keramika - Pece na dřevo 11

Tak jako se skvostná plachetnice neobejde bez pevného stěžně a dobrého plachtoví tak se ani sebelíp postavená pec neobejde bez dobrého komína. Ne náhodou si tato problematika v dobách minulých ale i dnes vyžadovala svého odborníka a samostatného řemesla.
Přesto, že můj dědeček provozoval před válkou kominickou živnost, neuchovaly se v rodině ani žádné vědomosti ani písemnosti, ze kterých bych mohl dnes čerpat. Snad vy budete mít i více štěstí při pátrání po knihovnách, nežli jsem měl já, neboť publikaci, která by souhrnně popisovala otázku stavby komína ke keramické peci, jsem bohužel neobjevil. Spolehl jsem se tedy na radu svého staršího kolegy, který v průběhu více než dvou desetiletí již několik pecí postavil a použil jsem jím doporučené jednoduché vzorečky pro potřebné výpočty tj.: plocha topeniště : 5 = průřez komína, plocha(průřez) komína x 30 = výška komína. Komín je nutné přizpůsobit také bezpečnostním předpisům a v případě, že je přistavěn k nějaké budově i výšce a tvaru střechy. Tyto informace lze nastudovat v mnoha snadno dostupných stavebních příručkách. Podle propočtů a po nutných korekcích nám vyšel komín 6 m vysoký s průduchem o rozměrech 30x45 cm. Jelikož jsem při plánování naší pece navštívil a prozkoumal více nežli desítku již dlouhodobě fungujících pecí, musím konstatovat, že tyto rozměry poměrně odpovídají běžné praxi.
Do tří metrů výšky od podlahy pece jsme komín vystavěli z klasických tvrdých šamotových cihel spojovaných žáruvzdorným tmelem (žáruvzdorný tmel i jiné žárohmoty je možné získat například u firmy ®árohmoty s.r.o). Přičemž do 1m výšky od podlahy pece jsme komín museli od širokého komínového základu pozvolna zužovat až na potřebný rozměr průduchu polohou v středu půdorysu komínového základu. Tento první výškový metr jsme také odisolovali sibralovou vatou a obezdili stejně jako pec samotnou červenými cihlami. Další dva metry jsme šamotový komín obezdili už jen červenými cihlami na vápenatocementovou maltu s dilatační spárou asi 0,5 cm mezi vnitřní vyzdívkou a vnější obezdívkou. Zhruba ve dvou metrech výšky komína je třeba nezapomenout na otvor pro šamotovou desku, jejímž posouváním dovnitř komína nebo ven se bude řídit tah komína, případně se jí bude podle potřeby komín zcela uzavírat. Tento otvor můžete udělat o pár centimetrů vyšší, aby tudy při celkovém uzavření průduchu mohl komín nasávat falešný vzduch a v oblasti uzávěru nedocházelo k nežádoucím tlakům.
Po prvních třech výškových metrech komína bylo nutné odkrýt část střechy přístřešku nad pecí, kudy bude komín dále pokračovat vzhůru, a přizpůsobit krov bezpečnostním normám(ty najdete běžně ve stavebních příručkách). Zbývající část komína, tedy další 3,40 výškové metry, je možné vyzdívat pokud možno kvalitními červenými cihlami. Na rady svých zkušených kolegů jsme míchali maltovou směs z cementu pro žáruvzdorné betony a silně křemičitého písku. Na vrchol komína je na závěr dobré vyzdít železnou výztuží zarmovaný betonový věnec, v našem případě 10 cm silný. Komín se tím déle uchrání povětrnostním i jiným nežádoucím vlivům.

Autor: Hrnčírna Mutějovice, mail: keramicky.dvur@seznam.cz
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod