Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

hrnčířské Pece na dřevo 5

Způsobů, jak vystavět klenbu je celá řada. Proto by bylo moudré, dříve nežli se pustíte do vlastních plánů, opatřit si a prostudovat alespoň několik publikací k tomuto tématu. Hledejte proto publikace z oblasti stavebnictví. Doporučil bych např. knihu Historické klenby od Eduardy Lipanské, Praha 1998. Najdete v ní všechny základní informace o vývoji, typech, statice a řešení všech možných kleneb, bez kterých se jistě neobejdete.
Pro ty z vás, kteří jste v přístupu ke stavbě poněkud divočejší, tak jako i já, postačí snad jen rada z Ottova slovníku naučného, r. 1899 nakladatel a vydavatel J. OTTO v Praze, díl 14, str. 349, která zní: ' Klenba n. klenutí zove se zvláštní druh zdi, která tíží i tvarem částí, z nichž se skládá, visutou se udržuje. Klenby byly známy již ve starověku; dosvědčují to mnohé reliéfy sdělané od starých Assyrů. Klenby spočívají buď na zdech nebo pilířích a pnou se přes prázdná nebo místa ke zvláštním účelům ustanovená v rozličné formě svobodně, a takto prostor svrchu úplně uzavírají; ale také se jich užívá, kde se má nějaký vespod ležící předmět odlehčiti, aby tíží zdiva nad ním
se nacházejícího se nerozmačkal, nebo kde se chtějí postaviti tenké příčky, které žádných základů obdržeti nemohly, též v hlubokých základech a jinde.
Když jest nějaký prostor svrchem krýti, stačí k tomu třeba vzíti jen jeden kámen, je-li dostatečně dlouhý a tak pevný aneb v takové tlouštce volený, aby se pod svou vlastní tíží nezlámal. Kdyby však jeho délka nepostačovala, vezmou se dva a postaví se tak šikmo proti sobě, aby se oba nad prostorem v rovnováze udržely. Pakliže délka ani dvou kamenů nestačí, vezme se jich více a sestaví se všechny opět tak dohromady, aby svobodně se vznášejíce v rovnováze se udržely.
Tyto kameny udrží se bez spojující látky v rovnováze jen tenkráte, když budou tak srovnány, aby uzavíraly dohromady křivku zvanou řetězovku. Tuto čáru musí v sobě míti každá klenba, aby se mohla'nésti', a sestrojí-li se klenba dle této čáry, jest také zároveň možno, aby klenba byla nejtenčí a nejlehčí, jen je-li před zevnějším vlivem jinak chráněna. Sestrojení čáry ve skutečné velikosti je však spojeno s všelikými obtížemi a proto užívá se jiných oblouků, jež s řetězovkou sice úplně nesouhlasí, ale zato tu výhodu mají, že je lze jistěji sestrojiti (viz klenbové oblouky). Chceme-li klenouti dle rozličných těchto oblouků, musíme přihlížeti k tomu, aby se při každé tlouštce klenby výše zmíněná řetězovka nacházela uvnitř klenby a každá uchylka od jejího směru doplněna byla tlouštkou kamene. Z toho vysvítá, že se klenba může dělati v každé libovolné tlouštce.'
prejato od keramikaduchek.cz
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod