Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

Kouzelné Kjóto

Kouzelné Kjóto

Výstava fotografií připravená pro významnou kulturní akci Dny Kjóta,

připomínající dvacetileté partnerství mezi starobylými městy Kjótem a

Prahou. Slavnostní zahájení se konalo dne 10. června 2016 na

Staroměstské radnici v Praze.

Své snímky zde představuje přední český fotograf a cestovatel Zdeněk

Thoma, jenž má na svém kontě celou řadu obrazových publikací i

autorských výstav, které se odehrály v mnoha výstavních síních u nás i

v zahraničí. Japonsko se mu stalo láskou i osudem, starobylé císařské

město Kjóto a především pak jeho tradiční klášterní a palácové zahrady

jedním z životních fotografických témat. Nelze se proto divit, že Zdeněk

Thoma ve svém výstavním souboru veřejnosti představuje Kjóto nejen

jako místo slavností, chrámů a malebných uliček, ale hlavně jako město

kouzelných zahrad, jež patří k vyhlášeným klenotům nejen japonské, ale i

světové zahradní tvorby.

Japanoložka a významná historička japonského umění PhDr.

Helena Honcoopová o jeho výstavních souborech říká: „Thoma skrze síto

své vzdělanosti citlivě vnímá estetiku tradiční japonské kultury, jež se

vyjadřuje v  pojmech melancholie (aware), tajemna (júgen), prostoty

(wabi), omšelosti (sabi), ale i elegance (mijabi). Kromě této příznačně

japonské estetické atmosféry vynikají jeho snímky i dominantami

vlastními japonské výtvarné tradici – zdůrazněním velkého detailu

v celku, diagonální kompozicí, znělostí prázdného prostoru a barevnou

střízlivostí…“

Wonderful Kyoto

An exhibition of photographs as part of Kyoto Days, a series of

events to mark twenty years of partnership between the venerable cities of

Kyoto and Prague. The exhibition will open on 10 June 2016 at the Old

Town Hall in Prague.

It will feature photographs by the Czech photographer and travel

writer Zdeněk Thoma, who has published many books and had numerous

exhibitions in this country and abroad. Japan has become his love and his

destiny, and the old imperial city of Kyoto with its traditional monastery

and palace gardens is one of his key subjects in his life as a photographer.

It is therefore no surprise that at this exhibition Zdeněk Thoma presents

Kyoto as city full of festivals, temples and picturesque little streets, and

above all as a city of wonderful gardens that are among the finest not just

in Japan but in the whole world.

Dr Helena Honcoopová, a scholar of Japan and a prominent

historian of Japanese art, says of these photographs: “Through the filter of

his learning, Thoma is sensitive to the aesthetics of traditional Japanese

culture, which works with the concepts of melancholy (aware), mystery

(yūgen), simplicity (wabi), venerability (sabi) and elegance (miyabi). As

well as these typical Japanese aesthetics, his photographs also reflect the

dominant aspects of Japanese art: an emphasis on the large detail in the

whole, diagonal compositions, the resonance of emptiness and the

restrained use of colour…”

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Tomáš Macek
22. 06. 2016 21:27:00

Japonsko...čaj...chawan ...černoraku...každá kapka poznání je fajn...

ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod