Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ A PODLOŽKY

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ A PODLO®KY Během výroby porcelánových výrobků (vytvářeni, sušeni, páleni) se použivaji různá pomocná zařizeni (odtud zkrácený název pomza) a podložky. Sádrové podložky jsou kulaté, oválné nebo čtyřhranné plátky silné asi 1-2 cm. Většinou se odlévaji ze zbytků sádry. Jejich tloušťka a tvar jsou dány kovovým prstencem v jednom mistě rozřiznutým, do kterého se na rovném naizolovaném stole nalévá sádra. Prstenec se uvolni páčenim cidliny zasunuté do spáry. Pokud potřebujeme podložky jiných tvarů či velikosti, vyrobime přislušné dvoudilné rozmnožovaci zařizeni ze sádry nebo epoxidových pryskyřic. Podložky k sušeni vytočených šálků jsou ze sádry a maji tvar kulové úseče. Při smršťováni výrobku tato konvexni plocha zabráni jeho zkřiveni. Podložka se odlévá do jednodilného sádrového rozmnožovaciho zařizeni (obr. 194).

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ A PODLO®KY

Těžitka na lité ploché výrobky. Při liti oválových mis se pro zamezeni křivosti sušenim klade na výrobek vyjmutý z formy a postavený na sádrovou podložku sádrový prstenec (těžitko) - obr. 195.

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ A PODLO®KY

K jeho výrobě se použivá dvoudilné rozmnožovaci zařizeni.

Napinaci prstence k sušeni dutého litého zboži. U některých dutých litých výrobků se širokým okrajem (zeleninové, polévkové misy) by v průběhu sušeni docházelo k deformaci. Proto se po vyjmuti odlitého výrobku z formy vloži do tohoto mista kónický sádrový prstenec, který zabráni vzniku křivosti (obr. 196).

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ A PODLO®KY

Prstence se odlévaji z řidši sádry (tloušťka je pouze 7-10mm) pomoci rozmnožovaciho zařizeni znázorněného na obr. 197.

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ A PODLO®KY

Kulaté podložky k páleni dutého litého zboži se použivaly hlavně při páleni výrobků v šamotových pouzdrech, jejichž dno bylo drsné a nerovné. V modernich etážových vozech, sestavovaných z rovných a hladkých desek, ztráceji tyto podložky své opodstatněni a použivaji se pouze k páleni některých speciálnich výrobků nebo při různých zkouškách, kdy chceme mit naprostou jistotu, že z důvodů smršťováni při výpalu nedojde k tvarovým deformacim. Výrobek se smršťuje zároveň s podložkou, tudiž se v žáru vůči pálici desce nepohybuje. Vyráběji se buď točenim (obr. 198)

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ A PODLO®KY

do jednoduchých sádrových forem, nebo litim do tzv. bateriové formy (obr. 199)

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ A PODLO®KY

.

Podložky na páleni šálků (tzv. padaci). Na tyto miskovité podložky pokládáme šálky při ostrém výpalu v připadě, že je nechceme nebo nemůžeme pálit párované. Přečnivajici část podložky, zatižená výrobkem při páleni, poněkud poklesne (padne). Tim vznikne mirně šikmá plocha, která zamezi zkřiveni šálku při výpalu (obr. 200)

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ A PODLO®KY

. Podložka se vytáči z porcelánové hmoty pomoci sádrové formy (obr. 201)

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ A PODLO®KY

a je pochopitelně určena pro jedno použiti. Z tohoto důvodu je proto třeba uvážit i ekonomické hledisko tohoto způsobu páleni.

Vložky k páleni litého dutého zboži zabraňuji deformaci při páleni. Na rovnou plochu vložky lze položit vičko výrobku, tim se šetři pecni prostor (obr. 202)

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ A PODLO®KY

. Dalši výhoda spočivá v tom, že se nemusi stirat glazura z celého osazeni na vičko (jako při páleni obou části na sobě), ale pouze z jeho hrany. Použiti vložky je jednorázové.

Pomocné podložky (vzpěry) k páleni. Při páleni některých tvarově náročnějšich výrobků, většinou figurálniho a ozdobného porcelánu, musime použit speciálni vzpěry, aby nedocházelo v ohni k deformaci. Vzhledem k tomu, že výrobek musi být v mistě dotyku se vzpěrou neglazován, je třeba tato pomocná zařizeni řešit tak, aby vzhledově netrpěl. Vzpěry se vyráběji z porcelánové hmoty litim a jsou určeny pro jedno použiti (musi se při páleni smršťovat spolu s výrobkem). Na obr. 203

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ A PODLO®KY

je znázorněn podpěrný prstenec dělený na dvě části, které se k výrobku přisazuji ze stran. Lomený řez slouži jako zámek a bráni odsunuti prstence od výrobku. Výrobek s prstencem se klade na pálici podložku z porcelánové hmoty

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ A PODLO®KY

(obr. 204).

POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ A PODLO®KY

V případě zájmu o více informací z tohoto oboru si můžete zakoupit knihu: Modelářství.... od autora, nebo se jen dotazovat na adrese: spis.jiri@volny.cz nebo na tel. :723 391 452

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod