NÁZVOSLOVÍ UŽITKOVEHO, OZDOBNEHO A FIGURÁLNÍHO PORCELÁNU A KERAMIKY

Základni pojmy

Čištěni (nesprávně retušováni) je pracovni operace, při které se povrch rozpracovaného výrobku upravuje do konečného vzhledu. Odstraňuji se technologické nedostatky, které vznikly při vytvářeni (např. ostré okraje, nerovnosti povrchu polovýrobku, švy, stopy po předléváni apod.).

Dožah

(nesprávně ostrý výpal) je druhý, u porcelánu vyšši výpal výrobků, při kterém se vytavuje glazura a střep ziskává význačné technické a vzhledové vlastnosti (slinutost, průsvitnost, bělost apod.). Dělená forma je pracovni forma složená ze dvou nebo vice dilů. Slouži zpravidla k vytvářeni tvarově složitějšich a členitějšich výrobků, které nelze z jednoduchých forem bez poškozeni vyjimat. U složitějšich výrobků, např. u figurálniho porcelánu a keramiky, se použivaji dělené formy klinové. Jednoduchá forma je jednodilná pracovni forma na jednoduché, snadno vyjimatelné výrobky. Pracovni forma slouži k reprodukci porcelánových a keramických výrobků, zpravidla ze sádry; je buď jednoduchá, nebo dělená.

Trhaná forma

(nesprávně sekaná forma) je dělená pracovni forma, která byla rozdělena nařiznutim a roztrženim. Uživá se zpravidla u reliéfových tvarů nebo u tvarů s kónickou nožkou rozšiřujici se směrem ke spodku. Izolace je vrstva izolačni hmoty z těžkotavitelných složek, kterou se pokrývaji dosedaci plochy vypalovaného polovýrobku, aby se zabránilo jejich slepeni v žáru. Lepeni části, slučováni (nesprávně garnirováni) je spojováni jednotlivých části polovýrobků v syrovém stavu lepicim kalem. Lepeni části glazurou je spojováni jednotlivých části polovýrobků po přežahu oglazovánim styčných ploch; po vytaveni glazury při dožahu (ostrém výpalu) tvoři jednotlivé části jeden celek (např. u omáčniků, hořčičniků).

Párováni

je stavěni dvou polovýrobků stejného druhu okrajem na sebe, aby se zabránilo vzniku neokrouhlosti (ovality) při sušeni a páleni; okraje párovaných výrobků nejsou glazovány.

Podložka

je pálici pomůcka, zajišťujici vypáleni porcelánového výrobku tak, aby se při výpalu zamezilo jeho pokřiveni; uživá se převážně u šálků a některých vik dutých výrobků figurálniho a ozdobného porcelánu.

Podpěra

je pomůcka pro podepřeni výrobků figurálniho porcelánu a keramiky k zamezeni deformace při páleni.

Polovýrobek

je výrobek, na němž maji být provedeny dalši pracovni úkony.

Pouzdro

je pálici pomůcka ze žáruvzdorné hmoty k ukládáni porcelánových polovýrobků do peci; chráni před poškozenim a znečištěnim během výpalu.

Předléváni

je předběžné naléváni menšiho množstvi lici břečky do forem některých dutých výrobků s vyšši nebo bohatě tvarovanou nožkou, která by se při vytvářeni z tuhé keramické hmoty nedoformovala; někdy slouži ke zvětšeni tloušťky dna.

Přežah

a) prvni výpal syrových a sušených polovýrobků, které nabývaji potřebné mechanické pevnosti a důležité fyzikálně-chemické vlastnosti b) polovýrobky z prvniho výpalu - přežahu.

Střep

je stěna rozpracovaného nebo hotového výrobku nebo jeho části; na střepu se určuje barva, tloušťka, pevnost, odolnost proti namáháni apod.

Vytvářeni

je souhrnný pojem pro výrobu syrového porcelánu a keramiky v prvovýrobě litim, točenim nebo lisovánim apod.

Biskvit

je neglazovaný dožahnutý (ostře pálený) výrobek.

Glazura

je skelný povlak z vytavených křemičitanů na povrchu výrobku; je buď průhledná, nebo kryci, bezbarvá nebo barevná. Slonovinová glazura (nesprávně slonová glazura) připominá odstinem barvu slonové kosti. Je zabarvena např. uhličitanem manganatým nebo jiným keramickým barvitkem.

Kompletace výrobků

je konečné sestavováni jednotlivých druhů výrobků do sestav nebo souprav podle předpisu zakázky před odeslánim.

Kostra soupravy

je ukázka, v niž jsou zastoupeny jednim kusem jeji hlavni druhy.

Lomem

rozumime porušeni celistvosti a v důsledku toho znehodnoceni výrobku.

Model

je původni originál tvaru výrobku zhotovený většinou ze sádry.

Figurálni porcelán

je výhradně dekorativniho charakteru, zobrazujici různé motivy převážně lidské a zviřeci.

Hotelový porcelán

je tlustostěnný; použivá se zejména v podnicich hromadného stravováni.

Ozdobný porcelán

je určený pouze nebo převážně k dekorativnim účelům (např. svicny, vázy, dózy apod.).

Užitkový porcelán

se děli na tři skupiny; tlustostěnný, tenkostěnný a varný. Slouži k podáváni a uchováváni pokrmů a nápojů. Tenkostěnný užitkový porcelán má tloušťku stěny do 4 mm; u střednich a velkých kusů až do 5 mm (měřeno v těle výrobku) s průsvitným střepem. Tlustostěnný užitkový porcelán je málo průsvitný nebo neprůsvitný s tloušťkou stěn nad 4 mm; u střednich a velkých výrobků nad 5 mm. Varný užitkový porcelán je neprůsvitný nebo slabě průsvitný ze zvlášť upravené porcelánové hmoty se značnou odolnosti vůči změnám teploty. Slouži k připravě i podáváni jidel.

Sada

je skupina výrobků stejného sortimentu různých velikosti (např. 6 kulatých mis různých velikosti).

Sestava

je souhrn několika výrobků stejného druhu (např. 6 nebo 12 šálků, 6 ne- bo 12 taliřů apod.).

Sortiment

je souhrnný název pro jednotlivé druhy výrobků.

Souprava

je skupina výrobků různého sortimentu sestavených do celků pro šest, dvanáct nebo vice osob. Podle použiti se rozlišuji soupravy jidelni, moučnikové, kompotové, čajové, kávové, mokka nebo speciálni (dětské, přátelské). V současné době se stále častěji setkáváme se soupravami, jejichž složeni je dáno přánim zákaznika.

 NÁZVOSLOVÍ UŽITKOVEHO, OZDOBNEHO A FIGURÁLNÍHO PORCELÁNU A KERAMIKY

V případě zájmu o více informací z tohoto oboru si můžete zakoupit knihu: Modelářství.... od autora, nebo se jen dotazovat na adrese: spis.jiri@volny.cz nebo na tel. :723 391 452

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod