Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

Býčí krev keramická glazura

Technologie

Býčí krev - Karel ŽÍLA

Býčí krev, známější z francouzského termínu „Sang de Boef` je už po staletí jednou z nejcennějších glazur. Její počátky můžeme vysledovat už ve 12. století v Koreji.

Korejci používali oxidy mědi na dekorování výrobků z kameniny a porcelánu a místy zde došlo k jejich vybarvení do vzácné červené. Nešlo tedy ještě o pověstnou glazuru, avšak efektu bylo dosaženo, a bylo už jen otázkou času,' kdy se podaří dotáhnout vývoj ke kýženému konci. První celo červené kusy se objevují v sousední Číně za dynastie Ming (1368-1644). Jedná se vždy o nejexkluzivnější kusy, neboť i přes poměrně jednoduché složení glazury nikdy nelze zaručit výsledek. Problém dosažení kýžené barvy totiž spočívá téměř výhradně na perfektně zvládnutém výpalu. K hrůze českých keramiků „elektrikářů" navíc na výpalu redukčním. To už samo o sobě vyřazuje naprostou většinu tuzemských hrnčířů ze hry. Zbylý zlomek „plynařů" pak odradí časově a tedy i finančně náročné zkoušení a bohužel vždy nejistý výsledek. Pokud k tornu přidáme strašlivou negramotnost českého zákazníka na tomto poli, který takový výsledek ani zdaleka nedocení, je jen logické, že u nás na „červenou" nenarazíte. Přesto alespoň pro promile „zasvěcených" a osvětu nadšenců uved'me to nejpodstatnější. Nejobvyklejší teploty pro dosažení „býčí krve" máme mezi 1 200 - 1 300°C. Obsah oxidů mědi (možno použít i uhličitan) se pohybuje od 0,5 do 1,5%. Jako malé vodítko lze použít poučku, že čím vyšší teplota výpalu, tím vyšší obsah mědi. Dále je nezbytný obsah alespoň 3% oxidu cínu. Použití jiných kaliv může výslednou barvu v nejlepším případě znehodnotit. Některé prameny rovněž uvádějí, že sytosti barvy pomůže malý přídavek oxidu železa, nejvýše však do 0,5%. Malé procento železa se však dostane i do transparentní glazury v živcovém základu, takže jeho přídavek necháme na svobodné úvaze a zkušenostech jednotlivého hrnčíře.

Souhrnně řečeno můžeme použít transparentní glazuru vyhovující naší teplotě výpalu a doplnit ji zmíněnými komponenty dle naší úvahy. Nejtěžší část je však teprve před námi. Tady se prověří schopnosti, znalosti a úroveň každého keramika. Dokázat řídit atmosféru v peci patří k vrcholu keramického umění na základě značné zkušenosti. A ty potřebujeme zejména.

Začátek výpalu vedeme klasicky v oxidační atmosféře zhruba do 900°C. „Zhruba" v tomto případě znamená jen orientační bod, neboť zkušenosti se zde liší. Někteří doporučují začít redukovat dříve, jiní to považují za zbytečné. Každopádně nejpozději od 950°C začínáme silně redukovat, a to nejméně po dobu třiceti minut. Upřesnění pojmu „silně redukovat" je opět složitější a je potřeba se opřít o zkušenost. Redukce však nikdy nesmí způsobit zastavení nárůstu teploty v peci, natož její ochlazování. Během silné redukce se obvykle teplota asi za půl hodiny nevyšplhá výš než na 950°C. Poté postačí průměrná redukce až na finální teplotu. Příliš silná redukce by barvu ztmavila, slabá naopak zesvětlila. Vždy je nutné brát v úvahu to, jakou pec máme, jaký „plamen" jí prochází a rovněž způsob naložení.

Závěr výpalu pak rozhodne. Pokud chceme udržet červenou barvu, musíme po dosažení konečné teploty zchladit prudce pec na 900°C během třiceti minut. Nebudeme-li chladit dostatečně rychle, dojde k reoxidaci. V praxi to znamená, že červený odstín mědi pracně dosaženy v redukci bude pozvolna zelenat. Výsledná barva pak, jak si jistě dokážete představit, bude výrazně nevzhledná. V případě, že jsme špatně redukovali, není výsledná barva tak špatná, neboť díky cínu se nám nejspíše zbarví do krémově bílé. Jak je z textu patrné, je vytvoření červené barvy souhrnem mnoha faktorů. Stačí pak drobnost a celé snažení přijde vniveč. To staví tuto pověstnou barvu mezi vrcholné ukázky užitého umění.

Karel ŽÍLA

http://www.karelzila.cz/

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Eliška M.
23. 12. 2016 15:10:53

Díky za zajímavý článek! Takovéto informace se vždy obtížně hledají, když je člověk potřebuje.

ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod