Pyramidová - Lahvová pec pálená dřívím

Realizace první lahvové pece pálené dřívím.

Tento rok jsme vyměnili návštěvu Berounských keramických trhů, za experiment.

Nedaleko Jičína za lesem Řáholcem v obci Skuřina se objevil další nadšený keramik. Jeho inovátorské přístupy pomohly k dalšímu poznání nabídky keramických pecí otápěných dřevem. Jmenuje se Ondřej Nierostek.

Tento experiment měl ukázat možnosti spíše experimentální, než produkční pece. Tento popis je určitě velmi subjektivní a spíše rozehrávající zasvěcenou a hlavně zapálenou diskusi.

Pec

http://www.artkeramika.cz/pec-na-drevo-pyramide-135-litru

nabízená na ARTkeramice pod označením pyramidová, na 135 litrů vsázky je druhou spíše experimentální pecí v nabídce.

Pokud vím, tak v ČR nic dalšího není.

Na rozdíl od poklopové pece 111 ARTkeramika,

http://www.artkeramika.cz/poklopova-drevopec-111

která je provozována na principu zvratného plamene, je pyramidová pec nejspíše jedinou „lahvovou“ pecí na trhu.

Nepočítaje archeologické repliky atp. Myšleno je pouze v segmentu pecí komerčně dodávaných. Pecí, které jsou na trh uváděny renomovanými výrobci.

Pecí, které jsou testovány a schváleny pro výrobu keramiky.

Pec jsme na trh uvedli s firmou ARTIK STUDIO.

http://www.keramickepece.cz/cs/

A protože náš vztah je spíše vřelý, tak jsme společně realizovali i první předání a předvedení pece v ČR. Díky této spolupráci jsme schopni lépe realizovat takovéto výzvy, ale i fundovaněji zodpovědět mnohé dotazy.

Jsme si vědomi, že se nejedná o překotně komerční záležitost. Přesto věnujeme těmto projektům jistý díl energie, neboť stejně jako je vizí nedávno zmiňované ops Doupě, chceme posouvat keramické výzvy o krok dále.

Pec jsme za pomoci realizačního týmu ARTIK studia několikráte přeskládali.

Díky předcházejícím testům a přípravě jsme sice věděli jak má pec být seskládána, ale chtěli jsme vyzkoušet všechny možnosti, se kterými se případný další zákazník bude potýkat.

Jedna věc je totiž samotný návod a druhá jsou zkušenosti z předešlých výpalů.

Na složení pece stačí jeden člověk. Ovšem ve dvou se to lépe táhne a hlavní část pyramidy je přece jen lépe manipulovatelná za pomoci dalšího páru rukou.

Tentokráte jsme měli typ pece na otápění dřevem. A navíc jsme chtěli vyzkoušet i raku techniku. Takže plyn necháme až na příště. Navíc pro tuto technologii je potřeba provést patřičné úpravy. Toho lze svépomocí docílit, ale jinak je potřeba zvolit verzi na pálení plynem. Tuším, že taková pec bude snáze ovladatelná i s menšími zkušenostmi, než varianta na dřevo.

(buřty nad 1000°C)

Pec je určitě vhodná volba pro společenské pálení. Stejně jako my si můžete užít při pálení pohody, povídání, dokonce až piknikování.

Pec je pro svou velikost a menší objem vsázky velmi citlivá. Reaguje velmi rychle na změny v přikládání. Proto je časté střídání paličů s odlišným způsobem přikládání poznat na velmi kolísající křivce výpalu.

Myslím, že pec lze na konečnou teplotu vypálit relativně rychle. Ovšem je potřeba mít na zřeteli vlastnosti zboží. My jsme pálili velmi opatrně a zlehka.

Záměrně pomalu do 600°C. Potom už rychleji a cca za 4 hod jsme byli na 1100°C, kdy jsme vyndali první část raku vsázky.

Použili jsme jen zkusmo americké raku. Zaredukování v pilinách a následné zchlazení.

Po vyndání zboží i přes rychlou spolupráci teplota klesla o 200°C.

Věřím, že ale s nějakými opatřeními a lepším rozjezdem se bude tato ztráta dát značně vylepšit.

Pec se nechová jako běžné pece typu mrazák. Topeniště má otvory, které lze použít i jako přídavná topeníčka. Zabaví to nejednoho účastníka výpalu.

Ovšem lze pec ovládat i pouze z hlavního topeniště.

Nad pecí se objeví liška cca mezi 900 – 1000°C. Kukr do pece jsme si vyměnili za cihlu z pěnošamotu pro menší přenos tepla a bezpečnější manipulaci.

Pro měření teploty jsme použili čidlo Platina – Rhodium a kontrolovali za pomoci žároměrek.

Jako nejlepší varianta se mi jeví vypálit pec na konečnou teplotu a vyndat zboží na raku. ( na vyšší teploty ) a doplnit zbožím na nižší teplotu a dotopit. Jako závěr výpalu. Jednak je to pro účastníky živější a zajímavější a nedočkavé povahy si mohou hned užívat hotových kousků.

Při našem výpalu někteří nevytížení nedočkavci využívali přebytečných plamenů k pečení buřtů.

Rozhodně se nejednalo o nějakou neúctu k výpalu , ale o oslavu radosti z ohně.

Pec nemá v základní výbavě ani pláty se stojkami, ani měření teploty, natož vybavení k raku výpalu. S tím vším je potřeba při zvažování o pořízení takovéto hračky počítat.

(RUKAVICE OD Fa GELNARtex, používané i při černoraku)

Stejně tak je potřeba si uvědomit, že glazury na danou teplotu používané v elektrické peci se budou chovat odlišně.

Opět se jedná o relativní pohled, ale osobně se mi líbí mnohem více.

Jistá živost a divokost podkreslená živým ohněm je patrna i při těchto nižších teplotách.

Naše experimentování bylo ještě mnohem hlubší a obsáhlejší. Kromě použití různého dřeva jsme testnuli i vliv PB na takto vedený výpal. Někteří totiž nevěřili, že dřevo je dřevo.

Ale to důležitější z pohledu novinek bylo otestování nových keramických hmot.

Ty jsou od slolečnosti Witgert. - Rakuvaria extrem.

Testovali jsme dvě hmoty. Šedou a okrovou. Obě do 1200°C deklarované teploty.

Jednak jsme z obou vytočili po misce a stejně tak vymačkali.

Vše jsme velmi rychle vysušili hořákem a cca do jedné hodiny od sundání z kruhu vložili do pece.

Mačkané vzorky jsme vytáhli technikou raku. Točené jsme vložili do pece při výměně a nechali v peci dopéct na konečnou teplotu.

Obrázky dodá ARTIK studio, až najde čas…. Další vidíte na stávajících.

Tato reportáž je tak nějak narychlo sestavena, neb jak jistě znáte z vlastní zkušenosti, času není nikdy dost. Navíc jsem nechtěl nechat tyto informace zapadnout v časoprostoru, neb jsem nabyl pocitu, že by mohly nejednoho návštěvníka ARTkeramiky potěšit.

Navíc jakožto člen ops Doupě věřím, že i tímto krokem obohatím povědomí o keramickém dění v naší krajině. A také trochu změním téma mezi mým nynějším zapálením pro novinky, razidla a nástroje Rélyéf.

http://www.artkeramika.cz/relyef-dekoracni-nastroje

Ovšem tyto nástroje, stejně jako právě zkoušená pec i keramické hmoty jsou podle mne vhodné především pro zážitkové odvětví keramického řemesla.

Tímto výrokem ale nikterak nechci znevážit jejich kvalitu a užití i mezi profesionály. Totiž právě na našem hostiteli doufám budeme mít možnost sledovat, jak se dá toto vybavení užít k jedinečnosti.

Děkuji za pěkný den.

Tomas macek

PS:

Omlouvám se za kvalitu fotek i celého příspěvku. Kor po tom, co se tu objevilo pár opravdu moc pěkných obrázků…..Ale když se dělá jedno, moc se nedá stihnout druhý…..

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod