Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

Klasifikace tvarů keramických a porcelánových nádob

Tvarová rozmanitost užitkové keramiky a porcelánu je velmi bohatá. V zásadě lze provést děleni na tvary geometrické a tvary inspirované živou přirodou (rostlinné, zoomorfni, antropomorfni). Kulovité a polokulovité tvary (obr. 212)
se vyskytuji v keramice od nejstaršich dob. Patři mezi tzv. měkké formy. Čistě kulovitý tvar je nestabilni, působi dynamicky - neklidně. Z výrobniho hlediska tyto tvary nečini obtiže, naopak v kožovitém stavu a při páleni jsou maximálně odolné proti deformaci. Jejich největši výhodou je, že zachovávaji teplotu nápojů a pokrmů, neboť maji největši obsah při nejmenšim povrchu. Na vypouklých plochách vyniká lesk a čistota glazur. Kulovité tvary jsou typické pro činský porcelán a také funkcionalistické výrobky z třicátých let.
Tvary porcelánových šálků Válcovité tvary (obr. 213)
působi klidně, stabilně až těžkopádně. Tato skutečnost do značné miry závisi na poměru základny k výšce. Vysoké a štihlé nádoby jsou sice elegantni, ovšem nestabilni. Nizké a široké tvary nejsou vratké, ale působi přiliš hmotně.
Tvrdost a těžkopádnost lze eliminovat prohnutim obrysové linie, odsazenim okraje nebo žlábkovánim tvaru (kanelura) - obr. 214.
Vydouvánim stěn vnitřnim tlakem vzniká konvexni válec. Protlačuje-li se hmota dovnitř, jedná se o tvar konkávni. Válcovité tvary jsou funkčni a jejich výroby nečini potiže. Setkáváme se s nimi v produkci porcelánu v klasicismu i současnosti.
Kuželovité otevřené tvary (obr. 215).
Nádoba má užši základnu a směrem k okraji se rozšiřuje. Zhoršuje to stabilitu nádob, ale usnadňuje vyléváni, to je důležité hlavně u šálků. Výrobky působi elegantně, lze je snadno vytvářet v jednoduchých formách, poněkud vice však podléhaji deformacim. Pro vzhled, funkčnost a možnou deformaci je rozhodujici velikost zešikmeni (kuželovitosti). Tyto tvary se vyskytovaly již v pravěku, kdy se použivaly jako zásobnice. Kuželovité zavřené tvary (obr. 216).
Nádoby maji širokou základnu a úzký horni okraj. Jejich přednosti je vysoká stabilita, ale vyléváni tekutin je obtižnějši a opticky působi poněkud hmotně.
Vzhledem k protikónickému tvaru je k jejich vytvářeni potřeba forem složených z několika dilů. Kuželovité zavřené tvary se často vyráběly v obdobi romantismu, kdy napodobovaly středověké tvary cinových korbelů. Hranaté tvary (obr. 217)
jsou odvozeny od krychle, kvádru nebo vicebokých hranolů. Patři mezi tzv. tvrdé formy a pro zpracováni měkké porcelánové hmoty nejsou charakteristické. Přesto se použivaly i v dobách, kdy keramika dosahovala vynikajici tvarové úrovně (např. činské hranaté konvičky na čaj, šestiboké nebo osmiboké vázy, habánské čtyřhranné nádoby s cinovými vičky apod.).
Tvrdost tvaru lze změkčit zaoblenim hran, vydouvánim ploch nebo přechodem z hranaté do oblé plochy.
Z technologického hlediska nejsou hranaté formy přiliš vhodné - snadno se borti (propadávaji) při sušeni a páleni. Ostré hrany jsou náchylné ke snadnému poškozeni při manipulaci s hotovým výrobkem. Vejčité tvary (obr. 218)
pocházeji pravděpodobně z Egypta. Od dob starých Řeků patři ke klasickým a často opakovaným tvarům. Na našem územi tvoři plynulou řadu nádob od přichodu Slovanů po současné lidové džbánkařstvi.
Hruškovité tvary (obr. 219)
se často použivaji jako nádoby na tekutiny (např. džbány a konvice). Výhodné je nizko posazené těžiště, které zajišťuje jejich stabilitu. V pravěku byla vzorem pro tyto nádoby vydlabaná tykev.
Zvonovité tvary (obr. 220)
jsou charakteristické měkkou obrysovou křivkou (tzv. esovkou), která je typická pro tvarováni keramiky. Nejznámějšim výrobkem jsou rokokové a empirové šálky. Působi velmi elegantně, dobře se vytáčeji a jsou funkčni - pokud ovšem nejsou deformovány přebujelou plastickou výzdobou, jak tomu často bylo v době měšťanského rokoka.
Zoomorfni tvary jsou odvozeny od tvarů zviřecich těl. V Řecku se použival motiv býči hlavy, na činských vázách nacházime úchytky ve tvaru slonich hlav a v obdobi klasicismu se vyskytuji ouška ve tvaru hadů. U různých části užitkových nádob se setkáváme též s námětem labuti, ještěrek, lvich hlav či tlap, ptáků apod. Antropomorfni tvary napodobuji lidské tělo nebo jeho části.
V případě zájmu o více informací z tohoto oboru si můžete zakoupit knihu: Modelářství.... od autora, nebo se jen dotazovat na adrese: spis.jiri@volny.cz nebo na tel. :723 391 452
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod