Modelováni festonů

Okraje modelu rozkreslime a rozměřime. Nožem, kovovou špachtli a smirkovým papirem se provede potřebné zvlněni okraje - feston. U plochého točeného zboži se feston i reliéf provádi následujicim způsobem. Vytoči se vnitřni tvar výrobku. Model se nenatirá šelakem, ale izoluje mýdlem a přelije se vrstvou sádry. Na odlitku vyznačime střed a z pracovniho výkresu zjistime, po jakých úsecich se motiv reliéfu či festonu opakuje. Tuto část pak z odlitku přesně vyřizneme, odlitek nasadime zpět na vytočený model a hrany řezu ostrou tužkou obkreslime na model (obr. 191).
Odlitek sejmeme a do vyznačené části modelu vypracujeme feston nebo reliéf. Model natřeme šelakem a naizolujeme. Totéž provedeme s vnitřnimi plochami výřezu na odlitku, který umistime přesně na vyznačené čáry. Kolem odlitku postavime ohrádku a nalijeme sádru. Ziskáme jeden dil pomocné formy. Odliti opakujeme tolikrát, kolikrát se motiv na taliři opakuje. Když jsou odlity všechny části pomocné formy, necháme je dokonale provlhčit vodou (nebo je natřeme šelakem) a sestavime je na vytočený model. Postavime kolem nich ohrádku a nalijeme 2-3 cm silnou vyrovnávaci vrstvu sádry, jejiž horni plochu stočime přesně do roviny (obr. 192).
Po vyhřáti sádry obě části oddělime, pomocnou formu otočime a vycentrujeme na rovné hlavě kruhu. Po naizolováni je zalijeme sádrou (obr. 193)
. Reliéfni model přečistime a natřeme šelakem. Postup při zhotovováni reliéfu na festonovém tvaru je patrný z obr. 190 a I. - 190 a III.
V případě zájmu o více informací z tohoto oboru si můžete zakoupit knihu: Modelářství.... od autora, nebo se jen dotazovat na adrese: spis.jiri@volny.cz nebo na tel. :723 391 452
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod