keramika a Pece na dřevo 6

Topeniště je prostor, ve kterém je spalováno dřevo produkující teplo-žár k vyhřívání peciště, tedy komory s keramikou-vsázkou. Topeniště bývá odděleno od peciště nízkou zídkou, můstkem-katrem neboli také štendrem a to proto, aby byla vsázka uchráněna prudkého nárazu tepla-plamene, nebo naopak při chladnutí nárazu studeného vzduchu a nepoškodila se. Můstek také napomůže rovnoměrnějšímu rozložení tepla po celé šířce pece a chrání vsázku proti náletu popele a uhlíků. Způsob, jakým se tato zídka staví, se často liší především podle konstrukce té které pece a podle požadovaného výsledku zpracování pálením. U některých druhů pecí je topeniště dokonce neoddělenou součástí peciště a to hlavně tam, kde je žádoucí silné zapopelení výrobků nebo redukce přímo v uhlících. Tam je takový můstek samozřejmě zbytečný.
V naší peci je topeniště oddělené od peciště nosnou zdí s velkými průduchy a teprve uvnitř peciště je vystavěn nízký můstek bez průduchů. Cílem je, aby pec mohla pracovat tak, že část výrobků v horní polovině peciště bude zapopelena a část ve spodní polovině zůstane od popele uchráněna. Aby mohlo v topeništi probíhat spalování dřeva spolehlivě a dobře, je třeba zajistit také dostatečný přívod vzduchu. V Čechách se ve starých kaselských pecích k tomuto účelu stavělo topeniště na úrovni podlahy peciště. Pod topeništěm byl umístěn rošt, jímž zbytkový popel propadával hlouběji do prostorného popelníku, nehromadil se tak v topeništi, nezabraňoval přístupu vzduchu a hoření.
Naše pec je konstruována tak, abychom mohli bez problémů v průběhu pálení postupně výrobky silně zapopelit. Potřebujeme tedy, aby popel v topeništi zůstával. Proto jsme klasický rošt i popelník vynechali. Pro přívod vzduchu jsme v boční nosné zdi topeniště vyzdili tři velké otvory. V čele topeniště pak jeden velký otvor pro přikládání. Celé topeniště pak bude uzavřeno stropní klenbou.
Prejato od keramikaduchek.cz
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod