Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

Rélyéfní RUNY na keramiku

RUNY

Když jsme před nějakým časem uvedli na trh abecedu malých písmen, tak jsme předeslali přípravné práce na Runách.

Z pohledu pracovních pomůcek se jedná o běžnou technologii, ale pojetí tohoto sortimentu jako učební pomůcky je opravdu nejspíše dosti okrajového rázu.

Jako lidé se lišíme od ostatních tvorů na této planetě mimo jiné i tím, že se dorozumíváme písmem. Počátky písemnictví těžko datovat, neb i sami vědci neustále nacházejí nové poznatky. Každopádně první náznaky něčeho, co by se za písmo dalo považovat bylo rytého původu. No možná nebylo, ale to co se dochovalo, tak to bylo.

Bylo, nebylo, prostě se dochovaly takové relyéfy, ze kterých se usuzuje, že se vyvinulo písmo. Jedním z obecně známých dochovaných důkazů jsou nálezy písem na hliněných deskách. Takže bych tu viděl jistou spojitost historie, písemnictví a keramiky. A především Relyefu.

V našich končinách, v dnešní době, používáme abecedu. Hláskový (alfabetický) druh písma.

To dělíme na psací a tiskací. Kouzlo psacího spočívá ve „vypsanosti“ ruky a pak v jeho propojení do slov. Písmena se dotýkají a přecházejí v celek slova.

Takový způsob textu se dá na keramiku také užít. Ovšem lepší než rytí bude psaní štětcem.

A to je úplně jiná technologie, než kterou se zabýváme při dekoraci Rélyéfy.

Písemnictvím a sdělovacím dekorem jsme se už v našem sortimentu zabývali.

http://www.artkeramika.cz/rimske-cislice-relyef-30-mm

Kromě Římských číslic jsme připravili abecedy velkých písmen a číslic v několika fontech.

(grafických zpracováních písma)

Jenže abeceda má i malá písmena.

(„malá a velká abeceda“ čili minuskule a majuskule )

Takže jsme obohatili nabídku fontu Courier o sadu malé abecedy.

http://www.artkeramika.cz/abeceda-courier-mala-pismena

Až potud by se naše nástroje jakožto učební pomůcky vcelku dobře daly zapojit do systému pedagogiky a školství. Nyní ponechme v pozadí smysl samotného významu jednotlivých nástrojů. Tady jde o myšlenku konceptu :-)

A právě ony znaky jsou součástí dorozumívání podobně, jako abeceda.

http://www.artkeramika.cz/razidla-smajlici-15-mm-no.1

V dnešní době velmi intenzivně užívané.

Z jistého pohledu písemnictví nebo písmo nauky ? Patřící do zvláštního druhu „písem“.

Jedná se o jistý druh logogramů. Do podobné kategorie lze zařadit nejen znaménka interpunkcí, jež jsou součástí či doplňky abeced, ale i znaky z jiných písem.

Například znaky které nalezneme v čínštině, ale i mnoha dalších kulturách.

I takovou ukázku naleznete v nabídce Rélyéfu.

http://www.artkeramika.cz/sushi-relyef

Logografickými či Sylabickými písmy se v budoucnu jistě ještě budeme zabývat.

Především z důvodu propojení oborů. Například ve světě čajové a nebo bonsai keramiky je o některé motivy dosti slušný zájem. Ale i to záleží především na Vás a rezonanci.

Jenže nyní je na pořadu dne úplně něco jiného. Ač se to nezdá, ani se nenadějeme a bude léto. To sotva doschne hlína a podaří se dopálit. A v letních časech se hodí troška tajemna a mystiky. Takže jsme se rozhodli od pedagogiky trošku vzdálit.

Jenže ono vše souvisí se vším a vše se tak nějak propojuje.

Takže je tu vlastně jen další abeceda……

Ovšem taková pro našince zvláštní, opředená tajemstvím a mysterii.

Každopádně ve skandinávii a především na jejím venkově se znaky této abecedy používaly ještě v minulém století.

Avšak její kořeny bychom museli hledat v daleké historii. Mohli bychom sledovat Keltské předky na cestách mezi germány, vikingy a třebas i irskými ostrovany. A co já vím kde ještě.

Tato „abeceda“ zvaná Futhark procházela mnoha vývojovými stadii. A těžko říci, kterým se nejlépe zabývat? My jsme zvolili ten nejobsáhlejší, neb bychom neradi někoho ochudili o nám neznámé možnosti.

http://www.artkeramika.cz/runy-26-mm

Nebudu tu popisovat ani historii a ani význam jednotlivých znaků. Neb i jednotlivé piktogramy mají své různě vykládané významy.

Pomocí těchto znaků se dá psát, věštit a nebo pouze vytvářet amulety či jiné předměty mystické hodnoty. O runách bylo mnoho napsáno a ještě mnohem více vyprávěno.

Každopádně budeme rádi, pokud se Vám s našimi nástroji bude dařit v tomto příběhu pokračovat…..

…….Možná, že konečná podoba takovéto sady bude úúúúplně jiná.

Rélyéf.cz

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod