Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

Rotačni model pro keramickou výrobu

2.2.1 Rotačni model
Hlavu modelářského kruhu upravime podle toho, jaký model budeme vytáčet. Pro nizké široké výrobky připravime hlavu s kulatým zámkem opatřeným zářezem proti protáčeni budouciho modelu. Výrobky vysoké vytáčime na hlavě opatřené kovovým trnem.
Postup výroby rotačniho modelu

Hlavu kruhu napustime řidkým mýdlem, které necháme působit tak dlouho, až se přestane vsakovat. Přitom je nutné dbát na to, aby mýdlo na ploše nezaschlo. Přebytek pěny setřeme a celou plochu čistou vlhkou houbou vyleštime. Štětcem lehce namočeným v mastném mýdle povrch hlavy přeleštime. Na ploše nesmi ulpět silnějši nánosy mastného mýdla, které by budouci odlitek znehodnotily. Takto upravená plocha se matně leskne a při navlhčeni se voda nevsakuje, ale stahuje do kapek. Tento postup se opakuje vždy, když je třeba na jednu vrstvu sádry nalit vrstvu druhou. Proto je v dalšim textu pro zkráceni použivána formulace - plochu připravime k odliti nebo plochu naizolujeme, naimpregnujeme apod.
Tužkou nakreslime na horni ploše hlavy kruhu kružnici o průměru, který se rovná největšimu průměru výrobku zvětšenému přibližně o l cm na každé straně. Podle kružnice postavime z linolea, plechu, PVC fólie apod. ohrádku, kterou zajistime motouzem a k hlavě kruhu přilepime navlhčeným válečkem hliny. Do takto připravené ohrádky nalijeme rozmichanou sádrovou břečku, aby vznikl válec asi o 1 cm vyšši, než má být největši výška modelu (obr. 13). Ještě tekutou sádru promicháme dlouhým štětcem, abychom odstranili připadné vzduchové bublinky. Micháme spirálovitě odspoda nahoru tak, abychom neuvolnili ohrádku.

Sádru necháme mirně ztuhnout, rychle odstranime ohrazeni a cidlinou nebo velkým želizkem stočime nahrubo tvar budouciho modelu (obr. 14). Všechny rozměry ponecháme zvětšené o 5-10mm rezervu. Je třeba mit na paměti skutečnost, že čim vice přebytečné sádry v této fázi odstranime, tim vice ušetřime práce, času a námahy, neboť pozdějši stáčeni tvrdé sádry o několik centimetrů je zvláště u 'kopacich kruhů' velmi zdlouhavé a pracné. Proto si zkušeni modeláři zhotovuji ze sádrové destičky pomocné šablony (jako na obr. 15), pomoci kterých stoči měkkou sádru (v tzv. 'máslovitém stavu') téměř do konečného tvaru a rozměrů.
13/ Odliti sádrového bloku pro točeni modelu 1 ohrádka 2 motouz 3 utěsněni 4 hlava kruhu
15/ Zhotoveni papirové šablony 1 pracovni výkres 2 šablona
16/ Přenášeni rozměrů z pracovniho výkresu
14/ Nahrubo stočený sádrový model 1 hrubé stočeni 2 budouci tvar modelu
Stáčeni musime ukončit včas, protože tvrdnouci sádra, která již začiná 'hřát', se stává křehkou a při stáčeni se maže. Čas potřebný k vyhřáti sádry využijeme k úklidu pracoviště - očištěni ohrádky, nástrojů nebo ke zhotoveni šablony z tvrdého papiru nebo fólie, podle které budeme v práci pokračovat (obr. 15).

Po vyhřáti sádry pokračujeme ve stáčeni modelu do požadovaného tvaru. Kruh uvedeme do pohybu 'kopánim' a obě nohy položime na prkno nad setrvačnikem. Dřevěnou násadu stáčeciho želizka sevřeme v pravém podpaži a pravou rukou přidržujeme k lati, o kterou jsme opřeni celou délkou levého předlokti, zároveň levá ruka pomáhá přidržovat želizko. Špičku želizka nasadime v tečně modelu a pomalým pohybem odshora dolů ubiráme (stáčime) asi 1-2 mm silnou vrstvu sádry. Vzniklé rýhy srovnáme plochou želizka a celý postup podle potřeby několikrát opakujeme. Nikdy se nesnažime stáčet silnějši vrstvu naráz - zpravidla se model odtrhne od hlavy kruhu. Jinou chybou je stáčeni tvrdé sádry rovným ostřim želizka. Při tomto postupu želizko odskakuje a vytváři na modelu vlnky.
Jestliže chceme při poklesu otáček kruh znovu 'rozkopat', musime vždy želizko od modelu oddálit. Při přesném stáčeni (někdy se jedná o desetiny milimetru) je nutné zadržet dech, aby se pohyb hrudniku nepřenášel na hrot želizka.
V průběhu stáčeni je třeba často pomoci kružidla kontrolovat průměry v různých částech výrobku (obr. 16) a papirovou šablonkou tvar vznikajiciho modelu. Posledni fázi je vyhlazeni sádrového modelu, které provádime za otáčivého pohybu kruhu pomoci tenkých ocelových plišků nebo žiletek. Výjimečně lze použit nejjemnějši smirkový papir pro broušeni zamokra. Hlazeni pomoci obyčejného smirkového papiru (na dřevo) se nedoporučuje, neboť uvolněná zrna smirku se zadiraji do modelu a vytvářeji na ploše rýhy. Správně vyhlazený model musi mit naprosto hladký povrch bez rýh, varhánků či direk (obr. 16a).
16 a/ Rotačni model vázičky
Děleni modelu na dvě poloviny
* na horni ploše hlavy kruhu sestrojime kružnici k o libovolném průměru,
* na kružnici zvolime libovolný bod a, ze kterého přetneme libovolným poloměrem kružnici k, tim ziskáme bod á,
* z bodu a sestrojime na modelu rysku, pak stejným poloměrem sestrojime rysku i z bodu á. Kde se obě rysky protnou vznikne bod 1,
* poloměrem zmenšeným asi o 1-2 cm sestrojime stejným postupem na modelu dalši body,
* spojenim řady bodů ziskáme jednu dělici čáru,
* z bodu a libovolným poloměrem přetneme kružnici k, tim ziskáme bod b. Z bodu á stejným poloměrem protneme kružnici v bodě b'.
Pak postupujeme tak, jak je uvedeno v předchozich odstavcich. Ziskáme obě dělici čáry potřebné k odléváni polovin hlavni formy.
17/ Děleni rotačniho modelu podle kružitka 1 model 2 hlava kruhu
18/ Centrováni modelu na hlavě kruhu 1 centrovaný předmět 2 hlava kruhu

Centrováni
Pokud jsme byli nuceni model před jeho dělenim sejmout z kruhu, musime ho centricky umistit zpět - vycentrovat.
Centrováni je nutné si spolehlivě osvojit, protože v modelářské praxi se s nim setkáváme při většině praci na kruhu. Při centrováni postupujeme takto: Theta Výrobek, který je nutné vycentrovat, umistime co nejpřesněji na střed rovné hlavy modelářského kruhu. Theta Nad model umistime lať, na kterou hrudkou hliny přilepime tužku nebo špachtli. Zručnějši modelář si špachtli nepřilepuje, ale přidržuje k lati levou rukou. Theta Roztočime kruh a sledujeme excentričnost ('házeni') centrovaného předmětu vůči špachtli. Theta V okamžiku, kdy se předmět dotkne špachtle, udeřime do něj ze strany - podle velikosti modelu štětcem, klouby prstů, hranou ruky, násadou želizka apod. Toto poklepáváni provádime tak dlouho, dokud předmět neni naprosto centricky usazen na hlavě kruhu (obr. 18).

V případě zájmu o více informací z tohoto oboru si můžete zakoupit knihu: Modelářství.... od autora, nebo se jen dotazovat na adrese: spis.jiri@volny.cz
nebo na tel. :723 391 452

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod