Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

O historii keramické školy v Bechyni

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás upozornit, že představení knihy Lenky Merglové Pánkové o historii keramické školy v Bechyni 24. 10. 2015 v 15,00 hod. se nekoná v Západočeském muzeu v Plzni, ale v Muzeu v Bechyni, nám. T. G. Masaryka 140.
S pozdravem
Pavel Jarkovský

Bechyňská keramika

bechyňská keramika

Termín 130. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy (původně c. k. Odborné školy keramické)

v Bechyni se stal příležitostí shromáždit a zpracovat kolekci bechyňské keramiky ze sbírek Západočeského muzea

v Plzni, depozitářů Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, Městského muzea v Bechyni a Umělecko-
průmyslového musea v Praze a podat širší informaci o první české škole zabývající se výchovou odborníků

zaměřených na výrobu a navrhování keramiky. Kniha nevypovídá jen o historii a umělecké úrovni žákovských

prací, ale informuje i o způsobu výuky v tehdejším c. k. odborném školství, o kontaktech mezi Bechyní

a uměleckoprůmyslovými školami v Praze a Vídni. Příběh školy je dokreslen atmosférou jihočeského města,

kam škola na počátku vstoupila jako nový, cizorodý prvek, ale velmi rychle se stala jeho neoddělitelnou součástí.

Časový rozsah knihy byl vymezen založením školy v roce 1884 a jejím plynulým vývojem do roku 1948. Historie

i výtvarný vývoj školy v tomto období je dále dělen na pět kapitol podle jednotlivých ředitelů, kteří určovali chod

a orientaci školní tvorby. Tu dokumentuje více než 180 snímků, které byly vybrány nejen z prací žáků keramické

školy, ale i následné produkce Výrobního družstva a Keramické akciové společnosti v Bechyni.

Textová a obrazová část je doplněna soupisem profesorů a absolventů školy a přehledem značek, kterými byly

předměty značeny.

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod