Keramická konference Černoraku 2015

Vážení kolegové,

 

možná jste již zaregistrovali nouzové signály keramického webu Artkeramika.cz. Přerušení a zřejmě i ukončení činnosti jediného českého keramického portálu je jedním z důsledků dlouhodobé komunikační krize drobných keramiků v ČR. Ukazuje se, že pasivita, ostych, samotářství, nízké sebevědomí, nezájem o keramiku jako o obor, neporozumění, obava z konkurence, ekonomické obtíže a asi i únava mají velice zhoubný vliv na náš komunitní život.

Keramici Tomáš Macek, Mirka Randová, Petr Novák a Petr Toms se rozhodli spojit své síly v tvorbě, rozvoji a podpoře keramické komunity a zabránit tak jejímu definitivnímu rozpadu. Chtěli bychom pomocí společných aktivit mobilizovat síly dalších keramiků a nastartovat konstruktivní debatu s cílem kultivace, budování a řešení problémů české keramické scény.

 

 

Před časem proběhla na Artkeramice rozsáhlá odborná diskuze pod články Vladimíra Groha o japonském raku. Zazněly hlasy volající po nějaké akci, kde by bylo možné prakticky ověřit teoretické znalosti o této prastaré keramické technice.

 

 

Toto volání bylo vyslyšeno. Rádi bychom vás tedy pozvali na konferenci

 

 

 

Černoraku 2015

 

 

 

 

CÍLE KONFERENCE:

 

1. Prověřit akceschopnost účastníků pro další společné aktivity (výstavy, komerční, prezentační, organizační a publikační činnost). Diskuze o směřování keramické komunity a Artkeramiky.

 

2. Získávání nových zkušeností formou praktického experimentu v technice Kuro raku (černé raku – výpal na teplotu cca 1200°C). Výpaly ve dvou typech pecí vytápěných dřevěným uhlím. Experimenty s glazurami z místních surovin.

 

 

 

 

 

PROPOZICE:

 

Program:

So 7.11.2015

 

13:00-13:30 - Příjezd

13:30-19:00 - Prezentace dovezených glazur, glazování, 1.zkušební výpal

19:00-20:00 - Večeře

20:00 - Diskuze o webu Artkeramika.cz a budoucnosti keramické komunity v ČR

 

 

 

Ne 8.11.2015

 

9:00-12:00 - Glazování, výpaly

12:00-13:00 - Oběd

13:00-19:00 - Výpaly

19:00 - Konec, odjezd

 

 

 

Technologie:

Na místě bude k dispozici několik základních bazaltových glazur převážně z českých surovin. Především půjde o použití a sdílení vašich glazur, ale pouze v rámci technologie černého raku. Tradiční bazalt (čedič) můžete pro zajímavost po přepočtu Segerovým vzorcem zkusit nahradit i jinými dostupnými surovinami.

 

K dispozici bude pec na americké raku s hořákem na PB na předehřev výrobků a srovnávací výpaly, dále lehká přenosná pícka zhotovená podle japonských plánů z roku 1736 na výpal dřevěným uhlím a stabilní muflová pec na kombinované palivo - dřevo/dřevěné uhlí. Předpokládané teploty se budou pohybovat v rozmezí 1050-1200°C. V případě, že se podaří opatřit měchy, bude nutná vaše výpomoc při dmýchání.

 

Odhadujeme, že dokážeme vypálit od každého účastníka 4 misky 10x12 cm (chawan). Připravte si nějaké kusy navíc pro případ rychlejšího průběhu výpalů.

 

Jedná se o první podobný experiment v Česku. Z povahy věci nelze zaručit konkrétní výsledky.

 

Veškeré pomůcky pro glazování a výpal jsou zajištěny.

 

 

Datum konání:

7.-8.11.2015

 

 

Místo konání:

Keramické centrum Doupě, Doupě 49, 588 56 Telč

 

 

Kontaktní osoba:

Petr Toms email: tomspetr@seznam.cz tel.: 608 311 529

 

 

Přihlášky:

Zájemci vyplní přihlášku uloženou na tomto odkazu:

http://www.kcdoupe.cz/cs/clanky-ke-stazeni-keramika/konference-cenroraku-2015/

Přihlášky podléhají výběrovému řízení. Věnujte, prosím, pozornost poli „Vaše motivace a očekávání“.

 

Uzávěrka přihlášek je do 18.10.2015

 

 

Platbu zasílejte, prosím, až budete-li vybráni!

 

O výsledcích výběrového řízení budeme informovat nejpozději do 26.10.2015.

 

 

Cena:

Vzhledem k nekomerčnímu charakteru akce byla stanovena symbolická cena 600,-Kč za celou akci. Vybraní účastníci obdrží platební údaje se zhruba týdenní splatností. Fakturu rozešleme elektronicky v PDF. Platbu za stravu uhradíte až na místě.

 

 

Maximální počet účastníků:

10

 

 

Storno podmínky:

V případě neúčasti nebude vrácen účastnický poplatek a celá jeho výše bude využita jako poplatek za stornování.

 

 

Ubytování:

Zajištěno v KC Doupě a je v ceně účastnického poplatku.

 

 

Strava:

Obědy a večeře zajišťuje KC Doupě za cenu 70,-Kč za porci. Nezapomeňte, prosím, do přihlášky uvést zda preferujete masitou či vegetariánskou stravu.

 

 

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

JP Pankova
28. 12. 2015 16:00:52

Pan Slavíček sem vnesl trochu neklidu. Po pravdě mi není zcela jasné proč se diskuse ubírají občas konfrontačním směrem, když v zásadě asi všem jde o podobný cíl. Něco se naučit, něco vyrobit. Mám za to, že ani v zemi původu nejdou vždy ortodoxní cestou. Můžeme se nad tím rozčilovat ale tím to končí. Mě je blízký přístup, který možná nikdo nesdílí, nicméně se jej pokusím nastínit: "Co by vyrobil Japonec, kdyby žil v na našem území?" Přečetla jsem si různé knížky o tradiční keramické výrobě Japonska a myslím, že se vyznačuje využíváním lokálních surovin, mnohdy se v rámci snah o napodobení čehosi vyvinula samostatná technologie, která si našla své příznivce a spojovacím článkem mezi výrobky bylo estetické vnímání předmětů denní potřeby, které vnímalo krásu jinak, než jí vnímá západní civilizace. Proces učení a předávání znalostí je v tradičním Japonsku velmi odlišný od našeho znám jen z vyprávění a asi chápu důvody, proč tomu tak je. Západní civilizace postrádá úctu a pokoru téměř k čemukoliv.

Haiku67
23. 12. 2015 12:25:11

Se svým učitelem, který se jmenuje Masashi Komatsu, jsem konzultoval možnost sdílení informací. Postupně bych rád předal vše co se dozvím.
Přejí klidné svátky a dobrý příští rok.

Jiří Svačina
23. 12. 2015 18:03:30

.....pod odkazy s tím jpn. jménem je možno najít několik velmi pěkných videí...palec nahoru..... i v naší serii článků je řada informací...ve sdílení je klíč i motor spolupráce.....hezký den a ať se daří.....

Haiku67
20. 12. 2015 02:03:59

Běl: 2PbCO3·Pb(OH)2
To je vše, ať s vám přátelé daří ve zkoumání

Jiří Svačina
21. 12. 2015 08:31:39

.... co je a k čemu v glazurách, "běloba" - uhličitan olovnatý, je známo.....taktéž složení olovnatého skla.....ale ten
schalstain = metamorfované vulkanoklastisches skála čedičového složení.....je uváděn z Německa...... že by si ho Japonci dováželi......

Haiku67
20. 12. 2015 01:59:05

Základní recept: Pudr černé břidlice (alternativa KAMOGAWY) 5 dílů, olovnatá běl 2 díly, křišťál (olovnaté sklo) 1 díl

Miroslava Randová
20. 12. 2015 11:06:33

Dobrý den, děkuji. Co se učitele týče, pozvěte, účast na akci bude jistě veliká. Pokud máte s učitelem již kontakt tak bychom uvítali další zdroje chemického rozboru originálního kamene. % oxidů přítomných v kameni je totiž to co nás jako keramiky zajímá nejvíce + mletí (tedy jak jemně je kámen namlet). Jak můžete vidět v tabulce rozborů, snažili jsme se maximálně přiblížit. Jinak (jak Vám již psal Tomáš) na lehkost tohoto typu chawanu nemá to z jakého je glazura kamene vliv. Hmota, ze které je chawan vyroben je hlavním zdrojem jeho lehkosti. Může-li Vám tedy Váš učitel poskytnout rozbor hmoty, kterou používá nebo její recepturu byl by to posun. Myslím, že i zde máme dobrou představu o skutečnosti, ale bez rozboru si nemůžeme být 100% jisti. Ono totiž, pokud si učitel na akci vše nedoveze ze země původu, tak (jak již psal Viktor) bude vařit z našich surovin a tak tyto informace budou dopředu stejně nutné, aby se vše předem připravilo. S přáním klidných svátků... Miroslava Randová

Haiku67
20. 12. 2015 12:30:50

Dobrý den, jméno učitele zatím nezveřejňuji, jsa nepokročilým žákem, rozumějte...
Japonští keramici používají kamený mlýnek Ishi-usu (podobným neli stejným se mele matcha) www.bunka.pref.mie.lg.jp/haku/osusume/img/ishiusu-zu.jpg
Na lehkost chawanu čedičová glazura mít nebude, netuším ale jak moc hlasitě zní pohyb časenu v misce a jaká je čedičová glazura pocitově... Pokud se mi podaří získat přesnější rozbory, rád nasdílím, netuším jestli podobnou informaci dostanu, chodí to trochu jinak... Jste určitě na dobré cestě vytvořit alternativu v našich podmínkách, ostatně i Japonci takto přejímali čínskou kulturu...

Petr Toms
20. 12. 2015 14:08:09

Co se týká výsledků z konference, mohu subjektivně popsat misku s glazurou připravenou z čistého čediče z Řípu: Glazura je poměrně měkká. Hlavní důvod spatřuji ve velkém obsahu oxidů Fe. Fe2O3 má tendenci se vzrůstající teplotou uvolňovat kyslík. Mnoho bublinek glazuru neopustí a zůstane uvězněno uvnitř a vytváří měkký teplý povrch. Některé z bublinek v okamžiku zchlazení prostupují hladinou taveniny, čímž dodávají jinak hladké glazuře reliéf - různě velké vpichy. Jinde vznikají tzv. oil spots. Redukční plamen, místy pronikající do mufle lokálně vytváří matné metalické plochy. Hlavním technologickým nedostatkem je použití slinující hmoty, která činí misky zbytečně těžké a především neumožňuje pohltit něco z obsahu nádobky. Také by bylo snazší udržet na svislých plochách více glazury.

Petr Toms
20. 12. 2015 14:13:09

Vypadá to, že mlýnky z muzejních sbírek z Vašeho odkazu jsou z jemnozrnné, poměrně světlé žuly. Je to skutečně tak?

… všechny příspěvky
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod