Porcelánové reflexe

Porcelánové reflexe

Mezinárodní výstava porcelánu 13.6-13.7.2017

Projekt mezinárodní putovní výstavy porcelánového designu Porcelánové reflexe vznikl v roce

2016 na popud koordinátorky Ateliéru CIRCLE v Belgii, kurátorky a výtvarnice Patty Wouters.

Ta oslovila téměř dvacet světových designérů porcelánu a sochařů, z jejichž děl vytvořila prestižní

výběr, který od října 2016 putuje po několika vlámských kulturních centrech a evropských

galeriích (Galerie Kempro, Sterksel a Beelden in Gees, Gees v Holandsku; Cultuurcentrum ‘t

Vondel, Halle v Belgii; Dům porcelánu s modrou krví, Dubí v České republice; Galerie K-Hof

Gmunden v Rakousku; Cultuurcentrum Beringen, Cultuurcentrum Zwaneberg, Heist-op-den-Berg

a Cultuurcentrum Maasmechelen v Belgii).

Ve výběru vystavujících osobností se Patty Wouters zaměřila na rozličné formy pojetí a zpra-
cování porcelánu, zaměřené jak na tradiční techniky a tvarosloví, tak na pestrou škálu

sochařských a konceptuálních projevů. Jednotícím prvkem celého projektu se ale stalo zásadní

východisko společné všem osloveným umělcům, a to je práce s nádobou a její volné transfor-
mace.

Zastoupeny jsou tak práce Mieke Everaet, Mami Kato, Hiromi Itabashi, Sashy Wardell, Animy

Roos, Karin Bablok, Willy Van Bussela a Victora Greenawaye, kteří tvarují čisté tvary klasických

porcelánových mís, přesto jejich konstrukční a dekorační techniky jsou velmi rozmanité a pestré

od zatáčení, přes intarzii až po ruční tvarování. Naopak tvorba Thérèse Lebrun, Pauly Bastiaan-
sen, Jozsefa Zsolta Simona a Davida Jonese pojímá tvar mísy - nádoby jako inspirační zdroj,

z nějž vyvíjejí volné sochařské kompozice. Umělci jako Piet Stockmans a Jeroen Bechtold pak

používají odlitky z forem, které sestavují do sériových kompozic a instalací, u nichž se

myšlenkové pozadí díla stává důležitějším než samotný design. Podobné zaměření najdeme

v nástěnných panelech Jeanne Opgenhaffen a Vicky Shaw. V tvarosloví tenkostěnných objektů

Animy Roos, Pieta Stockmanse nebo Gabriele Hain pak můžeme sledovat přímý odkaz na

původní hrnkovou formu.

Putovní projekt Patty Wouters ale záhy dostal další rozměr. Vedl k myšlence přizvání studentů

z různých holandských a belgických výtvarných akademií. Záměrem bylo vyzvat tyto studenty,

aby vytvořili práci z porcelánu inspirovanou tvorbou jednoho (nebo vícero) vystavených profe-
sioálních umělců pracujících s tímto médiem a konfrontovat je v rámci tohoto výstavního projektu.

Přizvaní studenti tak vytvořili vlastní reflexe díla renomovaných autorů a dostali možnost

polemizovat s konkrétními přístupy. Hlavním jmenovatelem zůstává nádoba, tedy základní

produkt keramické tvorby. Skladba vystavených děl se tak během svého putování po jednotlivých

kulturních centrech a galeriích proměňuje.

Takto koncipovaný výstavní projekt zaměřený na současný porcelánový design a tvorbu

vzhledem k zastoupení daných výtvarníků představuje prestižní událost. O to výjimečnější chark-
ter výstava získá v českém prostředí.

Výstavu pořádá město Dubí ve spolupráci s Fakultou umění a designu UJEP a se

společností Český porcelán, a. s. v Dubí.

Záštitu nad výstavou převzalo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.

Město Dubí se rozhodlo do projektu mezinárodní putovní výstavy Porcelánové reflexe zapojit po

strategickém připojení do nově založené Asociace českých keramických měst, která byla ustano-
vena v Kunštátě v srpnu 2016 a do níž se město Dubí zapojilo jako jedno ze zakladatelských

měst. Výstava a související doprovodný program formou série prezentací vystavujících umělců

se koná ve spolupráci s Ateliérem designu keramiky Fakulty umění a designu UJEP a se

společností Český porcelán, a. s.. Termín konání výstavy byl zvolen záměrně v době konání

čtrnáctého ročníku Mezinárodního hrnkového sympozia (12. 6. - 22. 6. 2017) společnosti Český

porcelán, a. s. v Dubí, jehož se tři z celkem dvaceti vystavujících umělců zúčastní (Paula

Bastiaansen, Willy Van Bussel a Mami Kato).

porcelanove-reflexe_a2.jpg

Seznam vystavujících:

Victor Greenaway (AU)

Karin Bablok (DE)

Sasha Wardell (GB)

David Jones (GB)

Vicky Shaw (GB)

Anima Roos (BE)

Mieke Everaet (BE)

Thérèse Lebrun (BE)

Patty Wouters (BE)

Piet Stockmans (BE)

Jeanne Opgenhaffen (BE)

Paula Bastiaansen (NL)

Datum a místo konání výstavy:

13. 6. - 13. 7. 2017

Vernisáž: 13. 6. 2017 v 17:30 hodin

Dům porcelánu s modrou krví

Městské informační centrum Dubí

Tovární 620/15a, 417 01 Dubí

Otevírací doba: Po - Pá: 8 - 17h, So: 8 - 14h

Dům porcelánu s modrou krví provozuje město Dubí od roku 2013 jako multifunkční kulturní

prostor zrekonstruovaný za finanční spoluúčasti Regionálního operačního programu Severozá-

pad. Zrekonstruovaná budova bývalého městského kina skýtá zázemí pro Městské informační

centrum, galerii porcelánu se stálou expozicí mezinárodního projektu Porcelánová cesta,

přednáškový a promítací sál a prostor pro krátkodobé výstavy.

Dům porcelánu s modrou krví / Tovární 620/15a, Dubí

úterý 13. 6. 17:30 Slavnostní zahájení výstavy

středa 14. 6. 15:30 Komentovaná prohlídka výstavy s autory:

Patty Wouters (BE), Piet Stockmans (BE),

David Jones (GB), Anima Roos (BE),

Yasuyo Nishida (JP), Vladimír Groh (CZ)

FUD UJEP Keramické centrum Dubí / Tovární 50, Dubí

středa 14. 6. Prezentace vystavujících autorů:

17:00 - 18:30 Piet Stockmans (BE)

19:00 - 20:30 David Jones (GB)

pondělí 19. 6. Prezentace účastnic Mezinárodního hrnkového sympozia

a vystavujících autorek:

15:00 - 16:30 Paula Bastiaansen (NL)

16:30 - 18:00 Mami Kato (JP)

18:00 - 19:30 Seiko Wakasugi (JP)

www.infocentrum-dubi.cz

www.fud.ujep.cz

www.upm.cz

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod