HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY Z KERAMIKY II díl

http://www.artkeramika.cz/clanek-1075-hygienicke-pozadavky-na-vyrobky-z-keramiky.html

a tady pokračujeme ...

V prípade keramických predmetu lze však bez technických problému provést oznacení pomocí štítku, nálepek prímo na výrobcích ci jejich obalech.

b) Ve fázi uvádení na trh, pokud nejde o prodej maloobchodní, tj. mimo prodej výrobku spotrebiteli se výše uvedené informace uvádejí:

l na pripojených dokladech ci doprovodné dokumentaci, nebo

l na štítcích, etiketách nebo na obalech nebo

l na samotných výrobcích.

K výrobkum urceným pro styk s potravinami na všech úrovních obchodní cinnosti s temito výrobky, mimo prodej výrobku spotrebiteli, musí být priloženo písemné prohlášení potvrzující, že výrobky splnují hygienické požadavky stanovené Narízením EP a Rady 1935/2004 v platném znení, zákonem 258/2000 Sb. v platném znení, a vyhláškou c. 38/2001 Sb., v platném znení.

(Náležitosti písemného prohlášení o souladu jsou uvedeny ve vyhlášce 551/2006 Sb., Príloha c. 9, Oddíl 3 - požadavky na výrobky ze skla, sklokeramiky, keramiky, porcelánu a predmetu se smaltovaným povrchem)

Dozorovému orgánu (OOVZ) musí být pri realizaci státního zdravotního dozoru predkládány následující materiály:

a) Zkušební protokol s výsledky migracních zkoušek pro olovo a kadmium jednotlivých typu keramických výrobku (hotových keramických predmetu ) do 4 % kyseliny octové, vcetne ústního okraje, pokud není použita na ústní okraj tj. 2 cm od horního okraje, zcela identická glazura jako uvnitr keramického výrobku.

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY Z KERAMIKY II díl

Pokud výrobce vyrábí z identických materiálu (hlíny, glazury apod.) ruzné druhy výrobku, cajové, kávové soupravy, jídelní soupravy, atd. ke zkouškám se dávají pouze výrobky, které zastupují vyrábený sortiment tj. pokud je používán pouze jeden typ hlíny a jedna vnitrní glazura (i na ústní okraj výrobku) – dává se zkoušek 1 typ vzorku o cca 5 ks (zajištuje: Hygienické stanice, Státní zdravotní ústav, www.szu.cz)

b) Protokol o senzorické analýze výrobku. Protokoly platí, pokud se nezmení technologie výroby nebo použité vstupní suroviny, výsledky by mely být podle správné výrobní praxe overovány. (zajištuje: Hygienické stanice, Státní zdravotní ústav, www.szu.cz).

c) Písemné prohlášení - písemný materiál dokladující zavedení a dodržení správné výrobní praxe pri výrobe keramiky (zajištuje: výrobce-keramik) Obsah prohlášení:

l seznam všech vstupních surovin, vcetne adres dodavatelu (hlíny, glazury, barvítka apod.), kontrola jejich kvality,

l popis technologie výroby, zejména podmínky rozhodné pro výrobu bezpecného výrobku (predvýpal, glazování, doba a teplota výpalu, atd.),

l nastavení režimu testování hygienických požadavku (napr. laboratorní zkoušky 1x za 2 – 3 roky – podle výsledku predchozích zkoušek).

d) Písemné prohlášení dodávané všem odberatelum k jednotlivým výrobkum (náležitosti viz. 551/2006 Sb.)

e) Znacení jednotlivých výrobku v souladu s požadavky Narízení EP a Rady c.1935/2004 v platném znení.

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY Z KERAMIKY II díl

Tak nějak takto by to mělo vypadat

Pokud máte nějaké lepší řešení, či návrhy, tak se pochlubte. Podělte.

Tyto materiály vznikly za přispění a spolupráce se silisem. http://www.silis.cz

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod