PORCELÁNOVÉ SETKÁNÍ V DUBÍ 2103

PORCELÁNOVÉ SETKÁNÍ V DUBÍ bude i letos

Najít dnes v Evropě universitu s fakultou zaměřenou na umění a design není žádnou zvláštností – disponuje-li však tato fakulta prostory a vybavením dostatečným k uspořádání studentského sympozia, je už celkem vzácné a patří-li takovéto prostory a vybavení atelieru designu keramiky a porcelánu je určitě fenomén, který ústecké Universitě Jana Evangelisty Purkyně může závidět většina universit a to nejen v Evropě. A nejen to, její keramické ateliery jsou sice detašovaným pracovištěm, avšak stojí přímo naproti jedné z nejznámějších českých porcelánek – továrně Českého porcelánu v Dubí u Teplic.

Tato kombinace dává spolu s osvícením vedením jak atelieru tak porcelánky naprosto ojedinělé možnosti, jež jsou zvláště v posledních letech velmi smysluplně využívány. Až příliš často v české kotlině přetřásané téma o propojení universitních ateliérů designu s výrobou, tu zde již řadu let úspěšně funguje a Mezinárodní studentské porcelánové sympozium je toho jistě dokladem. I letošní, již pátý ročník sympozia hostil skupinu studentů jak z Evropy, tak i z japonské Musashino Art University se kterou atelier keramiky spolupracuje již řadu let.

Deset účastníků se zde po více jak týden snažilo zvládnou letošní poměrně obtížné těma jímž byla porcelánová konvice. Sympozium je zaměřeno na technologii lití do sádrových forem, která je velmi náročná a účast na sympoziu je limitována nejen schopností navrhnout daný předmět, ale i nutně pokročilou dovedností vytvořit podle svého návrhu model a formu a samozřejmě pak i vlastní realizací – odlití, retuš i dekoraci.

Sympozium tedy vlastně začíná pro vybrané účastníky několik měsíců před příjezdem do Dubí a vlastní pobyt v atelieru designu keramiky je už jakýsi vrchol ledovce – závěrečnou fází práce, jenž účasti na sympoziu předchází. Výběr studentů probíhá na základě zaslaných návrhů vždy v květnu daného roku – tedy v dostatečném předstihu, aby si každý účastník mohl připravit modely a formy,které si pak v září na sympozium přiveze a se kterými zde pracuje.

Takto náročné podmínky účasti mohou splnit pouze studenti několika málo specializovaných vysokoškolských ateliérů a tak kromě již zminěné Tokijské university patří ke stálým účastníkům dubského sympozia studenti prof. Huberta Kittela z německé Burg Giebichenstein v Halle, z bratislavské Vysoké školy výtvarných umění a pražské UMPRUM.

Okruh škol se však rok od roku rozrůstá a tak se letos poprvé objevili studenti z německé Hochschule Niederrhein z Krefeldu a jen díky souhře nešťastných okolnosti nakonec nedorazila první studentka z francouzského Limoges. I tak bylo spektrum účastníků dostatečně pestré a díky čínským studentům, zastupujícím barvy škol z Krefeldu a Tokia byla rovnováha mezi asijskými a evropskými studenty přesně pět ku pěti. Daným tématem – konvice – by se mohlo zdát, že asijští studenti budou ve výhodě, vždyť čaj a vše co se jeho přípravy týče je doménou Asie, avšak evropští účastníci si vedli neméně zdatně a kolekce prací na sympoziu vytvořená patří jistě k tomu zajímavějšímu z prací všech pěti ročníků, jak se mohli přesvědčit hosté slavnostní vernisáže výsledků sympozia ve výstavní síni FUUD v Dubí.

Již zároveň s vernisáží výstavy se v atelieru začínal připravovat druhý ročník víkendového workshopu, jenž navázal na úspěšnou první akci tohoto druhu v minulém roce. Z technických důvodů se pouze přesunul na konec sympozia, ale se stejným účelem – představit účastníkům sympozia a pozvaným zájemcům význačné tvůrce v oboru studiového porcelánu a zprostředkovat jejich vzájemné setkání. Letošní rok tedy přijali pozvání dvě keramičky – Antonella Cimatti z italské Faenzy a Claudia Biehne z Lipska.

Dalším pozvaným hostem byl pan Helmuth Rohde – zakladatel a majitel i u nás velmi známé firmy zabývající se výrobou pecí a vybavení keramických dílen. Pan Rohde sice není tvůrce studiového porcelánu, ale jeho technické znalosti a zkušenosti v oboru pálení porcelánu a keramiky obecně jej řadí k předním odborníkům v této oblasti.

Antonella Cimatti je absolventkou Ballardiniho Art Institutu ve Faenze, kde dnes sama působí jako pedagog a Akademie Krásných Umění v Bologni. Ve své výsostně ženské tvorbě využívá transparentnost porcelánu, který často kombinuje se sklem, dosahuje tak efektu, kdy jeden křehký materiál umocňuje křehkost druhého. Své práce tvoří ze směsi licího porcelánu a papírových vláken, tuto hmotu nanáší pomocí plastových stříkaček na formy z vysoko pálené kameniny. V dopolední přednášce se prezentovala jak svými interiérovými světelnými objekty, tak i konceptuálními tendencemi své práce – virtuálními stínovými objekty. V odpoledním workshopu pak v první části předvedla jakým způsobem své práce vytváří a ve druhé si každý z účastníků si mohl její techniku sám vyzkoušet. Antonella patří již několik let ke špičce evropské keramiky o čemž svědčí řada cen, které získala a s jejími pracemi se můžeme setkat ve mnoha muzejních sbírkách i v zámoří.

Claudia Biehne patří k mladší generaci německých keramiků /nar. 1974/ – je absolventkou University Burg Giebichenstein v Halle, se kterou atelier Prof. Pavla Jarkovského spolupracuje již téměř od svého založení a jejíž vedoucí atelieru skla a keramiky Prof. Hubert Kittel je v Dubí častým a vítaným hostem. Claudia absolvovala během svých studii několik pobytů v zahraničí – mimo jiné i na pražské AVU, ale školu v Dubí navštívila letos poprvé a doufejme že ne naposledy. I přes svůj relativně nízký věk se zejména v poslední době velmi výrazně etabluje na mezinárodní keramické scéně a se svými porcelánovými objekty dobývá jeden úspěch za druhým. Podobně jako Antonella Cimatti je zaujata ve své práci optickými kvalitami porcelánu, významná část její práce jsou světla či světelné objekty ve kterých může vyniknout transparentnost rozdílné tloušťky litých vrstev porcelánové hmoty.

Ve své výborně připravené prezentaci hovořila nejen o filozofii a technice své práce, ale i o různých aspektech a úskalích tvůrce studiového porcelánu – společně se svým manželem Stefanem Passigem vyvinuli a představili velmi sofistikovaný systém transportních obalů pro velké a velmi křehké porcelánové objekty, které je třeba posílat do soutěží ale i jednotlivým zákazníkům po celém světě.

Pan Helmuth Rohde se představil hned v pátek odpoledne svoji přednáškou o pálení v plynových pecích a bezprostředně navázal technickými informacemi o předváděné 80ti litrové peci vlastní konstrukce a jejím výpalem. Jeho prezentace pak pokračovala po celý víkend - výzvou, kterou zvládl se ctí na výbornou, byl redukční výpal dubského porcelánu v propanových pecích vyrobených fy. Rohde.

http://www.artkeramika.cz/index.php?akce=show&shop_id=1077&node=3

Tato hmota připravovaná v porcelánce Českého porcelánu, je stavěna na poměrně vysoký výpal s vysokou redukcí a tak myslím, že zdařilý výpal byl jedním z hlavních překvapení workshopu.

Studenti – bývalí i současní - a hosté, ke kterým patří již zmiňovaný prof. Hubert Kittel z Halle, vedoucí keramického atelieru Střední keramické školy v Českém Krumlově – Marek Dias, známý holandský keramik Willy van Bussel a další se pak během víkendu mohli seznámit s novými porcelánovými hmotami firem Witgert, Imerys a Ceradel – zejména jejich optickou kvalitou v redukčním i oxidačním výpalu.

Tak jako loni se tedy i letos organizátorům v čele s vedoucím atelieru doc. Pavlem Jarkovským podařilo připravit velmi hodnotnou akci.

Nejen pro účastníky studentského sympozia, ale pro všechny zúčastněné to byly dny plné cenných informací, ale i dobré nálady a dělné atmosféry.

Atelier designu keramiky a porcelánu v Dubí se těmito aktivitami dostává do širokého mezinárodního podvědomí, což je velmi důležité pro studenty, kteří tímto získávají velmi cenné profesní kontakty a přehled o tvorbě a technologiích studiového porcelánu za hranicemi naší země a snad i pro vedení samotné University Jana Evangelisty Purkyně, která může takto získané renomé vytěžit i pro ostatní studijní obory.

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod