keramické Pece na dřevoLa-Borne vilage of the poteries

..... z Bourge do Henrischmontu je to asi třicet kilometrů. Silnice se přitom proplétá romantickou krajinou francouzského venkova. Rozkvetlá pole střídají řídké lesíky, louky a pastviny a vám se přitom vybavují 'zpěvy sladké Francie'. Ve městě se otočíte kolem tržiště na náměstí a vyrazíte úzkou uličkou podle směrovky na La-Borne. Asi kilometr za městem vás pohltí hustý vysoký listnatý les. Vzrušivou atmosféru očekávání prolomí až téměř přehlédnutelná cedule s nápisem'LA-BORNE vilage of the poteries'. Právě ve chvíli, kdy zahlédnete v zatáčce před sebou první stavení, míjíte po pravé straně keramická boží muka. Vrchol sloupu z pospojovaných točených válců zdobí výjev ukřižovaného Krista se dvěma lotry po každém boku. V malém výklenku pod tím vším se nad hrnčířským kruhem sklání figurka hrnčíře při práci. Taková je vstupní ceremonie do tohoto neobyčejného místa ležícího téměř v středu takzvané centrální Francie.
LA -BORNE nazývají Francouzi městečkem hrnčířů a dnes je také jedním z hlavních center keramické umělecko-řemeslné tvorby ve Francii. Těžko říci, kam až sahá keramická tradice toho pozoruhodného místa. Nejstarší stopy keramické výroby dávných dob jsou nálezy nízko pálených střepů, jenž jsou datovány hluboko až do 12. století. Koncem 16.století se objevují zmínky o výrobě kameniny. V průběhu 19. století se v La-Bornu ve větší míře rozmáhá výroba keramického zboží pro domácnosti. Na přelomu 19 a 20. století je v místě zaznamenáno už 12 keramických dílen zaměstnávajících 83 hrnčířů a pomocných dělníků. Avšak s vypuknutím 1. světové války je výroba výrazně utlumena a ve 20 letech jako i jinde v Evropě ustupuje klasická keramická výroba novým technologiím a ofenzivě smaltovaného zboží. Vzkříšení řemesla nastává až kolem roku 1945, kdy tradiční užitkové zboží oživuje, doplňuje a částečně také nahrazuje široké a rozmanité spektrum dekorativní keramiky. Přílivová vlna mladých umělců, většinou studentů uměleckých škol navazujících na místní tradiční výrobu, vytváří postupně až do 60. let jádro osobitých výtvarníků. Ti pak začínají psát moderní historii tohoto místa. Není divu, že i v následujících letech neušel La-Born pozornosti dalších nadšenců pro tak obdivuhodný obor, jakým je keramická tvorba, a tak se dnes můžete obdivovat desítkám keramických dílen či ateliérů, které vás zvou pootevřenými dveřni svých obchůdků a minigaleríí na nevšední podívanou. Každá ze zdejších dílen se může chlubit nejen výjjimečnou invencí a řemeslnou zručností , ale a tím je La-Borne nejpozoruhodnější, také osobitou technologií konečného zpracování, tedy pálením. Pece jsou totiž pro zdejší výtvarníky tím, na čem si nejvíce zakládají. Každá jednotlivá pec je jedinečným originálem a opravdovým skvostem. Jsou stavěny tak, aby maximálně podpořily konkrétní požadované efekty. Přitom plamen a dřevěný popel je často jediným zdrojem těchto efektů. O každé peci, její stavbě, konstrukci a výpalech se zde vedou podrobné záznamy. Případnému zájemci jsou pak také k dispozici v přehledně sestavených publikacích. Pro většinu keramiků u nás končí jejich účast na tvůrčím procesu ve chvíli, kdy uzavřou těžké dveře své elektrické pece. O tom, co všechno dalšího vám může přinášet vypalování v pecích na dřevo, se můžete dozvědět v La-Borne možná nejvíce v celé Evropě.
Navštívit můžete také místní muzeum keramiky s rozsáhlou historickou expozicí, řadu výstavních galerií dokumentujících současnou místní tvorbu a aktuální dění. Několikrát do roka zde také probíhají různá tematická sympozia a setkání keramiků z celého světa.
Pálení zdejších pecí trvá často i několik dní a tak si místní keramici ochotně vypomáhají. Diskutují mezi sebou a louskají přitom své' technologické oříšky'. Dobré víno a praskání dřeva už jen dokresluje výjimečnou atmosféru vzácné pospolitosti lidí.
Strávil jsem na tomto místě i s přáteli celý týden. Přesně tolik času, kolik je ho potřeba k vypálení jedné z největších místních pecí. V atelieru pana Hervé Rousseau, jednoho z nejváženějších keramiků zdejší komunity výtvarníků, jsme měli tu možnost podrobně sledovat průběh celého výpalu. Dostalo se nám přitom náležitého vysvětlení o konstrukci pece a způsobu řízení výpalu, včetně řady zkušeností s redukčními efekty a glazováním rostlinnými popeli. Za tu dobu jsme stačili prozkoumat i řadu dalších pecí v La-Borne za doprovodu jejich ochotných stavitelů a došli jsme k závěru, nebo jsme spíše byli přesvědčeni, že nepokusit se o stavbu vlastní, malé vysokožárné pece u nás doma, by bylo po této zkušenosti řekněme zpátečnické.
Je třeba podotknout, že řada průkopnických staveb tohoto druhu u nás již úspěšně funguje, leč stále ještě se tyto v podstatě tradiční technologie výroby halí do jakéhosi hávu tajemnosti a vzájemná spolupráce a otevřená kolektivní diskuse mezi českými keramiky téměř neexistuje. Škoda, domnívám se totiž, že by spíše nežli ke konkurenčním třenicím mohla taková otevřenost vést nejen k rozproudění' keramické krve' v Čechách, ale i oživení stále v kruhu bloudící nabídky české keramiky na domácím trhu.
Po návratu z La-Borne jsem se tedy na jeden rok ponořil do systematické práce na
konstrukci vlastní pece a letos v červnu byla položena první cihla.
Podle předpokladů by celá stavba měla být dokončena do září tohoto roku a do konce roku by měl proběhnout první výpal.
Můžete to brát trochu jako hozenou rukavici, když se s vámi na několika dalších stránkách tohoto časopisu podělím o svůj pokus oživit v Čechách další pec pálenou dřevem!

Přejato od keramikaduchek v Mutějovicích
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod