat.

Hotové zařizeni sejmeme z kruhu, stočime nebo nožem seřizneme vnějši ostré hrany a celé napustime dvěma až třemi nátěry fermeže. Po vsáknuti fermeže otřeme plochy čistou vlhkou houbou, zařizeni složime a necháme vysušit (obr. 86).

Jsme-li nuceni vyrobit několik rozmnožovacich zařizeni nebo musime-li model zachovat, postupujeme následujicim způsobem.

Model

Na hlavu kruhu s nizkým zámkem nalijeme základnu, na které vytočime vystupujici zámek. Do zámku vyhloubime zářez, který zamezi protáčeni modelu
(obr. 87). Po naizolováni a postaveni ohrádky nalijeme blok sádry, z něhož vytočime model šálku (obr. 88)
.

Hlavni forma

Model i základnu natřeme šelakem, naizolujeme a v mistě nožky nastavime do výše asi 1 cm válečkem hliny. Ve vzdálenosti asi 2,5-3 cm (podle velikosti modelu) postavime ohrádku a nalijeme sádru, kterou po zatuhnuti stočime do tvaru komolého kužele. Hliněný váleček odstranime a vzniklou plochu stočime tak, aby se kónicky rozšiřovala
(obr. 89).

Do tohoto prstence vyhloubime v horni části žlábkovitý zámek a po naizolováni a ohrazeni zalijeme plášť hlavni formy, jejiž horni plochu pečlivě stočime do roviny (obr. 90)

.

Celek opatrně rozebereme, vyjmeme model a sádrový prstenec v jednou mistě (proti zámku) do poloviny jeho tloušťky nařizneme pilou. V tomto mistě prstenec po naliti prvniho rozmnožovaciho zařizeni vlivem roztažnosti sádry praskne. Očištěný prstenec vložime do pláště a našelakovánim nebo nafermežovánim práci na hlavni formě dokončime.

Rozmnožovaci zařizeni

Hlavni formu naizolujeme a umistime na rovnou hlavu modelářského kruhu. Po dokonalém vycentrováni (centrujeme podle vnitřku formy) ji k hlavě přilepime válečkem z plastické hliny. Kolem hlavni formy upevnime ohrádku a zalijeme sádru do výšky asi 5 cm nad horni plochu pláště. Po zatuhnuti ohrádku sejmeme, sádru nahrubo stočime a srazime hranu.

Po vyhřáti provedeme dočištěni nalité sádry, přičemž dbáme na přesné stočeni horni plochy, do které se vytáči kruhová ploška. Zde se zapiše čislo nebo název tvaru, datum výroby a jméno modeláře (obr. 91)

.

Celý komplet na kruhu obrátime, do spáry vsuneme ostři nože a poklepánim kladivkem na nůž uvolnime plášť formy, který sejmeme. Do řezu na ploše trhané vložky vsuneme skobli a jemným páčenim vložku od odlitku uvolnime a směrem nahoru sejmeme. Poté tuto spodni část zařizeni na hlavě kruhu vycentrujeme (podle těla šálku), upevnime válečkem hliny a vytočime zámek pro kroužek, který jsme si mezitim na jiném kruhu pomoci bronzového zařizeni odlili.

Přizpůsobeni spodni části rozmnožovaciho zařizeni sádrovému kroužku je popsáno v předcházejici kapitole. Hotové zařizeni natřeme fermeži a necháme vysušit.

=Odliti provoznich forem=

Oba dily rozmnožovaciho zařizeni dokonale naizolujeme, sesadime a zalijeme sádrou. Po zatuhnuti sádry odstranime kroužky a po vyhřáti odlité formy ji sejmeme ze spodniho dilu zařizeni.

Na hotové formě strhneme obě vnějši hrany a necháme ji vysušit (obr. 92). Z každého nového rozmnožovaciho zařizeni je vhodné prvni odlité formy vyzkoušet v hlavě točirenského kruhu

(obr. 93). Při eventuálnim házeni některé formy lze včas provést opravu zařizeni nebo ho vyřadit.

V případě zájmu o více informací z tohoto oboru si můžete zakoupit knihu: Modelářství.... od autora, nebo se jen dotazovat na adrese: spis.jiri@volny.cz nebo na tel. :723 391 452
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod