Černoraku 2015 - Očima Petra Tomse - budoucnost

Černoraku 2015 - Očima Petra Tomse

Budoucnost keramické komunity v ČRDůležitým motivem pro uspořádání konference Černoraku 2015 byla má frustrace z tragického stavu komunikace a kolegiality velké části našich keramiků (a nejen profesionálních). Proto byl na ARTkeramice zveřejněn tento manifest:Vážení kolegové,

možná jste již zaregistrovali nouzové signály keramického webu Artkeramika.cz. Přerušení a zřejmě i ukončení činnosti jediného českého keramického portálu je jedním z důsledků dlouhodobé komunikační krize drobných keramiků v ČR. Ukazuje se, že pasivita, ostych, samotářství, nízké sebevědomí, nezájem o keramiku jako o obor, neporozumění, obava z konkurence, ekonomické obtíže a asi i únava mají velice zhoubný vliv na náš komunitní život.

Keramici Tomáš Macek, Mirka Randová, Petr Novák a Petr Toms se rozhodli spojit své síly v tvorbě, rozvoji a podpoře keramické komunity a zabránit tak jejímu definitivnímu rozpadu. Chtěli bychom pomocí společných aktivit mobilizovat síly dalších keramiků a nastartovat konstruktivní debatu s cílem kultivace, budování a řešení problémů české keramické scény.Jedná se úvodní text pozvánky na konferenci, který měl osvětlit motivaci organizátorů. Dalo se snadno odhadnout, že experimenty s úžasnou a tajemnou technikou budou obrovským lákadlem pro mnohé zvídavé keramiky. Avšak neměli jsme odvahu celou akci otevřít pro celou profesní obec. Ano, vše dopadlo nad očekávání dobře, ale nejsem si jist, zda by se dalo totéž říci v i případě účasti třeba 40-ti osob. Zúžení počtu účastníků mělo několik důvodů. Předně šlo o omezenou kapacitu KC Doupě, kde akce probíhala. Z hlediska technologie jsme nedokázali zaručit vůbec nic a nechtěli jsme zklamat mnoho lidí. Například tu hrozilo reálné riziko fatálního selhání obou vypalovacích zařízení. Také jsme intenzivně cítili zodpovědnost za zdraví všech, kteří se pohybovali v blízkosti pecí. Vždyť pece produkovali téměř 1500°C. Toto jsou některé důvody směřující k rozhodnutí o využití výběrového řízení. Ale tím nejdůležitějším motivem bylo rozšíření řad nadšených kolegů, kteří by byli ochotni přispět svou nezištnou prací a pomoci tak rozvířit stojaté vody českého hliněného samotářství.Zvídavý čtenář si jistě položí otázku „Tak co tam na té konferenci vlastně řešili?“. Poradu jsme zahájili detailním představením jednotlivých účastníků. Každý prezentoval své zájmy, zkušenosti a možnosti. I přesto, že podmínky pro diskuzi nebyly ideální (velmi nás zaměstnávaly výpaly, které nebylo možné přerušit), podařilo se otevřít několik nejdůležitějších bodů dotazníku. Jednali jsme například o možnostech rozšíření akcí i pro širší veřejnost a další vzájemné spolupráce. Důležitým tématem bylo také vydávání nějakého periodika v elektronické podobě. Závěry zapracujeme do jarního vyhodnocení, jehož součástí budou i vaše reakce.Předně je třeba zdůraznit, že se každý na Černoraku podílel vrchovatou měrou. Měřítkem úspěchu by mohl být například značný počet příspěvků, ze kterých máte třeba i vy možnost bezúplatně čerpat. A to je skutečný cíl našeho snažení. Spojit „my a vy“ dohromady. Komunita nemůže být jeden člověk. Jsme to my všichni, kteří pracujeme s hlínou a každý může trochu přispět. Finančně, organizačně, odborně a nebo třeba jen účastí.Základem by měla být otevřená aktivní diskuze formulující naše potřeby, požadavky a zájmy. Tento proces musí probíhat napříč všemi zájmovými skupinami počínaje pedagogy přes hobby sektor, studenty, výtvarníky, arteterapeuty, sběratele, obchodníky, vydavatele a samozřejmě řemeslníky. Také nesmíme zapomínat na zákazníky a všechny ostatní zájmce o tento náš nádherný obor. Vyzývám vás tedy, diskutujte spolu! Tvoříte si tak vlastní „životní“ prostředí a oborovou kulturu. Za velmi přístupnou platformu považuji internetový portál ARTkeramika. Budeme vděčni za komentáře pod tímto článkem. Pokud by mezi čtenáři byl někdo se zájmem aktivně pomoci, na níže uvedeném odkazu najdete dotazník, mapující naše možnosti a potřeby, který jsme rozdali i účastníkům konference.

Dotazník zatím v textu, ke stažení bude snad v brzké době.

www.xyxyxyxyxxyxyx.cz

Vyplněné dotazníky, prosím, zasílejte na adresu: tomspetr@seznam.cz. Zhruba do půl roku od této výzvy vše vyhodnotíme. S výsledky se seznámíte na tomto webu.Pokud vám připadne tento článek něčím zajímavý, či důležitý, sdílejte jej s těmi, kteří ARTkeramiku pravidelně nenavštěvují.Keramice zdar! Té české zvláště.Dotazník:

ČERNORAKU 2015

Dotazník - rozvoj keramické komunity v ČR

Vaše jméno a příjmení:

 1. Co Vám přináší portál www.artkeramika.cz?

 1. Co podle Vás schází na portálu www.artkeramika.cz?

 1. Co podle Vás postrádá komunita keramiků v ČR?

 1. Byl/a byste pro vydávání odborného časopisu?

 1. Pokud ano, kolik článků jste vy sami schopni ročně dodat? Může jít i o překlady z cizích jazyků – vždy však se svolením autora.

 1. Zdá se Vám být důležitá existence organizace hájící zájmy českých keramiků před úřady?

 1. Zdá se Vám být důležitá existence organizace sdružující keramiky?

 1. Pokud ano, jaké činnosti by měli být v její náplni?

 1. Pokud by vznikla nová organizace, má to být volné sdružení, či má mít právní Subjektivitu (o.p.s.)?

 1. Z jakého důvodu?

 1. Jaké by měly být podmínky pro přijetí nových členů?

 1. Jste ochoten/na být členem správní, nebo dozorčí rady o.p.s.?

 1. Jste ochoten/na být předsedou o.p.s.?

 1. Pokud ano, kolik hodin ročně jste schopen/na věnovat takové organizaci jako dobrovolník? Kolik hodin pak, pokud by byla Vaše činnost finančně ohodnocena?

 1. Kolikrát ročně se můžete účastnit zasedání jakéhokoliv sdružení?

 1. Jak daleko můžete cestovat na zasedání jakéhokoliv sdružení?

 1. Měla by být práce pro keramickou komunitu placená?

 1. Pokud ano kolik má být Kč/hod?

 1. Jaké jiné výhody byste uvítal/a za práci pro keramickou komunitu?

 1. Jak konkrétně byste mohl/a prospět keramické komunitě v ČR?

 1. Jak byste získával finanční prostředky pro chod a aktivity sdružení?

 1. Jak vysoké by měli být roční členské příspěvky?

 1. Máte zkušenosti s dotačními programy EU, ČR, krajů a pod.?

 1. Jak byste prezentoval/a výsledky sdružení?

 1. Ovládáte cizí jazyk? Pokud ano, jaký a na jaké úrovni?

 1. Znáte ve svém okolí osobu, o které se domníváte, že by mohla být prospěšná

keramické komunitě?

 1. S čím máte v keramice zkušenost, praxi? Prosím rozepište.

 1. O čem můžete poreferovat, co učit, co prezentovat? Prosím rozepište + zmiňte se
  o jaké další zkušenosti se můžete podělit.

 1. Jaké další zájmy kromě keramiky máte?

 1. Odkud jste?

 1. Co by Vás v keramické tvorbě zajímalo?

 1. Kde čerpáte inspiraci?

 1. Jaké keramické techniky by jste si chtěl/a vyzkoušet?

 1. Chtěl/a by jste se setkat s nějakým keramikem? Koho pozvat?

 1. Máte typ kde se prezentovat, vystavovat , uspořádat akci? atp.

 1. Je otázka, která v tomto dotazníku není a zdá se vám podstatná? Pokud ano, jaké je její znění?

Děkujeme za Váš čas a úsilí vynaložené při vyplňování dotazníku. Hezký den.

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod