Engoby I. na keramiku

Engoby

Karel Žíla

http://www.karelzila.cz/

Engobování je jednou z nejstarších technik zdobení keramiky. Můžeme vlastně říci, že po jednoduchém rytém dekoru je druhou nejstarší a rozhodně nejstarším barevným dekorováním. K této dekorační technice postupně dospěly téměř všechny starověké civilizace. I když většina z vás si obvykle vybaví jako nejlepší příklad řecké vázové malířství, tak by se dalo říci, že „zlatý věk" této dekorační techniky už vlastně odezněl. I přestože Řekové, alespoň co se týče technické dokonalosti a preciznosti provedení, dosáhli zřejmě dokonalosti. Těžily však z kultury, která je předběhla o dobrých tisíc let. Touto kulturou byla starověká Kréta vcelku oprávněně nazývaná kolébkou evropské civilizace. Vázové malířství na Krétě pravděpodobně odráželo její kulturu v širším celku. Nikde tady nevidíme ani náznak pověstného řeckého kánonu svázaného do pravidelných pásů po obvodu nádob s nutností pravidelně vykrýt celý povrch výrobku. To krétské hrnčíře ani nenapadne. Chobotnice obepínají zásobnice jakoby majetnicky, delfíni proplouvají po povrchu amfory a vlny už jen šplouchnou tam, kde to zrovna hrnčíře napadlo. Nikde ani naznak nějakého pravidla či kompozice. Vše působí neuvěřitelně lehce, příjemně a samozřejmě neboť v moři ani v přírodě není nic rozděleno do pásů a pravidelných ploch.

Nejenom v Evropě a středomoří se uplatňovalo zdobení engobami. Na území Střední a Jižní Ameriky dosáhlo engobování rovněž vynikající úrovně. Staří Mayové také ovládali mistrně tuto techniku. Pokud si odmyslíme rozdílný výtvarný styl, najdeme zjevnou podobnost se zdobením u starověké řecké civilizace. Mayové rovněž zpodobňovali postavy vlastní mytologie a doplňovali celek písemným sdělením, i když zatímco Řekové dosáhli vrcholu na začátku 5. století př. n. I., Mayové přece jen o dobrých tisíc let později. Na druhou stranu však také neměli tak zdatné předchůdce.

Na území Jižní Ameriky se už na přelomu letopočtu zapsala do dějin engobování kultura, kterou známe spíše díky pochybné popularizaci ohledně návštěv z kosmu. Byla to kultura Nazca. Známá je díky obřím lineárním kresbám na stejnojmenné náhorní planině. Nazcánci však vynikali i v ostatních činnostech včetně tkaní látek a precizní jemné dekorace engobami.

I další významné kultury Moche a Chimu (600 - 1400) pracovali s engobami stejně zdatně. Tyto tři kultury spojuje a od Evropy naopak odlišuje poněkud jiný přístup k engobovanému tvaru. Kultury Jižní Ameriky totiž stavěly přímo na zoomorfních a antropomorfních tvarech, které samotnou dekorací už jen dotvořily. Navíc dokázaly tyto tvary spojit s užitnou funkcí. Obvykle tak nezhotovovaly klasické plastiky jako Aztékové nebo ve střední Itálii Etruskové.

Samotná příprava a nanášení engob není už tak bezproblémová a vyžaduje delší vysvětlení. Rovněž použití vhodné nanášecí engoby je dobré předem zvážit vzhledem ke stavu a vlastnostem samotného střepu. Budeme se jím proto zabývat v dalším Samostatném článku. ■

MAlba engobou....

Engobovaný komponent šperku

Katalog komerčních engob

TAbulka komerčních engob

Komerční engoby v dílenské praxi

Tyto materiály jsou dostupné a mají dobré a relativně snadno dosažitelné výsledky. Ovšem "života" jako ty přírodní, dosáhnou pouze s přidanou hodnotou osobního zásahu.

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod