Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

Keramické trhy 2010 v centre mesta Pezinok

Pozývame vás na Keramické trhy 2010 11-13. júna 2010 v centre mesta Pezinok

Malokarpatské múzeum v Pezinku v zriaďovateµskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Cech slovenských keramikov Mesto Pezinok

Vážení keramikári, dovoµujeme si Vás pozvať na KERAMICKÉ TRHY v dňoch 11. – 13. júna 2010 v Pezinku.

Keramické trhy budú prebiehať na Radničnom námestí a na ulici M.R.Štefánika v Pezinku. Otvorené sú pre keramikárov so živnosťou, amatérov i pre slobodné povolania. Na 6. ročníku v roku 2009 sa predstavilo svojou produkciou 178 keramikárov z celého Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Bulharska, Peru a Poµska. I v tomto roku budú prebiehať viaceré sprievodné podujatia: Detské tvorivé dielne, ukážky v točení na keramických kruhoch, predvádzať budú aj majstri Jozef Franko a Marián Liška a predvedú ukážku výroby keramických úµov. Prebehne súťaž na tému: Keramická šperkovnica.

Podmienkou účasti je zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 30,- Eur, ktorý môžete zaplatiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na číslo účtu: 8986732 / 5200 a do správy pre prijímateµa napíšte vaše meno, alebo názov firmy (zašlite nám potvrdenie o zaplatení, stačí fotokópia dokladu). Účastníci zo zahraničia môžu zaplatiť na mieste.

Cieµom podujatia je prezentovať výlučne keramikárske výrobky, nebude možné predávať iný druh tovaru – napríklad textil, šperky, hračky, kožené výrobky a podobne. Prosíme, myslite na to pri výbere predajného sortimentu k tomuto podujatiu. V prípade, že neprídete s keramickým tovarom, usporiadateµ si vyhradzuje právo vylúčiť Vás z účasti na Keramických trhoch a účastnícky poplatok Vám nebude vrátený.

O umiestnení predajného miesta rozhoduje organizátor. Prosíme, aby ste mali svoje predajné miesto pripravené v piatok (11.6.2010) do 12:00.

Prosíme o dôsledné vyplnenie priloženej prihlášky a spolu s dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku nám ju pošlite najneskôr do 15. mája 2010.

UPOZORNENIE PRE ZAHRANIČNÝCH ÚČASTNÍKOV

Je potrebné, aby ste sa riadili zákonom SR č. 222/2004 Z.z., prípadne si pozreli web:http://www.dusr.sk, alebo sa informovali na čisle 00421 2 573 78 352 pani Keratová. du.ba1@ba.dusr.sk. ®iadosť o povolenie predaja na území SR treba podať na adrese Daňový úrad BA1, Radlinského 37, 817 89 Bratislava 1 SR.

Tešíme sa na Vašu účasť a úspešnú vzájomnú spoluprácu. S pozdravom PhDr. Danka Kopálová

V Pezinku, 15. 3. 2010 predsedkyňa prípravného výboru Bližšie informácie na adrese: Malokarpatské múzeum M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok Kontaktné osoby: PhDr. Danka Kopálová Mgr. Katarína Kovácsová Telefón: 033 / 6413347, 0903 249 891 (00241 – predvoµba SR) Fax: 033 / 641 33 47 E-mail: muzeumpezinok@nextra.sk

Pokud jste se inspirovali, tak potřebné propriety na výrobu keramiky za nejlepší ceny, pořídíte v našem

e-shopu:

http://www.artkeramika.cz/index.php?node=5

Navíc tak nákupem podpoříte i existenci a rozvoj tohoto webu.

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod