Hradní keramika

Hradní keramika se velmi dobře doplňuje. Drobné rozdíly v odstínech i struktuře jsou dány přírodností materiálu a procesem výpalu v keramické peci. Jedná se o jedinečný autorský dekor i provedení.

Tato keramika patří do skupiny smíšené/tvrdé póroviny s vypalovacími teplotami do 1200°C. Vyznačuje se střepem, který díky svému slinutí má nižší nasákavost než 5%, což zabraňuje tvoření map na podkladu a zaručuje výrobku mnohem delší životnost.Kvalitou se přibližuje kamenině.
Vyznačuje se pracným ručně rytým dekorem v kombinaci s engobami. Konečná úprava je vytvořena živcovými glazurami.
Velmi jemná hrnčířská práce by měla vytvořit příjemnou dekoraci,která se navíc i velmi příjemně užívá.

Díky dlouholeté zkušenosti a vývoji jsme dosáhli dobrého sladění keramických materiálů a technologií. takže tyto výrobky dosahují velmi dlouhé životnosti.

Ukázka tvorby: http://www.artkeramika.cz/recenze-nastroju-na-keramiku..dlata-a-rydla

ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod