Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

KERAMIKA ŽIJE !

Keramika žije, říkají přední zaměstnavatelé keramického průmyslu z celé České republiky společně se školami, které mají dlouholetou tradici ve výuce keramických oborů. O tom, že svá slova myslí zcela vážně, svědčí i jejich konkrétní činy, které nemají v ČR obdobu. V dubnu roku 2012 uzavřeli spolu tzv.

Sektorovou dohodou pro obor keramika, jejímž smyslem je úzká spolupráce škol a zaměstnavatelů a zvýšení prestiže keramického průmyslu a školství.

Hlavním úkolem této sektorové dohody je zlepšovat podmínky pro výuku keramických oborů prostřednictvím centralizace výuky v místech a školách s dlouhodobou tradicí výuky, které mají kvalitní odborné a materiální zázemí, spolupráce škol a firem při náboru žáků, modernizaci keramických oborů a zkvalitnění přípravy učitelů.

Zkrátka je třeba vysvětlit žákům a jejich rodičům, že keramika je obor, který má budoucnost. ®e po absolvování školy najdou místo a neskončí na úřadu práce. Z prognostického hlediska jde o obor velmi perspektivní a předpokládá se jeho rozvoj v nových oblastech, protože bude zasahovat do dalších oblastí ve formě nových konstrukčních prvků nebo čistých surovin.

KERAMIKA ®IJE !

Budoucí rozvoj Hi-Tech technologií v řadě průmyslových odvětví (elektronika, strojírenství, chemie) se neobejde bez současného vývoje speciálních keramických materiálů výjimečných vlastností. Keramické obory jsou tedy nejen tradičními výrobními obory, ale především obory současnosti a budoucnosti Nelehký úkol splnit všechny stanovené úkoly a cíle sektorové dohody vzala na svá bedra a pod svou záštitu tzv.

Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů

, která byla založena v listopadu 2010 v rámci realizace veřejné zakázky Národní soustava povolání II. Členové sektorové rady představili dohodu široké odborné veřejnosti a projednali její plnění se zaměstnavateli a vzdělavateli v oboru i státní správou.

O tom, že u nich vzbudila veliký zájem, svědčí skutečnost, že se do plnění cílů sektorové dohody aktivně zapojilo 16 zástupců zaměstnavatelů, kteří se rozhodli podporovat 3 tradiční keramické školy a navázat s nimi blízkou spolupráci:

Střední průmyslová škola keramická a sklářská

Karlovy Vary, založena r. 1872

Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně

, založena r. 1884

Střední škola Horní Bříza

, založena r. 1949 Sektorovou dohodu podpořili a podepsali také hejtmani Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřadu práce ČR a Národního ústavu pro vzdělávání, jakož i zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR.

Snaha těchto lidí stabilizovat a zlepšit situaci v keramickém průmyslu a školství si zaslouží velký obdiv a úctu. Vždyť se společnými silami snaží zachránit krásné tradiční řemeslo a významné průmyslové odvětví.

KERAMIKA ®IJE !

http://www.keramikazije.cz

Související informace od silisu:

http://www.artkeramika.cz/clanek-1440-keramicky-casopis.html

KERAMIKA ®IJE !
KERAMIKA ®IJE !
KERAMIKA ®IJE !

Je zveřejněno se souhlasem vydavatele Sillikátového svazu.http://www.silis.cz/cz/uvod/

KERAMIKA ®IJE !
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod