Atesty

Prohlášení o shodě

Prohlášení pro odběratele

Logo

Razítko

Další atesty

Prohláení o užitnosti

   Prohlašujeme , že naše keramické výrobky se za dodržení všech technologických postupů mohou používat ve většině kuchyňských zařízení, jako jsou lednice a mrazáky*, všechny druhy trub a myček.
   Naše zboží je chemicky stálé a nezávadné.

* nepoužitelné na mrznoucí kapaliny, které by nádobu mohly roztrhnout, kvůli nabytí většího objemu.

Macek Tomáš
majitel společnosti