KERAMICKÉ CENTRUM DOUPĚ

Autor: Olga Fryčová Hořavová

Zakladatelé

Myšlenka založení keramického centra se objevila před sedmi lety mezi keramiky Petrem Novákem a Mirkou Randovou. Určitě stojí za zmínku, že ačkoliv ani jeden z nich nevystudoval na škole obor keramiky a porcelánu, přesto se oba spletitými cestami života dostali k hlíně a keramice. Petr díky své lásce k čaji a čajové kultuře a Mirka během let strávených v zahraničí, kam původně zamířila za studiem fotografie.

Petr Novák o sobě prozrazuje: „...keramika je pro mne fascinující proces. Ze země, z bláta a špíny, z ohně a kouře vzniká jemně se lesknoucí a éterický povrch čajové misky. Jsou to kouzla, která by se neobjevila bez soustředěné práce plné zákonitostí a řemeslné zručnosti. Aby keramika byla Cestou, je důležité poznávat její zákonitosti, stejně jako rozvíjet zručnost...“ (http://keramikstudio.artkeramika.cz). Vím, že ještě před založením Keramického centra patřil k těm, kteří se o své znalosti a zkušenosti s dřevopaličstvím a stavěním pecí rád podělil a prakticky pomohl.

Mirčina cesta byla jiná. V zahraničí se setkala s velkou otevřeností studiových keramiků, kteří jí dali k dispozici prostor, materiál, klíče od studia, znalosti, čas a také v ní zažehli fascinaci k umění prodchnutému prací s přírodními materiály, spoluprácí s fyzikálními a chemickými procesy a živly. Jak sama píše: „... každá část procesu výroby keramiky v sobě skrývá dobrodružství, nejvíce nadšení mi však přináší výroba glazur z přírodních materiálů - tolik možností… Věřím, že každý vyrobený kus potřebuje požehnání náhody. Tomuto přizpůsobuji výběr materiálu a druhu výpalu. V peci na dřevo každý výrobek potvrzuje svou šanci na existenci a současně se mu výpalem dostává charakteru, síly a energie...“ (http://keramikstudio.artkeramika.cz). Nabyté zkušenosti a keramickou práci chtěli sdílet s druhými. Jako nejvhodnější formou bylo nakonec zvoleno založení KC Doupě se statutem „obecně prospěšné společnosti“ tj. KERAMICKÉ CENTRUM DOUPĚ o.p.s.

Činnost KC DOUPĚ

Petr Novák a Mirka Randová působili nejprve v Choceradech. Přednášeli, předváděli, radili a pálili na místech, kam byli pozváni. Referovali o různých tématech jako např. o čajové keramice (Hradec Králové, Kutná Hora, Praha, Český Těšín, Krakov, Znojmo v letech 2006-2009), o festivalu v Jižní Korei, kterého se účastnili (Mungyeong Traditional Teabowl Festival 2008-2010) a mimo jiné přednášeli na 1. dřevopaličské konferenci v Bröllingu v Německu v roce 2010 na téma: Historické kasselské pece, které jsou stále funkční a nové pece na dřevo od 1989 v Čechách.

KC Doupě netvoří jen Petr a Mirka. Patří k nim další keramici a nadšenci, kteří se do činnosti centra zapojují dle svých možností a schopností. Za všechny uvedu Janu Matiščíkovou, která se podílí na lektorování kurzů, pravidelně přispívá články a překlady publikovanými na stránkách KC Doupě. Internetové stránky www.kcdoupe.cz mají nejen centrum prezentovat, ale i vzdělávat a inspirovat. Naleznete zde množství zajímavých článků ze světa keramiky. Ať již jde o překlady ze zahraničních knih, časopisů a webů nebo vlastní zkušenosti, receptury glazur, technologické postupy, přehledy a vzorky keramických materiálů, popisy vlastností hlín a další. Také si zde můžete přečíst o samotném chodu KC Doupě. Jsou zde články o kurzech, nebo také vyprávění těch, kteří si pronajali pec a chtěli se podělit o vlastní zkušenosti s výpalem. Praktické rady ocení nejen začátečníci ale i pokročilí keramici.

Ve vývoji je mimo jiné i mapa keramiků působících v ČR. Cílem této mapy je prezentace studiových keramiků u nás i ve světě. Aby se informace ještě více šířily mezi co největší okruh zájemců o keramiku, spolupracuje KC Doupě s internetovým portálem www.artkeramika.cz.

Stavba pecí

Středobodem v KC Doupě je pálení v peci na dřevo a s tím související další témata: složení glazur vhodných pro tento výpal, popelové glazury, použití žároměrek, redukční pálení a pod. Naleznete zde také praktickou pomoc při stavbě vlastní pece. KC Doupě má za sebou již několik postavených pecí na dřevo a to jak pro zájmové keramiky, tak profesionály i řemeslná centra.

Kurzy

Po náročné rekonstrukci bývalé kamenické dílny byly v roce 2011 vyhlášeny první kurzy na novém působišti v obci Doupě nedaleko Telče. Kurzy jsou vždy praktické, doplněné o neméně důležitou část teoretickou. Účastníci obdrží i skripta, ke kterým se mohou vrátit a připomenout si poznatky z kurzu. Témata jsou zejména: glazury pro výpal v peci na dřevo, popelové glazury, výpal v peci na dřevo, technologie amerického raku nebo formování a práce s hliněnými pláty. „Svou lektorskou činnost vnímáme jako přirozenou součást naší keramické cesty. K předávání informací a zkušeností nás přivedl zájem lidí, které keramika zajímala a jen stěží dávali dohromady střípky i těch nejzákladnějších pravidel. Keramika jako tradiční řemeslo, jako způsob tvůrčího sebevyjádření či jako činnost relaxační vždy nabízí mnoho různých přístupů. Naším ideálem je pak nabízet co nejvíce možných přístupů tak, aby si je každý zájemce mohl „ošahat“ a vybrat si ten sobě blízký. Aby pak praxí a osobní zkušeností dovedl realizovat své představy“.

Pronájem pece a práce v zázemí KC Doupě

Pro ty, kteří nemají vybavenou vlastní dílnu je zde možnost využít zázemí vybavené dílny a pronajmout si pec na dřevo. Práce v KC Doupě s sebou nese samozřejmě i možnost konzultovat výtvarný projekt se zkušenými keramiky. První pronájmy začali v roce 2011, reportáže z těchto výpalů jsou na internetových stránkách v Historii akcí KC Doupě.

Spolupráce se školami

KC Doupě by velice rádo rozšířilo svoji činnost o spolupráci s keramickými školami. Mezi účastníky kurzů se čím dál častěji objevují pedagogové gymnázií, ZUŠek a také středních uměleckých škol. Přítomnost pedagogů již vedla ke spolupráci se střední odbornou školou v Luhačovicích, kam byli pozváni, aby přednášeli o americkém raku. V rámci prezentace seznámili studenty uměleckořemeslného zpracování keramiky s historií, současností i technologií tohoto výpalu a předvedli ukázku výpalu a umožnili studentům si výpal vyzkoušet. Za zmínku též stojí, že studenti keramiky si cestu do Doupěte nacházejí sami a konzultují své projekty. K studentům z Čech a Slovenska přibyla loni na 1,5 měsíční pobyt i stážistka z Anglie (Isle of Wight Arts, Newport).

Závěr

Pokud jste o KC Doupě ještě neslyšeli, určitě si vyhledejte jejich stránky a pokud dáváte přednost jiným, než virtuálním cestám, navštivte je přímo v Doupěti. Autorka je za tyto návštěvy velmi vděčná a přeje si, aby pokračovaly k radosti a k obohacení jejímu i druhých.

Související informace od silisu:

http://www.artkeramika.cz/clanek-1440-keramicky-casopis.html
Je zveřejněno se souhlasem vydavatele Sillikátového svazu.http://www.silis.cz/cz/uvod/
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod