Databanka výtvarníků i keramiků - Porta Culturae

Databanka výtvarníků Jihomoravského kraje

Cílem aktivit, zahrnutých pod názvem Databanka, je vytvoření databáze výtvarných subjektů činných na území Jihomoravského kraje (např. výtvarní umělci, architekti, designéři, školy, ateliéry, osobnosti aj.). V rámci těchto aktivit bude na základě spolupráce s vedoucím partnerem Jihočeským krajem vytvořena databáze, budou shromážděna a do databáze zavedena data a zajištěna jejich pravidelná aktualizace. Nově vytvořená Databanka bude propojena se strukturami partnerů projektu.

Smluvním garantem shromažďování údajů o vybraných subjektech výtvarného umění na území Jihomoravského kraje je Galerie výtvarného umění v Hodoníně (GVU).

Galerie v rámci organizačního zajištění shromažďování a zpracování dat pro Databanku (dále jen „shromažďování dat“) zajistí zejména:

- vytipování kulturních subjektů (umělců, škol, institucí, osobností) na území Jihomoravského kraje z oblastí výtvarného umění, architektury a designu včetně jejich kontaktování,

- fotografickou dokumentaci tvorby kulturních subjektů (ukázka děl) vč. podobizny umělců a osobností v elektronické podobě,

- písemný souhlas kulturního subjektu se zveřejněním získaných dat a fotografické dokumentace prostřednictvím databáze Databanky provozované krajem na internetu (zejm. webových stránkách projektu Porta culturae), http://www.gvuhodonin.cz/Porta-Culturae/Databanka-vytvarniku-Jihomoravskeho-kraje

Okres Brno, Brno venkov:

Mgr. Jana Mlatečková +420 736 729 722, +420 724 119 669 janamlateckova@seznam.cz

Web jako je ARTkeramika poskytuje informace z dění v keramice. Ovšem celkové výtvarné aktivity v regionu a v celé republice nemapuje. Pro sjednocení a seskupení informací bude databanka vhodným nástrojem. Nejen pro galeristy, znalce a obchodníky, ale i pro běžné zájemce o výtvarné umění.

O projektu

Cílem projektu je rozšíření spolupráce v oblasti kultury mezi českými a moravskými kraji a zemí Dolní Rakousko. http://www.porta-culturae.cz/

Projektovými partnery jsou Jihočeský kraj (LP – vedoucí partner), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (PP1) za kraj Vysočina, Jihomoravský kraj (PP2) a Kulturvernetzung Niederösterreich (PP3) za Dolní Rakousko.

Projekt přeshraniční spolupráce Porta culturae je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), byl schválen na 8. zasedání Monitorovacího výboru a je evidován pod číslem M00184. Na projekt byly vyčleněny prostředky z Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013, bylo zajištěno spolufinancování z rozpočtu MK ČR (5%) a z rozpočtu JMK (10%).

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod