ATELIÉR DESIGN KERAMIKY FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU, UNIVERSITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

V září 1993 otevřela Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ú stí nad Labem (UJEP) při Katedře výtvarné výchovy Speciální ateliér keramiky a porcelánu. Ještě v tom roce ateliér inicioval spolu se Speciálním ateliérem skla (založen 1992) založení Institutu výtvarné kultury (IVK) na ústecké univerzitě, coby předchůdce budoucí fakulty umělecko- průmyslového typu.
Koncepce ateliéru je zaměřena na průmyslový návrh užitkové a dekorativní keramiky. Využívá tradiční a nejnovější poznatky technologie, vychází z technických možností českého průmyslu a zároveň sleduje zahraniční dění v oboru. Absolvent ateliéru by se měl prakticky orientovat a spolupůsobit v oblasti průmyslové a manufakturní výroby, ateliérové tvorby a v oblasti odborného školství. Tomu odpovídá ateliérová výuka, která s další odbornou a teoretickou výukou na fakultě je zaměřena na výchovu výtvarně a teoreticky vzdělaných osobností – designérů, schopných komplexně řešit výrobek po stránce, tvarové, strukturální, barevné a materiálové a na výchovu odborně vzdělaných pracovníků pro uměleckoprůmyslové vyučování se znalostí základních technologií a technik, návyků, řemeslných dovedností se širokou znalostí teorie umění a kulturní historie. V říjnu 2000 byl akciovou společností Český porcelán předán do užívání zrekonstruovaný objekt bývalé porcelánky. Výhodné podmínky tak byly sjednány na dobu 25 let. Ateliér (aDk) tak získal pro své studenty potřebný prostor a vynikající podmínky pro výuku designu porcelánu a tvrdé kameniny.
Forma studia na aDk je bakalářská i magisterská. Studenti získávají teoretické a technologické znalosti současně s prohlubováním manuální zručnosti. Rozvíjejí svou výtvarnou individualitu, tříbí svůj slovní i písemný projev při hledání vhodné varianty řešení jednotlivých úkolů, které musí obhájit z výtvarného, technologického i ekonomického hlediska. Řadu velkých úkolů plní společně – učí se plodné týmové spolupráci. Studium poskytuje dobrou průpravu pro praxi.
Ateliér Design keramiky Tovární 50/68 417 02 Dubí tel: 417571858 e-mail: atelier.dubi@seznam.cz www.fud.ujep.cz

Související informace od silisu:

http://www.artkeramika.cz/clanek-1440-keramicky-casopis.html
Je zveřejněno se souhlasem vydavatele Sillikátového svazu.http://www.silis.cz/cz/uvod/
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod