Hlinenské hrnčířství

Tak v sobotu 24 byl jarmark na Veselém kopci. Počasí přálo, finanční situace už hůře. Ovšem český národ nezklamal a tak vše, co k jídlu bylo, vykoupil. Pohledem na hrnčířské zboží oko potěšil. Kdo chtěl, mysl o pár informací doplnil. Nakonec autem k domovu se přemístil.

I já se tu objevil a tradičně něco ze svého hliněného zboží tu vystavil. Aspoň že jeden hrnčířský kruh, tu prodat domluvil.

Navíc jsem prodal i pár střepů :-)
Abych se od davu odlišil, tak na záda si keramik, jak v japonštině, tak i angličtině zvýraznil, to sem proto píšu, aby nemysleli jste si, že snad zády se k vám obracím.
Pán Bůh první hrnčíř byl Adama z hlíny vytvořil a to hrnčířské řemeslo velmi krásně oslavil.

/Lidová písnička, Čechy

Mezi nejstarší dovednosti, je® si lidstvo osvojilo, patří zhotovování hliněných nádob a předmětů. Již 8 000 let doká®e lidstvo zpracovávat hlínu a vyrábět z ní u®itné i okrasné předměty. Původně se výrobky sušily na slunci, pece slou®ící k vypalování předmětů se objevily zřejmě poprvé před 5000 lety na Středním východě. V přibližně stejné době začal hrnčířům slou®it i hrnčířský kruh. Techniku glazování výrobků znali ji® 3000 let před naším letopočtem v Egyptě. Předměty vyráběné z hlíny tedy slou®í lidem od pradávných dob, hrnčířství patří ke starým a všeobecně rozšířeným řemeslům. V Českých zemích patřilo hrnčířství mezi deset nejčastěji uváděných řemesel.

Sít'hrnčířských dílen byla v minulosti na našem území velmi hustá' Na Hlinecku patřilo hrnčířství k tradičním řemeslům dávajícím lidem skromnou ob®ivu, byla zde poměrně kvalitní lo®iska hlíny a výrobky zdejších hrnčířů putovaly do širokého okolí. K rozvoji hrnčířství na Hlinecku došlo na přelomu 18' a 19' století, od druhé poloviny 19' století poptávka po hliněných nádobách klesala'. Po roce 1870 byla vyčerpána zdejší lo®iska dobré hrnčířskéh líny a toto řemeslo zde upadalo. Také proto, ®e hliněné nádobí postupně nahrazovalo nádobí plechové.

Kdo je patronem hnněíňů?

Patronem hrnčířů v Českých zemích je Svatý Florián, Svatá Barbora a Svatý Prokop.

Jak vypadá znak hrnčířů?

Znak hrnčířům udělil Vladislav Jagellonský v souvislosti se zřízenÍm hrnčířského cechu V roce 1488. Znázorňuje Adama a Evu pod stromem poznání a v popředí sedícího hrnčíře u hrnčířského kruhu.

Jak hrnčíři v Hlinsku počítali ?

Jeden groš hrnčířský počital určitý počet hrncŮ. Za groš hrnců byl jeden největší hrnec, tzv' pŮlčeskovej, jeden a půl menšich grejcarovejch, dva grešlové, tři penízové nebo čtyři buchráčky, nebo pět vosmeráčků nebo Vosum nejmenších, vÍdenskovejch. Groš hrnců stál 14 grošů bě®ných peněz.

/Podle vzpomínek hrnčíře Josefa Bíška z Hlinska, narozeného v roce 1820/

Jaké rozeznáváme výrobky ?

Nejbě®nější dělení je na hrnčinu, kameninu a porcelán. Toto dělení se pou®ívá s ohledem na pou®itý druh hlíny, glazury a způsob vypalování.

. Hrnčina - zřejmě nejstarší druh keramiky, vypalovaná při 900'C - 950'c . Kamenina -k výrobě se pou®ívá jemná hlína s podílem písku (šamotu) a minerálů, vypaluje se přivysokých teplotách' .

Porcelán - porcelánové výrobky mají bílý střep a vypalují se při teplotách nad 1280'c

Go vás na Veselém KoPci dnes čeká? No především ukázky práce hrnčířů a keramiků s mo®ností leccos se dozvědět a leccos si vyzkoušet, dnes poprvé se také na Veselém Kopci představí tzv. zakuřovaná keramika, . mů®ete vyu®ít služeb dráteníka v hájence a nechat si opravit prasklé či rozbité hrnce, mísy d®bány apod., .

Vystoupení folklorního souboru Baldrián z Pardubic

,,... Nádoby jsou udělané z hlíny, ale teprue prázdnota uvnitř tvoří podstatu nádoby. A ta podstata vzniká z nenahrmatatelného čehosi u hrnčířově duchu. Což je on schopen namíchat do celé své znalosti, točení, glazování a pálení. Takže každý kousek z jeho ruky je tolik, co jeho vlastní podpis a vlastní tep srdce. Jenom tehdy je nádoba dobrá, tedy živá, čím výše došel hrnčíř jako lidská bytost. Protože není skutečné krásy bez charakteru,.

/Lao-c', významný čínský filosof, 6. nebo 4' stol.př.n.l.

srdečně vás zveme na nejbližší Pnogram. ktený připravujeme. Podrobnosti na http://www.vesely-kopec.eu


Pokud jste se inspirovali, tak nás neváhejte kontaktovat. Potřebné propriety na výrobu keramiky za nejlepší ceny, pořídíte v našem

e-shopu:

http://www.artkeramika.cz/index.php?node=5

Navíc tak nákupem podpoříte i existenci a rozvoj tohoto webu.

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod