Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

BEZPEČNOST PRÁCE keramického modeláře

1.4 BEZPEČNOST PRÁCE
Při práci v sádrovně a modelárně přicházime do styku s hořlavinami a elektrickými spotřebiči, a proto je nutné přisně dodržovat bezpečnostni předpisy. Zabránime tak zbytečným úrazům a materiálnim škodám.
Elektrický vařič určený k připravě sirografitu nebo mýdel musi být umistěn buď na železné konzoli na zdi, nebo postaven na nehořlavé podložce.
Sirografit se připravuje na dobře větraném mistě nebo v digestoři. Rozlitou vodu nebo sádru je nutné z podlahy okamžitě odstranit, abychom předešli uklouznuti a pádu. Při výrobě epoxidových rozmnožovacich zařizeni se musi dodržovat předpisy pro práci s epoxidy. Vadné elektrické spotřebiče zásadně opravuji odbornici. Je zakázáno odstraňovat ochranné kryty a čistit nebo seřizovat točivé stroje za chodu. Každou zjištěnou závadu je nutné neprodleně hlásit vedoucimu pracovnikovi.
Přehled hořlavých nebo jinak nebezpečných látek použivaných v sádrovně a modelárně
Látka Stupeň hořlavosti Vlastnosti
Lih I.
Aceton I. dráždivý, narkotický
Fermež II. schopnost samovzniceni látek nasáklýchfermeži
Terpentýn II.
Tetrachlór omamný
Trichlóretylén omamný
Petrolej II.
Toluen I. narkotický
Ch--Epoxy 300AC I. Tvrdidlo toxické, dráždivé, žiravina, alergen Sira hořenim vzniká dusivý plyn SO2 Lukopren Katalyzátor nebezpečný chemický připravek


V případě zájmu o více informací z tohoto oboru si můžete zakoupit knihu: Modelářství.... od autora, nebo se jen dotazovat na adrese: spis.jiri@volny.cz
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod