keramika - Pece na dřevo 9

Nežli začnete celou stavbu obezdívat pevným krunýřem silných dobře provázaných zdí, je třeba ještě zastřešit základ pro topeniště a načisto dotvořit otvor pro přikládání. Podobně jako u pecní komory zbudujte vypažení a nad topeništním základem vyzděte stropní klenbu. Teď je celý systém od topeniště přes můstek, pecní komoru až ke komínu kompletně hotov a uzavřen. Zbývá ho už jen celý obezdít.
Na toto obezdění je třeba použít materiál v závislosti na materiálu použitém pro vnitřní zdivo pece, respektive na jeho tepelné prostupnosti. Můžete použít jak šamotové cihly tak i cihly červené (podstatně levnější cca. 6 Kč), nebo speciální cihly pro vyšší teploty, jako jsou např.duté komínovky. Klasické červené cihly by se však neměly používat na místech s vyšší teplotou nežli 300-400 C.
Pokud by tedy byla při pálení či při chladnutí na vnější straně zdí vnitřního obezdění pece vyšší teplota nežli 400 C, je lepší použít cihly šamotové, případně speciální pro vyšší teploty.
Je však také možné vypomoci si případně sibralovou vatou jako prostorově úspornou izolací. My jsme zvolili sibralovou izolaci a nalepili ji na vnější stranu vnitřního obezdění pece. Pak jsme obezdili celou pec dutými cihlami na sílu 7 cm a teprve poté obyčejnými červenými cihlami na sílu 15 cm. Jako pojiva je na vnějším plášti možné použít obyčejnou vápenatocementovou maltu. Pro obezdívání je důležité, aby vnitřní stěny pece byly od vnějších stěn odděleny dilatační spárou. Tlaky působící na vnitřní vyzdívku se tak nepřenášejí v plné míře na vnější obezdívku a pec tolik nepraská. V našem případě tyto tlaky vyrovnává pružná sibralová vata. V případě pouze pevného obezdění je důležité neprovázat vnější a vnitřní stěny napevno maltou a nechat mezi nimi asi1 cm volnou spáru.
Při isolaci a obezdění pece pracujte co nejpřesněji s vodováhou a dobře si hlídejte hlavně vnější úhly zdiva. A to především v místech, kde bude po obezdění třeba instalovat železa pro celkové stažení pecní konstrukce proti tlakům zdiva při pálení, aby pak tlaky na železné kleštiny byly rovnoměrné.
Pokud průhledy do pece, sondy nebo jiné otvory tvoří žáruvzdorné trubice, případně celistvé vložky, je potřebné je při obezdívání dostatečně obložit pružnou sibralovou vatou, která vyrovná část tlaků. Až bude vnitřní i vnější zdivo v budoucnosti pracovat, spíše nedojde k jejich popraskání. V opačném případě by se staly neprostupnými a přestaly by pak sloužit svému účelu.
Od věci nebude ani připomenout případnou estetickou stránku obezdívky, neboť se na ni budete muset patrně dlouhá léta dívat. Tato stránka pece je však samozřejmě pouze věcí stavitele.
prejato od keramikaduchek.cz
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod