Hořák na zemní plyn pro keramickou pec

Hořák na zemní plyn od fy. Kittec.
Investovat do kvalitního vybavení se určitě vyplatí.

Prověřené hořáky k vypalovacím keramickým pecím se mohou pořídit nejen na PB, ale i zemní plyn

Instalace

Přívod plynového vedení by mělo mít tlak minimálně 25 milibarů a k dispozici by měl být uzavírací ventil přívodu vzduchu. V přívodním vedení plynu je pro každý hořák nainstalován jeden tmavě červený kohoutek, pro nastavení tlaku plynu jednotlivých hořáků mezi 0 a 40 milibary. Přívod plynu vede až nakonec ke speciální trysce. Tudy vstupuje plyn přes cca. 3 mm trysku do směšovací trubky. Ve směšovací trysce je k dispozici druhý, zcela oddělený vzduchový kanál. Na něj je napojen systém stlačeného vzduchu. Tento kanál je zakončen 1 mm tryskou paralelně k přívodu plynu. V této trysce nevzniká žádný směšovací prostor a také zde není žádné příčné spojení k plynovému systému.

Zápalný plamínek

Na každé „hlavě“ hořáku na zemní plyn je namontována jedna zapalovací jednotka. Ta se stará o to, aby byl vždy k dispozici zápalný plamínek na „hlavě“ hořáku na zemní plyn. Její pomocí je opět zapálen hlavní plamen po nesprávné obsluze nebo event. zhasnutí či po odpovídající opravě v nastavení směsi vzduchu a plynu.

Funkční princip

Konstrukce hořáků je stejná jako u atmosférických. Hořák funguje v nízkotlakém rozsahu zemního plynu mezi 0 a 50 milibary. Primární vzduch je částečně podporován stlačeným vzduchem a odděleným přívodním systémem zaveden do směšovací trubky. Oblast tlaku leží mezi 0 a 1,6 bary u přívodu stlačeného vzduchu a má 0 barů na primárních vzduchových otvorech, které jsou vždy otevřeny. Hořák je schopen provozu s i bez podpory stlačeným vzduchem. Podpora stlačeným vzduchem působí pozitivně při vytváření plamene. Z toho vyplývá, že při výpadku stlačeného vzduchu nevznikne žádná porucha, ale kvalita plamene bude jiná.

Napájení stlačeným vzduchem

Napájení stlačeným vzduchem je zajišťováno běžně dostupným vzduchovým kompresorem a tlakuodolnou hadicí. Přes redukční ventil, na kterém je možno ručně nastavit tlak od 0 do 1,6 barů, je regulováno množství vzduchu. Vstupní tlak dostupného kompresoru by neměl být vyšší než 2,5 bary. Z redukčního ventilu pokračuje hadicové vedení ke speciálním tryskám a zajišťuje u nich stejný tlak.

Popis funkce

Atmosférické hořáky se od běžných propanových nebo jiných nízkotlakých odlišují hlavně tím, že mají speciální trysku, která umožňuje dodatečně dopravit stlačený vzduch do směšovací trubky atmosférického hořáku. Malé množství stlačeného vzduchu, který je pod tlakem, zajišťuje podobné poměry proudění jako ve střednětlakých plynových hořácích. Nasává dodatečně primární vzduch primárními vzduchovými otvory. Podtlakem v této oblasti je do směsné trubky nasáván paralelně k paprsku stlačeného vzduchu vtékající plyn a je smýchán pomocí probíhající silné turbulence právě tohoto paprsku stlačeného vzduchu. Toto smýchání je v tak dobrém poměru, že na „hlavě“ hořáku nad děrovanou pláství vzniká čisté spalování plynu v malých plamenech. Nevidíme tedy jako obyčejně dlouhý jemný plamen s vysokými podíly uhlíku.

Průřezy trysek, přívodů vzduchu hořáku a také plástev jsou nadimenzovány tak, že posuny v plynovém a vzduchovém tlaku jsou v dlouhém rozsahu kompenzovány. Tím se samozřejmě změní tvar plamene. Uhasnutí plamene je možné pouze v případě extrémního nastavení, přičemž při obnovení dopovídající směsi tlaku a plynu opět úspěšně dochází k zapálení přes zapalný plamínek hořáku.

Uvedení do provozu

K zapálení hořáku 1 (vpravo) zatlačte směrem dovnitř do pozice 0 tmavě červený kohoutek, otočte na symbol „zapalování“, podržte jej a poté víckerát zapalte (černý piezo-zapalovač), dokud se nerozhoří zápalný plamínek.

Kohoutek po cca. 10 – 20 sekundách opatrně pusťte – Zápalný plamínek musí hořet dál (čidlo se pomalu zahřívá a nechává otevřený přívod plynu). Poté otočte kohoutek do pozice „velký plamen“. Teď zopakujte ten samý postup s hořákem č.2, popř. č.3. Pomocí kohoutku je možné zapnutí a vypnutí jednotlivých hořáků. Opětovné zapnutí se provádí stejným způsobem jako je uvedeno výše.

Podpora stlačeným vzduchem by měla být seřízena už při zapálení prvního z hořáků; při tom by jste měli začít s tím nejnižším tlakem a po zapálení zbývajících hořáku proveďte přesné seřízení.

Bezpečnost

Hořáky na zemní plyn poskytují kontrolu nad plamenem. Hořák přeruší přívod plynu jakmile plamen nad hlavicí, už z jakéhokoiv důvodu, zhasne. Kontrola nad plamenem sestává z čidla (termické čidlo), jehož špička vyčnívá na hlavici hořáku do plamene a další částí je kohoutek, který na základě informací čidla zavírá nebo otvírá přívod plynu.

Údržba a ošetřování

Pro zajištění bezpečnosti při práci je nutné nechat každé 1-2 roky přezkoušet plynové zařízení odborným pracovníkem zákaznické služby.

Přehled o všech náhradních dílech obdržíte u nás.

POZOR !!! Všechny opravy musí být z bezpečnostních důvodů prováděny pracovníkem autorizované zákaznické služby !!! Kittec a.s. Kelčice 144 CZ -798 08 Vranovice-Kelčice

Pro jakékoliv informace s pořízením keramických vypalovacích pecí jsme tu pro Vás

http://www.artkeramika.cz/eshop/index.php?node=3

Kvalitní vybavení pro keramické dílny pořídíte na ARTkeramice.

Tu, v našem e-shopu. Co není přímo v nabídce, stačí poptat. Pokusíme se pro Vás připravit to nejvhodnější řešení, na základě našich realiací.
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod