Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

Keramické řemeslo ve Střední škole Horní Bříza

Keramický učební obor byl prvním a jediným oborem, který škola, v té době Odborné učiliště Západočeských keramických závodů, začala v roce 1949 vyučovat. Jeho název byl Formovač žáruvzdorné keramiky, nastoupilo do něho 32 učňů, a jak už název napovídá, byli připravováni na pracovní činnosti v oboru hrubé stavební keramiky. Název oboru, jeho délka i obsahová náplň se v průběhu desetiletí měnila. Z původního dvouletého oboru se vyvinul tříletý obor Keramik, ale také jednoletý, tzv. záuční (Výrobce stavební keramiky), v osmdesátých letech pak i obor Výroba stavebních hmot se zaměřením pro stavební keramiku, ve kterém se připravovali absolventi tehdejších zvláštních škol. Všichni učni a později žáci se připravovali na povolání v keramickém průmyslu, tj. zejména na obsluhu strojů, zařízení a výrobních linek v podnicích produkujících stavební a žáruvzdornou keramiku.
Zásadní proměna oboru nastala po společenských změnách v devadesátých letech. Podniky díky automatizaci výroby přestaly mít zájem o absolventy keramických učebních oborů, a protože bylo v zájmu školy zachovat keramickou tradici v Horní Bříze, byl obor Keramik, ve spolupráci s tehdejším Výzkumným ústavem odborného školství (VÚOŠ) obsahově inovován. Od té doby jsou žáci připravováni tak, aby jejich uplatnění po absolvování školy bylo co nejširší. V učebních dokumentech a v současné době ve školním vzdělávacím programu byly v omezeném rozsahu zachovány praktické činnosti na provozních pracovištích podniků a firem, důraz je však kladen na zvládnutí všech základních technik ručního vytváření keramiky od modelování, přes zhotovování jednoduchých sádrových forem a odlévání do forem až po točení na hrnčířském kruhu. Úspěšní absolventi tříletého učebního oboru mají možnost pokračovat ve studiu maturitní nástavby Sklářský a keramický průmysl, která je organizována dálkovou formou. V roce 2008 byli přijati i první žáci do čtyřletého maturitního oboru Uměleckořemeslné zpracování keramiky – práce keramické, školní vzdělávací program, podle kterého jsou žáci vyučováni,
od tohoto školního roku nese název Umělecký keramik. Odbornými garanty tohoto oboru jsou akademický sochař Václav Hrůza a BcA. Miroslav Suchý. Hornobřízská škola vyučuje i obory příbuzné, s přímou vazbou na keramickou profesi. Jsou to obory Obkladač, který začala škola vyučovat v r. 2001 jako první a jediná škola v ČR, od roku 2005 vyučuje tříletý obor Kamnář a také čtyřletý maturitní obor Výtvarné zpracování keramiky – kamnářství.

Práce žáků keramických oborů vzdělání získávají mnohá ocenění na výstavách a soutěžích, kterých se škola zúčastňuje. V poslední době to byly soutěže Evropa ve škole, Česko mýma očima, Podaná ruka aj. V soutěži Řemeslo má zlaté dno, vyhlášené Plzeňským krajem v rámci podpory řemeslného vzdělávání, získala zahradní váza žákyně hornobřízské školy v r. 2010 Cenu hejtmanky PK, v roce 2011 keramická realizace s názvem Chameleon cenu diváků. Úspěšná byla i účast školy na přehlídce designu Designblok 2012 v Praze.

Kromě výuky žáků podporuje škola keramické řemeslo a udržuje keramickou tradici i mnoha jinými způsoby. Pod názvem Keramické inspirace žáků SŠ Horní Bříza se konaly výstavy prací žáků v Muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici, v Městském kulturním středisku v Tachově, v Galerii u Andělíčka v Kralovicích, ale také ve Stachách a Klatovech. Trvalá výstavka prací žáků keramických oborů je instalována ve vzorkovně společnosti Lasselsberger Plzeň. Škola je jedním z hlavních pořadatelů hornobřízských keramických trhů - v roce 2013 se konal už 15. ročník za účasti téměř 30 keramiků z celé ČR, keramické řemeslo škola propaguje každoročně při prezentacích středních škol, např. v Plzni, Praze, Zdicích, Berouně, Rakovníku, Tachově, Klatovech a jinde. Škola pořádá kurzy keramiky pro dospělé, v minulých dvou letech v rámci projektů UNIV 2K a UNIV 3 pilotně ověřila vzdělávací programy profesní kvalifikace podle NSK a NSP, a podílela se na tvorbě některých vzdělávacích programů pro celoživotní vzdělávání. V rámci projektu OP VK škola financovala a podílela se na tvorbě středoškolské učebnice keramiky, sedmi dalších učebnic pro obkladače
a kamnáře, v rámci stejného projektu zorganizovala několik tvůrčích setkání žáků a pedagogů keramických škol. V roce 1987 byla dokončena výstavba školní budovy s 12 učebnami a kabinety pro učitele, tělocvičnou a posilovnou, v letech 2009 – 2010 byla tyto budovy, ale i budova domova mládeže, rekonstruovány, v roce 2003 bylo v areálu školy vybudováno první hřiště s umělým povrchem v okrese Plzeň – sever. Na podzim minulého roku byla slavnostně otevřena nová budova praktického a celoživotního vzdělávání, financovaná z prostředků ROP Jihozápad v objemu cca 37 mil. Kč. Budova je také vybavena novými stroji, přístroji a ICT. Po 65 letech tedy opustila škola areál keramických závodů (dnes Lasselsberger s.r.o.) v Horní Bříze.
Škola je čestným členem Silikátového svazu a Cechu obkladačů ČR, úzce spolupracuje s více než 30 firmami, které školu materiálně podporují. Škola je také účastníkem Sektorové dohody uzavřené mezi ústředními orgány, kraji, zaměstnavateli a školami a jejímž cílem je aktivní podpora keramického školství.
Střední škola Horní Bříza U Klubu 302, 330 12 Horní Bříza tel.: 377 956 430, 377 955 119 e-mail: info@stredniskolahb.cz www.stredniskolahb.cz

Související informace od silisu:

http://www.artkeramika.cz/clanek-1440-keramicky-casopis.html
Je zveřejněno se souhlasem vydavatele Sillikátového svazu.http://www.silis.cz/cz/uvod/
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod