Měřáky na keramickou vypalovací teplotu.

Měření teploty v keramických pecích není úplná sranda. Hlavně pokud máme zájem dosahovat nějakých konkrétních výsledků. A to včetně pecí elektrických!

Pokud máme danou recepturu na konkrétní teplotu, je potřeba danou teplotu v peci dosáhnout za stejných podmínek, jako je tomu u vzoru naší receptury.

Jednak je potřeba počítat s daným naložením pece. Pec prázdná, poloplná a plná dosahuje různých výsledků. Stejně tak teplotní křivka ovlivňuje výsledek. Rozložení tepla v celém prostoru pece a doba výdrží, to vše jsou ovlivňující faktory výsledku.

Je dobré si pec „skalibrovat“ . To se dá provést pomocí žároměrek.

Každopádně se hodí si vést deník výpalů. Záznamy jak který výpal probíhal a jak dopadl jsou kroky které nás mohou lépe navést k žádanému výsledku.

Zpočátku se hodí pec osadit žároměrkami na více místech a také si uvědomit jaké nastávají změny při jakém naložení pece. Je mnohem snazší dosahovat konkrétních výsledků při stejném naložení pece. Tedy pokud se dělá podobné zboží.

Je potřeba dát také pozor na výsledky měření. Pokud měříme pouze pyrometrem, může docházet k odchýlení ve výsledku.

Jednak výsledek ovlivňuje jak moc je čidlo zasunuto v peci. Čím více, tím přesnější je měření. Mělo by čnít do prostoru pece minimálně 2cm. Výsledky ovlivňuje i stáří čidla. Tedy spíše stav jeho opotřebení. Čidlo funguje na principu měření odporu. S úbytkem materiálu se mohou měnit výsledné hodnoty.

Už při pořízení je dobré zvážit, na jakou teplotu se bude pálit. Čidla typu K ( NiCr-Ni...Nikl a Chrom) jsou levnější. Některá, například od Omegy se dokonce dají použít i na teploty kolem 1250°C. Ovšem je potřeba počítat s mnohem menší životností. Pokud chcete pravidelně pálit na teploty nad 1150°C měli by jste zvolit čidlo typu S ( Pt10Rh- Pt ...Platina a Rhodium)a k němu odpovídající čtečku.(Až do 1500°C)

Lze čidlo propojit i s regulátorem od pece. Ale opět se hodí výsledky nejprve kontrolovat pomocí žároměrek. Ale i u nich je potřeba dávat pozor. Existují různí výrobci a hodnoty se liší. Nejlepší je zjistit údaje přímo u výrobce a předejít tak nesrovnalostem v hodnotách. Existují malé/ laboratorní a velké /provozní žároměrky. Značení podle Segera a Orthona. Ovšem existují i žároměrky na kterých je teplota napsána. Osobně jsem se setkal i se žároměrkami, které měly značení dle Segera, ale neodpovídaly dané teplotě. Tím chci jen doporučit, že se vyplatí vždy nový zdroj odzkoušet.

Nevím, jestli výsledné vlastnosti ovlivní skladování(to by nemělo), ale rozhodně křivka výpalu.

®ároměrka by se měla ohýbat přes hranu. Měla by stát pod úhlem cca 70-80°. Upřesnit by to měl výrobce.

Lze použít i kroužky z hmoty kterou používáme a na ní mít glazuru a vytahovat ji z pece, čímž se ukáže, jaký bude výsledek. Lze číst z plamene a lesku zboží. Lze i zaříkávat. Ovšem je na každém, jakou si zvolí metodu.

My jsme společně s našimi dodavateli přichystali do nabídky osvědčená čidla i čtečky.

Obojí naleznete v našem e-shopu.

Pro teplotu do 1150°C:

http://www.artkeramika.cz/index.php?akce=show&shop_id=1091&node=3

Pro teplotu do 1500°C

http://www.artkeramika.cz/index.php?akce=show&shop_id=1092&node=3
Osobně mi čidlo S na peci vydrželo přesně měřit cca 3000 výpalů a pak začalo vykazovat odchylky v řádu desítek stupňů. Na plynovku a raku jsem si pořídil čidlo se čtečkou a užívám si tohoto komfortu, který se mi velmi osvědčuje při učení se a hledání nových směrů ve vypalování samotném i hledání křivek výpalů u mnohých glazur. Tuto investici v keramické dílně zajisté oceníte.tm
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod