NOVA KERAMIKA

O tom, že informace jsou velmi žádaným zbožím ve všech oborech činností, pochybuje už dnes asi málokdo. I v tak konzervativní komunitě, jakou jsou čeští keramici, je patrný jistý posun v této oblasti, zejména v mladší generaci – důkazem je jistě i tento web.

http://www.artkeramika.cz/clanky.html
Informačních zdrojů je několik – kromě internetu, který je dnes asi nejdostupnější pro téměř všechny věkové skupiny, stále hrají velkou roli i tištěná média.

Ta si myslím, zejména v oblasti vizuální tvorby – umění a řemesel svoje místo a význam podrží i nadále.

Určitý problém pro nás jako české keramiky představuje nákladnost produkce tištěných informací, ať už to jsou časopisy či knihy nebo jenom katalogy a brožury – je náš trh pro návratnost nemalých investic do výroby těchto médií příliš malý a je třeba se proto obrátit do jiných jazykových oblastí, což samozřejmě vyžaduje alespoň pasivní znalost příslušného jazyka.

Zastavme se u časopisů, jako asi nejdostupnějším z tištěných informačních zdrojů.

V současné době si lze vybrat z poměrně pestré nabídky kvalitních časopisů a největší nabídka je jistě v angličtině – periodika z Anglie, USA či Austrálie si většinou drží vysokou kvalitu jak úrovní informací, tak kvalitou tisku i papíru. Pro nás, jako středoevropany je však hodně z informací, které tyto časopisy přináší, poměrně vzdálena ve své aktuálnosti – zejména je to zřejmé v oblasti technologií, kdy materiály používané v USA či Austrálii budeme asi v České republice shánět jen s obtížemi.

Je tedy potřeba obrátit se zpět do Evropy, čím blíže našim hranicím, tím lépe – a tady hned s sousedním Německu narazíme na časopis výborné úrovně, který nejenom přináší důležité informace o lidech i firmách ze sousedství, ale činí to v několika jazykových mutacích, takže dává šanci většímu okruhu zájemců i z oblastí mimo německy mluvící země a tedy i nám.

Časopis „Neue Keramik“ sice ještě v češtině neseženeme, ale i němčina, angličtina či italština – v těchto jazycích už vychází – je jistě rozšíření, které by mohlo zabrat i u nás.

Po četných diskuzích na tomto webu na téma časopis a informovanost obecně, jsem se s vydavatelem Neue Keramik domluvil na stručném představení tohoto časopisu i u nás – což tímto činím.

Řada českých keramiků tento časopis zná a odebírá a o několika českých tvůrcích a akcích přinesl i informace a bude jistě zajímavé si názory českých odběratelů a čtenářů poslechnout.

Nebo přečíst.
Následující článek je velmi stručnou a zkrácenou verzí vydavatelského promo textu vydavatele časopisu – kompletní text v němčině i v angličtině najít na webech

www.neue-keramik.de a

www.ceramics.de

Ještě nezanedbatelná informace o cenách a předplatném:

Jednotlivé číslo časopisu stojí 9,- Euro, při předplatném na jeden rok, což dělá do ČR 45,- Euro, pak vychází jedno číslo na něco přes 7,- Euro. Vydavatel nabízí i tzv. zkušební předplatně – pouze 3 čísla za 22,- Euro a slevy pro studenty – kdy celoroční – 6 čísel přijde na 36,- Euro a zkušební /3 čísla/ - 18,- Euro.

Časopis Nová Keramika existuje již od roku 1987 – v tomto roce byl založen v Berlíně panem Gustavem Weissem a od roku 2000 pokračuje pod vedením pana Bernda Pfannkuche.

Během těchto let prodělal časopis několik změn, z nichž asi nejvýznamnější je rozšíření o jazykové mutace v angličtině a od předloňského roku vychází i verze italská. Zatímco německá a anglická verze jsou identické – italská se trochu liší svým zaměřením- cca 30% - více na domácí keramickou scénu.

V současnosti je časopis – ve všech třech jazykových mutacích distribuován do 56 zemí celého světa – vychází vždy jednou za dva měsíce – tedy 6 čísel v roce.

Krom časopisu vydává „Neue Keramik“ i knihy zaměřené na technologii i estetiku keramiky a ve spolupráci s Muzeem keramiky Westerwald – což je v současnosti největší muzeum keramiky v Evropě – pořádá a koordinuje různé semináře a workshopy známých německých i zahraničních keramiků.

Každé číslo časopisu je rozděleno do osmi sekcí :

1. novinky
2. profily keramiků
3. forum / vzdělávání / historie
4. výstavy / soutěže + další události v keramickém světě
5. galerie a muzea v Evropě i ve světě
6. keramika a cestování
7. technologie + řemeslo
8. inzerce firem zabývajících se keramickým vybavením a materiály

V první sekci přináší časopis ve stručné formě, co nejvíce aktuálních informací ze světa keramiky – nejčastěji se zde objevují informace o keramických festivalech, trzích a soutěžích, cenách udělených na těchto keramických akcích, významných výstavách a symposiích, nových knihách, dění na školách + další důležité informace ze současného keramického dění.

Druhá sekce – považovaná za hlavní náplň časopisu, přináší umělecké profily jednotlivých keramiků, působících na mezinárodní keramické scéně, kteří se již ve své profesi vyprofilovali, jejichž směřování má určitou kontinuitu a kteří ovlivňují či mohou ovlivnit dění v současné evropské či světové keramice. Tyto profily, povětšinou z pera kritiků a uměleckých historiků či pedagogů vysokých škol, obvykle v rozsahu 3-5 stran ukazují rozličnost filozofie, techniky a estetiky práce těchto autorů, jejich názory a myšlenky, které mohou být zdrojem inspirace a informací pro ostatní.

V sekci „forum“ přináší časopis různorodé články zabývajícími se dějinami keramiky, filosofií umění či problémy kritiky uměni a snaží se o analyticko – intelektuální přístup k tématům.

Dalším tématem patřícím k této střední části každého čísla je vzdělávání a sociální projekty v keramice – které považujeme za velmi důležité a našim cílem je takovéto aktivity podpořit a propagovat.

Další velmi důležitá část časopisu přináší informace o výstavách, soutěžích, symposiích, workshopech a jiných aktivitách kterých je možno se účastnit nejen v Evropě, ale po celém světe. Tato část časopisu je zejména nepostradatelná pro keramiky, kteří se chtějí účastnit těchto mezinárodních akcí a potřebují informace o místech, termínech a podmínkách vyhlašovaných většinou s dostatečným předstihem, aby je dvouměsíčník stihl zachytit.

Na tuto část navazuje i sekce „galerie a muzea“ , která si klade za cíl přinášet informace o jednak specializovaných keramických galeriích, kterých sice zas tolik není, nicméně je možnost pokrýt téměř všechny takovéto galerie v Evropě. Časopis se snaží přinést aktuální informace o právě probíhajících výstavách, ale i programy galerií s předstihem a návazně na sekci „profily keramiků“, pak aktualizuje tuto část časopisu profily právě těchto vystavujících autorů.
Stejně pak přistupuje i v publikování informacích o muzeích, kterých je samozřejmě ještě méně než specializovaných galerií – v této sekci se tedy časopis snaží přinášet informace ve větší mezinárodní šíři a sleduje pravidelně činnost keramických muzei v USA, Asii i Austrálii.

Konec této sekce časopisu tvoří vždy abecední seznam evropských keramických galerií, muzeí a dalších výstavních prostor s aktuální výstavou či akcí.

Sekce „keramika a cestování“ přináší reportáže z většinou exotických destinací z celého světa.
V této sekci je možno nalézt i informace o edukativních keramických projektech v rozvojových zemích i s potřebnými kontakty a informacemi jak je možno daný projekt podpořit.

Předposlední oddíl časopisu se snaží informovat čtenáře o technikách keramiky, materiálech atd. Tato sekce víceméně spoléhá na keramiky, kteří se nebojí podělit se svými technologickými zkušenostmi, speciálními materiály či dovednostmi, které ve své práci používají.

Poslední osmá sekce je určena inzerátům a komerčním sdělením.

Tyto stránky jsou samozřejmě velmi důležitým zdrojem financování časopisu, ale určitě i zdrojem informací o současné nabídce firem nabízejícím technologie a materiály pro studiovou keramiku.
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod