La Borne zapaluje své keramické pece na dřevo

Zpracoval Jaroslav Šafr

Od roku 1977, Asociace La Borne a  le Centre céramique pravidelně nabízejí událost, která umožní návštěvníkům vychutnat jedinečný zážitek z výpalu v peci na dřevo. Je to moment setkání a sdílení. V letošním roce se bude pálit ve14 pecích, od 18. října do 25.10. 2015:
této akce se účastní 36 keramiků.
Čeká vás k objevování umění ohně. Projděte se po obci a jejím okolí, zastavte mezi keramiky, pokuste se pochopit jejich práci jak technicky, tak umělecky.

Je ještě nutné připomenout význam vesnice La Borne ve světě keramiky vypálené v peci na dřevo? Od 17. do počátku 20. století, kdy velké pece "velryba" přestaly fungovat, se zde vyráběly užitkové předměty, z nichž některé nyní tvoří sbírku muzea keramiky, které se  nachází v bývalé kapli.V letech 40-80, se znovu umělci - keramici pocházejí ze všech společenských vrstev  usadili v La Borne a postupně zaváděli jiné typy pecí, vhodnější pro individuální uměleckou činnost. Čtyřky "Typ Sevres", "Anagama", "noborigama" stávají nepostradatelnými nástroji,
které dávají promluvit ohni .

Dnes je La Borne  místo, kde najdeme největší koncentraci pecí na dřevo v provozu v Evropě.

 

 

 a Borne allume ses fours à bois

Depuis 1977, l’Association Céramique La Borne et le Centre céramique proposent régulièrement des événements qui permettent aux ­visiteurs de vivre l’expérience unique des cuissons en four à bois. Ce sont des moments forts de rencontre et de partage. Cette année, 14 fours vont cuire du 18 au 25 octobre 2015 : 36 céramistes participent à cet événement. Ils vous attendent pour vous faire découvrir cet art du feu. Promenez-vous dans le village et ses alentours, arrêtez-vous chez les céramistes de votre choix pour comprendre leur travail tant sur le plan technique qu'artistique.

Est-il encore nécessaire de rappeler l’importance du village de La Borne dans le monde de la céramique cuite au bois ? Du 17ème au début du 20ème siècle, les gros fours « baleine » n’ont cessé de fonctionner,  produisant des objets utilitaires dont certains constituent aujourd’hui la collection du musée de la poterie, situé dans l’ancienne chapelle.

Dans les années 40 à 80, période de renouveau pour le village, des artistes, des céramistes venus de tous horizons s’installent à La Borne et introduisent progressivement d’autres types de fours, plus adaptés à une activité individuelle artistique. Fours « type Sèvres », « anagama », « noborigama » deviennent les outils indispensables pour faire parler le feu sur les pièces en grès.

Aujourd'hui, La Borne est en Europe le lieu où l'on trouve la plus grande concentration de fours à bois en activité.

drapeau anglais La Borne is lighting up its wood-fired kilns

Since 1977, La Borne Ceramics Association and The Ceramics Centre have regularly created events enabling visitors to experience a unique event, the firing of a wood –burning kiln. These are intense moments of encounter and exchange. This year, 14 kilns will be firing from 18 to 25 October 2015 with 36 ceramists participating in this event. They are waiting to share the art of fire with you. Take a walk through the village and its surrounding areas, pausing at your choice of ceramist to gain an understanding of their work in both artistic and technical terms.

Do we still need to remind you of the village of La Borne’s importance in the world of wood-fired ceramics? Between the 17th and the early 20th century, the large-scale kilns were constantly in use, producing utilitarian objects, some of which make up part of the museum’s current collection, located in the former chapel.

The 1940s to the 1980s was a period of renewal for the village, with artists and ceramists coming from many backgrounds to move to La Borne. They progressively introduced other types of kilns which are better-adapted to an individual artistic activity. Kilns such as ‘Sèvres-type’, ‘Anagama’ and ‘Noborigama’ have become indispensable tools for creating a discourse between the fire and stoneware clay pieces.

Today, La Borne is the place in Europe with the greatest concentration of active wood-fired kilns.


Liste des participants : 14 fours - 36 céramistes

Éric Astoul - invité : Michel Cohen
Emmanuel Buchet
Roland Bottani & Katrin Dechaud
Nicole Crestou & Stéphane Dampierre
Pep Gomez & Alicia Rochina

Svein Hjorth-Jensen
Jacques Laroussinie
David Louveau de La Guigneraye - invités : Tom Charbit, Pierre Poirey et Pierre Garnaud
Chantal Magne & Céline Alfroid-Nicolas & Nirdosh Petra van Heesbeen
Charlotte Poulsen - invitées : Birgit Knüpfer, Fabienne Claesen, Anne-Marie Kelecom, Nanouk Anne Pham, Marie-christine Chevreau, Ute Ludwig, Catrina Sciancalepore
Hervé Rousseau & Isabelle Pammachius - invités : Bernard David et Agnès Galvao
Nicolas Rousseau & Maya Micenmacher - invité : Jérôme Hirson, Anne Reverdy, Margot Lecêtre, Arlette Vaistij, Pierre Jaggi
David Whitehead & Lucien Petit
Jean-Pol Urbain & Francine Michel

Články na podobné téma:

http://www.artkeramika.cz/kompaktni-drevopec-na-vypal-keramiky-artkeramika-kittec

http://www.artkeramika.cz/keramicka-konference-cernoraku-2015

 

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Tomáš Macek
18. 10. 2015 20:00:00

Pálení živým plamenem a především tím ze dřeva údajně začíná prožívat svou renesanci?

Jaroslav Šafr
21. 10. 2015 10:55:39

Jestli pálení dřevem začíná prožívat renesanci, to Tomáši nevím. Ve Francii potkáš spoustu výborných keramiků, které to vpodstatě nezajímá.
Ale naopak v La Borne byl vždy výpal dřevem prioritní.
Už to krásné muzeum - novostavba volně přecházející do lesa, zakončená dvouma pecema na dřevo. http://ceramiquelaborne.org/index.html
Navíc La Borne je v krajině volně navazující na Sologne - to byl
vždy kraj lesů - známý jako největší honitba francouzské šlechty.
Takže sem ta atmosféra výpalů dřevem fakt patří.

Tomáš Macek
21. 10. 2015 22:47:00

Ono to bylo myšleno s tou renesancí jako hozená rukavice k diskusi, ale díky za odkaz, jen se dobře neotvírá a nenašel jsem ani obrázek domu u lesa s pecemi. Každopádně díky za příspěvek.t

Jaroslav Šafr
22. 10. 2015 10:00:17

asi jsem to špatně zkopíroval. Zde by mělo být záběrů do muzea a na muzeum víc.

www.darchitectures.com/centre-ceramique-contemporaine-de-la-borne-henrichemont-a1253.html

Tomáš Macek
22. 10. 2015 15:41:00

Díky, skvělej domeček pro keramiku :-)

ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod