Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

KERAMIKA A INTERNET, SOULAD NEBO ROZPOR?... MARTIN BÜCHLER

Od pozdního paleolitu má keramika pred propojením pocítacových sítí trochu vývojový náskok. Oba pojmy jsou fenomény historických období, kdy vznikaly. A prirozene jen keramika mohla prokázat svou odolnost v case a nezávislost na spolecenských pomerech nebo prírodních podmínkách. Systém síte sítí zasahuje do všech oblastí moderního života, napomáhá výmene dat, tedy i vzdelávání, prenosu zkušeností a obchodu. Ani keramická technologie, prodej hotových výrobku nebo materiálu a zarízení proto nezustávají stranou zájmu návštevníku internetu.

Zamerme se práve na možnosti, které internet prináší do obchodování s keramikou. Zredukujme nyní keramiku na výrobky užitkové (hrncinu) a dekorativní. Jejich nabídka na internetu je obrovská. Zahrnuje umelecké predmety zhotovené v rámci ateliérové tvorby, výrobky remeslníku-keramiku a tovární produkty tuzemské i z dovozu. Co bývá kritériem výberu (nákupu) takových výrobku?

Užitková i ozdobná keramika jsou na internetu nabízeny prostrednictvím specializovaných portálu nebo prímo z webových stránek výrobcu. V preneseném smyslu se jedná o velkoobchodní prodej nebo nabídku podnikové prodejny (ateliérový prodej). Hlavní puvab internetového prodeje spatrujeme v jeho rychlosti a možnosti zboží na monitoru pocítace zákazníkovi ukázat. Výrobek tam tedy uvidí (obvykle i v reálném merítku), navíc se treba dozví zajímavosti o výtvarném postupu, kterým byl nabízený výrobek zhotoven, mnohdy také o životních postojích jeho autora. U zboží bude asi uvedena cena nebo zpusob, jak zjistit, za kolik penez je prodáváno a další obchodní podmínky.

I když smyslové vnímání zákazníka bylo uspokojeno jen cástecne, pro nákup dárkové keramiky nepotrebuje vedet víc. Tento zpusob zcela postací k doplnení kolekce užitkové nebo ozdobné keramiky o další kousek téhož vzoru (chybející cukrenka, náhrada rozbitého vícka ke konvici, další podobné kousky pro rozšírení oblíbeného servisu, sbírky miniatur). Krome zraku jsou však naše ostatní smysly ošizeny. Zapojit je proste nelze.

Jak se drží a zda je príjemný na dotek rtu - hmat, jak zvoní vypálený strep - sluch, zda je dost slinutý – chut a jestli voní – cich, se z internetu nedozvíme.

Lepší pozici pri uskutecnování vzájemného obchodu pres internet má rozhodne prodávající. Zná zboží, které nese na trh. Má hotovou kalkulaci, v rámci které vymezí prostor k jednání o konkrétních podmínkách pro uzavrení obchodu.

Muže prijímat objednávky na ješte nevyrobené zboží.

Není zatížen režijními náklady spojenými s provozem kamenné prodejny. Nakupující je zase ušetren shánení konkrétního výrobku v terénu.

Sporí cas i peníze, které by strávil na ceste za jeho porízením.

Po prvním kontaktu s dodavatelem se dozví, zda a kdy vybrané zboží dostane, kolik zaplatí.

Kde je ovšem ten príbeh, který by se mel k vybranému keramickému výrobku vázat? Byl snad porízen na hrncírském jarmarku, kam se zákazník vypravil s rodinou na výlet, od sympatické trhovkyne? Nebo prímo z chladnoucí pece v ateliéru známého hrncíre? Z príjemného obchudku v podloubí našeho mesta, kam se vždy pred svátky vypravujeme za inspirací a dárky? Vystavoval snad autor v naší oblíbené galerii a uhádali jsme cenu na prijatelnou úroven?

Pri pohledu na hrnek koupený pres internet se asi nevybaví žádný zásadní zážitek, sloužit však muže do roztrhání (prasknutí) tela (ucha). Navíc dospívá mladá klientela, pro kterou je kliknutí na ikonku s vybranou položkou stejne samozrejmým úkonem jako stisknutí kliky u dverí.

Nákup jako nákup, i košík, kam budeme zboží ukládat, vetšinou na stránkách mívají.

Podobné dilema rešíme v denní praxi našeho obchodu s materiály a technologickým zarízením pro keramiky všech stupnu pokrocilosti. Našimi cílovými zákazníky jsou tedy remeslníci, provozovatelé výtvarných studií, umeleckých ateliéru i školy. Jako jejich zásobovaci se pohybujeme ve stejném prostredí a podléháme shodným mechanizmum jako oni. V našem adresári se rozrustá seznam jmen klientu, jež jsme nikdy v živote nevideli. Stoupá pocet keramiku, kterí si objednají vypalovací pec, aniž si poslechli, jak spíná, overili chod tlumicu na víku, pantu u dverí, dílenské zpracování detailu. Vážíme si jejich duvery, vítáme každou novou objednávku z našeho e-shopu a rádi se necháme znova a znova prekvapovat, že i tak specializovaný obchod muže fungovat pres internet.

V analogii s prodejem hotových keramických výrobku lze vyvodit nové zkušenosti pro obchod s materiály a pomuckami. Keramici nakupují z webu hlavne overené materiály, ze kterých jsou zvyklí vyrábet. Proc by posté s dodavatelem diskutovali o vlastnostech hlín a glazur, když je znají nejlépe a mají je vyzkoušeny?

Keramici nemají duvod se delit o pracne získané know how pri bežných nákupech potrebných surovin.

Už z frekvence jednotlivých položek na objednávkách a jejich množství je casto zrejmé, jaké výrobní tajemství si nekterá keramická dílna uchovává. Etický kodex dodavatele by mel samozrejme na prvním míste obsahovat zásadu, že nebude zverejnovat materiálové nároky zákazníku, nebude se šírit o jejich výrobních postupech a pred konkurencí smlcí i o objemech prodeju.

Keramik tedy nákupem pres internet nic neriskuje.

Když se rozhodne experimentovat a osvežit svou produkci novými prvky, je dobré navštívit specializovanou prodejnu. Práve tam potká ukázky aplikace napr. barev a engob, dozví se nuance jejich chování v urcitých podmínkách, muže se vyptat na jejich konkrétní vlastnosti.

Nedílnou soucástí programu našich všedních dnu bývá psaní nabídek pro výberová rízení. Agenda spojená s jejich zpracováním patrí mezi ty nárocnejší a méne zábavné. Cestou výberových rízení dnes krácí nejen stát nebo obce pro svoje rozpoctové (príspevkové) organizace, ale i privátní zákazníci, kterí chtejí koupit vypalovací pec nebo hrncírský kruh v hodnote rádove dejme tomu desítek tisíc korun. Není nic jednoduššího než oslovit všechny subjekty, které behem vteriny našel internetový vyhledavac. Behem dalších nekolika sekund odeslat poptávku zformulovanou, prípadne i bez hácku a cárek, na príslušné adresy. Stací se podepsat jen krestním jménem a cekat, jak se který distributor k poptávce postaví.

Lepší startovní pozici pro uskutecnení vzájemného obchodu má ted bezesporu zákazník. Jelikož bývá hlavním, a mnohdy jediným, kritériem výberu dodavatele cena, muže být po prectení nabídek dobojováno.

Jenže nákup pece ci hrncírského kruhu není sportovní výkon. Hraje se nejen o konkrétní položku zboží, ale i o její dopravu k zákazníkovi, podmínky prodeje, dodací lhuty, pruvodní dokumentaci, záruky, budoucí servis.

Umíme rozlišit, zda nakupujeme v internetové prodejne se zázemím, nebo od firmy, která sídlí v obývacím pokoji, prípadne garáži svého majitele? Težko. Puvab úspešného provozování obchodu s necím pro život bežného obcana tak okrajovým, jako jsou keramické pomucky, spocívá ve schopnosti prodejce porozumet požadavkum zákazníka. Pri terminologických šumech se znovu a znovu presvedcovat, co presne potrebuje. Ptát se na technické parametry materiálu. Vysvetlit, že barevný odstín je jen jednou z mnoha vlastností vybrané glazury a že pro jeho dosažení je treba splnit nejaké konkrétní podmínky. Volba vypalovací teploty, hustoty suspenze, barvy podkladového strepu mají totiž pro výsledný efekt vpravde urcující význam.

Ne všichni zájemci o zboží a služby specializovaného obchodu jsou ochotni pripustit rozdíly v chování vybraných barev pri ruzném použití. Každý správný prodejce by však mel nalézt zpusob, jak pred drobnými odchylkami ve vybarvení a vyvolání efektu konkrétní glazury varovat.

Nebo naopak na základe vlastních zkušeností slíbit dekorativnejší výsledek i tam, kde je standardní vzorek plochý a na první pohled nezajímavý. Umíte si predstavit tu e-mailovou korespondenci na téma krycí schopnosti glazur? Není lepší ukázat reálné výpalky, ze kterých je na živo patrné, co která glazura umí?

Je-li ovšem zákazník v keramické technologii dál než jeho dodavatel, postací ke komunikaci jen ten povestný proklik.

Chápeme, že mnohdy je estetický pohled autora keramických objektu natolik nekompromisní a uzavrený v jeho hlave, že není šance vstoupit do výtvarného procesu s nejakou praktickou pripomínkou. V takovém prípade dodavatel jen s obavami sleduje, zda se v pošte neobjeví reklamacní dopis nebo ve dverích rozzlobený nepoucený umelec.

Jinými slovy: maloobchod s keramickými materiály, pomuckami a zarízením pro keramiky má zásadní význam tam, kde je pri nákupu jakákoliv pochybnost. Vždy v prípade hledání správného odstínu hlíny, barvy, glazury, engoby. Pokaždé, když je treba mít k dispozici ukázky chování vybraného materiálu v konkrétních podmínkách. Z praktických duvodu je dobré navštevovat specializovanou prodejnu, když je poblíž a nákupem se ušetrí na prepravních nákladech. Zákazník se zde také nejrychleji dozvídá o novinkách v sortimentu a slevových akcích.

Internetový obchod má zase výhodu rychlé reakce, osmeluje ostýchavé a poskytuje nejlepší komfort. Jako i v ostatních oborech, také pri výberu potreb pro keramiky je duležité nalézt dodavatelskou firmu, která vyhoví maximu zákaznických nároku.

Obrácene platí: chci-li vybavovat hrncíre, zásobovat je materiály, nástroji a pomuckami pro jejich práci, musím nabídnout více zpusobu, jak mohou svoje potreby uspokojit. Prodej pres pult i e-shop se mohou doplnovat, vykrývat v nabídce služeb a poskytovat ruzné výhody. Pro zákazníka by hlavne mela zustat otevrená každá z cest získání zboží, což je zároven kritérium výberu jeho správného dodavatele. Má tedy smysl nakupovat tam, kde jsou fyzicky prítomni v pracovní dobu od do, kde berou telefony a odpovídají na e-maily.

Takový partner na trhu je jistota, maják v neprízni a záchranár. Jestliže tatáž firma provozuje maloobchodní prodejny s pevnou pracovní dobou i e-shop se srozumitelnou nabídkou, odborným poradenstvím a prijatelnými podmínkami pro samotný nákup, lze predpokládat, že požadavkum keramika v každém jeho tvurcím období vyhoví nejlépe.

A je pouze otázkou momentálního rozhodnutí, zda se pri vedomí všech výhod i úskalí osobne vypraví na návštevu obchodu nebo si pustí pocítac, kde má specializovaný e-shop mezi oblíbenými stránkami.

Nesporným plusem pri hodnocení firem, které se pohybují na trhu, je v každém prípade rychlost dodávky, tedy skladové zázemí. Jestliže keramik nedokáže zrealizovat nápad nebo splnit zakázku jen proto, že prodejce nemá dostatecnou zásobu potrebného materiálu, težko se bude rozplývat nad designem jeho www stránek. Je ovšem pravdou, že vcasná reakce na požadavky klientu bývá nekdy vyvážena zvýšenými náklady provozovatele specializovaného obchodu. Cena zboží pak muže být jistým minusem.

A neslouží snad práve taková úvaha k potvrzení fungování tržních mechanizmu? I na keramiku platí ekonomické zákonitosti. At už se jedná o hotové výrobky z dílen hrncíru, nebo materiály a pomucky z nabídky jejich dodavatelu. Zjednodušená predstava, že prodej hrnku patrí na jarmark a hlína pro jejich výrobu se nakupuje prímo od kalolisu u výrobce je dnes trochu prežitá.

Všichni jsme na jedné lodi a máme spolecný zájem bezpecne proplout neklidnými vodami soucasné hospodárské krize.

Materiál poskytl silikátový zpravodaj. http://www.silis.cz
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod